Skip navigation

Kræftens Bekæmpelse opfordrer til politisk mod og handlekraft

Nu har Christiansborg en unik mulighed for at fremtidssikre sundhedsvæsenet.

Der er lagt op til store forandringer i sundhedsvæsenet med de anbefalinger og forslag, som Sundhedsstrukturkommissionen i dag har præsenteret sammen med indenrigs- og sundhedsminister Sophie Løhde (V).

Kræftens Bekæmpelse roser kommissionens arbejde, og formand i foreningen, Helen Bernt Andersen, håber på politisk mod på Christiansborg:

- Med kommissionens anbefalinger har politikerne fået en unik mulighed for at gå nye veje og fremtidssikre sundhedsvæsenet, så det i højere grad indrettes efter patienternes forløb og behov. Det er så vigtigt, at de griber den, siger hun.

De praktiserende læger spiller en helt central rolle i den tidlige opsporing af kræft, og de kan i langt højere grad være tovholder for patienterne
Helen Bernt Andersen, formand, Kræftens Bekæmpelse

Tre modeller

Sundhedsstrukturkommissionen foreslår tre hovedmodeller for den fremtidige organisering af sundhedsvæsnet. Set fra en kræftpatients perspektiv har alle modellerne både fordele og ulemper:

”Øget centralisering kan være et godt greb, når det handler om at reducere ulighed i sundhed og sikre, at alle patienter får den rette behandling, uanset postnummer. Men der er også fordele ved at decentralisere, hvis det betyder, at systemet rykker tættere på den enkelte borger,” siger Helen Bernt Andersen.  

Sundhedsstrukturkommissionen lancerer desuden seks tværgående anbefalinger, som politikerne ifølge kommissionen bør handle på uanset, hvilken model, man kan blive enig om politisk. 

De seks anbefalinger er den helt rigtige vej at gå for at skabe mere sammenhæng og reducere ulighed i sundhed, vurderer Helen Bernt Andersen efter første gennemlæsning af kommissionens rapport.   

- Som helt almindelig borger kan man måske godt få en opfattelse af, at den fremtidige organisering af sundhedsvæsenet ikke har den store betydning. Men det har den. Ikke mindst for det stigende antal mennesker i Danmark, som vil få og leve med kræft, siger Helen Bernt Andersen.  

Læs her, hvad Kræftens Bekæmpelse har anbefalet Strukturkommissionen

- En ambition fra kommissionen er at sikre, at alle i befolkningen har en praktiserende læge at gå til. Det kan vi kun bakke op om. I Danmark er den praktiserende læge ofte indgangen til sygehusvæsenet, og det vil i mange tilfælde være i almen praksis, at mistanken om kræft opstår. De praktiserende læger spiller derfor en helt central rolle i den tidlige opsporing af kræft, og de kan i langt højere grad end i dag være tovholder for patienterne gennem hele kræftforløbet, siger hun.

Hun roser Sundhedsstrukturkommissionen for at give bud på, hvordan der kan sikres privatpraktiserende speciallæger i udkantsområderne. I det hele taget har kommissionen gode forslag til, hvordan borgere i alle dele af landet kan få adgang til sundhedstilbud.  

Forslaget om at ændre på organiseringen af psykiatriområdet, så somatik og psykiatri tænkes tættere sammen, giver ligeledes genklang i Kræftens Bekæmpelse. For det vil gavne borgere, der kæmper med både kræft og alvorlig psykisk sygdom.

Forebyggelse mangler

Der er dog også ris til kommissionen: Forebyggelse fylder for lidt.

- Fire ud af 10 kræfttilfælde kan forebygges, men det kræver et helt andet fokus og en ambitiøs, national indsats med at sikre en sundere befolkning, hvor der f.eks. er færre rygere. Desværre lægger kommissionen slet ikke nok vægt på den vigtige del af sundhedsindsatsen i sine anbefalinger, siger Helen Bernt Andersen.

Spørgsmål og svar om Sundhedsstrukturkommissionen

Hvad betyder kommissionens udspil for kræftpatienterne? Få svaret her:

Sundhedsstrukturkommissionen blev nedsat af regeringen i foråret 2023 og er ophørt 11. juni 2024, hvor kommissionen overdrog sine anbefalinger til regeringen.

Kommissionen har bestået af ni personer, der har undersøgt, hvordan sundhedsvæsenet i Danmark kan blive bedre.

