Skip navigation

Flere kræftpatienter blev behandlet til tiden i 2023 – men særligt på to områder var der problemer

Kræftens Bekæmpelse roser fremgang, men der er stadig udfordringer for bryst- og prostatakræftpatienter.

- Jeg vil gerne sende en stor anerkendelse til alle, der knokler ude på hospitalerne, siger Kræftens Bekæmpelses adm. direktør Jesper Fisker. Foto: Tomas Bertelsen.

Andelen af kræftpatienter, der blev behandlet til tiden, var højere sidste år end året før.  I 2023 blev 76 pct. af kræftpakkeforløbene gennemført til tiden på tværs af alle kræftformer. Det tal kaldes for ’målopfyldelsen’, og den var sidste år to procentpoint højere end i 2022.

Det viser tal fra Sundhedsdatastyrelsen, der netop har offentliggjort data for hele 2023 for pakkeforløb for kræft. Rapporten viser samtidig, at der også var flere behandlings- og udredningsforløb i 2023 end i 2022.

Fremgangen roser Kræftens Bekæmpelses adm. direktør Jesper Fisker.

- Det er flot, at flere patienter blev behandlet til tiden, når der var flere patienter, der havde brug for kræftbehandling. Jeg vil gerne sende en stor anerkendelse til alle, der knokler ude på hospitalerne, siger Jesper Fisker.

Vi anbefaler, at Kræftplan V bliver anledningen til at give en række kræftformer et serviceeftersyn
Jesper Fisker, adm. direktør i Kræftens Bekæmpelse

Trods den store indsats var der sidste år 6553 ud af 27.307 behandlingsforløb, som varede længere, end det fagligt er begrundet. 

I 2023 var der stadig udfordringer med at nå målene for nogle af de mest udbredte kræftformer. Regionerne havde især problemer på det urologiske område. Det gjaldt både strålebehandling for blærekræft og kirurgisk- og strålebehandling for prostatakræft. Målopfyldelsen var under 50 procent.

Kræftplan V

Regionerne har et mål om, at 90 pct. af alle kræftpakkeforløb overholder forløbstiderne. 

- Derfor anbefaler Kræftens Bekæmpelse, at den kommende Kræftplan V bliver anledningen til at give behandlingen af en række kræftformer et serviceeftersyn, siger Jesper Fisker.

Det gælder bl.a. for brystkræftområdet. Især på Sjælland var der problemer med at overholde forløbstiderne.

I Region Sjælland blev kun 41 pct. af kvinderne opereret til tiden. I Region Hovedstaden gjaldt det for 48 pct. Det er foruroligende tal, siger Jesper Fisker:

- Kræft er en akut sygdom, hvor tid er afgørende. Jo længere man venter på at komme i behandling, jo dårligere bliver prognosen, så det er vigtigt, at kvinderne bliver behandlet til tiden, uanset hvor de bor i landet.

Forskellige udfordringer

Kræftens Bekæmpelse er opmærksom på, at de enkelte regioner har særskilte udfordringer på forskellige kræftområder, og at de har sat mange initiativer i gang for at løse dem - bl.a. ift. manglende kapacitet og mangel på personale. 

Region Sjælland havde sværest ved at overholde forløbstider på tværs af alle kræftformer. Det skete kun i 66 pct. af tilfældene. Til sammenligning var Region Nordjylland bedst med 83 pct. 

Men Region Sjælland var bedre til at overholde forløbstiden for prostatakræft, end de var i Nordjylland. Det beviser, at det er komplekse og strukturelle problemer, der skal løses politisk. 

- Der er allerede gjort meget og senest med den ekstraordinære indsats, som ’Ny Sundhedspakke’ iværksatte. Men det er afgørende, at man med Kræftplan V sikrer mere robusthed, så patienterne ikke oplever unødig ventetid, fordi der mangler kirurger, siger Jesper Fisker.

Det mener Kræftens Bekæmpelse

Myndighederne bør overvåge og følge kræftpatienters forløb tættere og bedre

Læs mere