De har undersøgt, hvordan hospitaler, praktiserende læger, kommuner og andre arbejder sammen, og hvordan man kan gøre det lettere og bedre for borgerne at få den hjælp, de har brug for, når de er syge.

Jesper Fisker, der er adm. direktør for Kræftens Bekæmpelse, er blevet udpeget af regeringen til at være formand for kommissionen. Jesper Fisker har en stor viden og indsigt i sundhedsområdet, både fra sin tid i Kræftens Bekæmpelse og fra de topposter, han tidligere har bestredet – bl.a. som direktør i Sundhedsstyrelsen og adm. direktør for Sundheds- og omsorgsforvaltningen i Københavns Kommune.  

Kommissionen har udarbejdet en rapport og en række delrapporter, der er afleveret til regeringen den 11. juni. Rapporterne indeholder analyser, anbefalinger og forslag til modeller til den fremtidige organisering af sundhedsvæsenet.    

Hen over sommeren 2024 vil politikerne diskutere de nye anbefalinger og modeller. Patientforeninger og andre aktører vil deltage i debatten og skrive til Sundhedsministeriet med deres synspunkter. Kræftens Bekæmpelse vil også indsende et høringssvar og deltage i debatten. Regeringen forventes at præsentere sit udspil til en sundhedsreform på et tidspunkt herefter.

Kræftpatienterne vil ikke mærke nogen forskel nu og her. Men hvis sundhedsvæsenet i fremtiden bliver organiseret anderledes, vil det få betydning for kræftpatienterne. I Kræftens Bekæmpelse håber vi, at man med ændringerne får et mere sammenhængende sundhedsvæsen. 

Sundhedsstrukturkommissionen har lagt tre modeller frem, der kan erstatte de nuværende regioner. Fra kræftpatienternes perspektiv er der fordele og ulemper ved alle de foreslåede modeller.

Øget centralisering kan være et godt greb, når det handler om at mindske ulighed i sundhed og sikre, at alle får den rette behandling, uanset postnummer. Men der er også fordele ved at decentralisere, hvis det betyder, at systemet rykker tættere på den enkelte.

Uanset hvilken model, politikerne beslutter sig for, vil det få betydning for det stigende antal mennesker i Danmark, der vil få kræft i årene fremover.

Kræftens Bekæmpelse har ti anbefalinger til Sundhedsstrukturkommissionen, som vi mener kan være med at løse fremtidens udfordringer for sundhedsvæsnet. Du kan læse de ti anbefalinger her:

Det mener Kræftens Bekæmpelse om Sundhedsstrukturkommissionen

Vi anbefaler bl.a., at den praktiserende læge i højere grad end i dag bliver tovholder gennem hele patientens kræftforløb. Det vil skabe mere sammenhængende behandlingsforløb og give ekstra støtte til patienterne. Mange patienter oplever i dag, at de selv må tage ansvar for at navigere mellem forskellige dele af sundhedsvæsenet. Det er næsten umuligt, hvis man f.eks. er sårbar eller ikke har nogle pårørende til at hjælpe.

Vi anbefaler også fælles IT- og journalsystemer, der kan dele data på tværs af sundhedsvæsenet. Det vil forhindre dobbeltundersøgelser og gøre det nemmere for patienter og pårørende, da de ikke selv skal overlevere oplysninger til sundhedspersonalet. Det vil også gøre det lettere at tage hensyn til patienternes behov og ønsker.

Kræftens Bekæmpelses anbefalinger til Sundhedsstrukturkommissionen

Kræftens Bekæmpelse har ti anbefalinger til Sundhedsstrukturkommissionen, som vi mener kan være med at løse fremtidens udfordringer for sundhedsvæsnet. Læs dem her:

Det mener Kræftens Bekæmpelse om Sundhedsstrukturkommissionen 

Sundhedsstrukturkommissionen rapport

Sundhedsstrukturkommissionen præsenterede den 11. juni en række anbefalinger og forslag til nye måder at indrette sundheds­væsenet på.

Læs rapporten her

""

NYHEDSBREV

Tilmeld dig nyhedsbrevet til patienter og pårørende. Her finder du inspiration, støtte og sidste nyt på kræftområdet. Du kan til enhver tid afmelde dig igen.

Læs mere og tilmeld dig nyhedsbrevet