Skip navigation

Kræftens Bekæmpelse uddeler 99 millioner kr. til forskning i kræft

Pengene fordeles på 46 forskningsprojekter.

forskningsstøtte

Kræftens Bekæmpelse har netop uddelt 99 mio. kr. i forskningsstøtte. Dermed er der penge på vej til kræftforskere i hele landet, på universiteter og hospitaler og i Kræftens Bekæmpelses eget Center for Kræftforskning. 

Adm. direktør i Kræftens Bekæmpelse, Jesper Fisker, understreger, at forskningsstøtten er et resultat af befolkningens store støtte til kræftsagen:

- Forskning er et af Kræftens Bekæmpelses' hovedformål, og takket være danskernes gavmilde donationer kan vores videnskabelige udvalg endnu engang uddele støtte til en lang række forskningsprojekter. Det er projekter, som i fremtiden vil give os ny viden, der kan føre til nye behandlinger, ny diagnostik, bedre forebyggelse og i det hele taget bedre tilbud til kræftpatienterne, siger han.

Pengene fordeles på 46 forskningsprojekter inden for forskellige kræftsygdomme og forskellige dele af et kræftforløb. Lige fra den tidlige laboratorieforskning og genetiske analyser til afprøvninger af nye behandlinger, samt forskning i bedre behandling af senfølger efter kræft. 

Ny behandling af kræft i mavesækken

Årets største bevilling er på 4,5 mio. kr. Den går til et projekt på Odense Universitetshospital, hvor forskere skal undersøge, om et helt nyt behandlingskoncept, hvor man sprøjter forstøvet kemoterapi ind i bughulen under tryk, kan forbedre overlevelsen hos patienter med kræft i mavesækken.

Hele tre projekter har fokus på hjernekræft af typen glioblastom og udvikling af bedre behandlinger. Glioblastom er den hyppigste type hjernekræft hos voksne med over 300 nye tilfælde årligt i Danmark. Sygdommen er uhelbredelig, og der er hårdt brug for forbedringer i behandlingen. 

Andre projekter handler om forskning i blærekræft, leverkræft, brystkræft, prostatakræft og andre kræftsygdomme.

Hvordan trives pårørende?

Der er også støtte til projekter, der går på tværs af kræftsygdomme. Det er for eksempel en stor undersøgelse blandt kræftpatienter og deres pårørende. Undersøgelsen skal bl.a. vise, hvad det betyder for en kræftpatient, der ikke har familiepårørende til at hjælpe sig, og hvordan pårørende til kræftpatienter trives.

Bag udvælgelsen af de projekter, der får støtte, står Kræftens Bekæmpelses to videnskabelige udvalg. De består af aktive, erfarne forskere med indsigt i kræftforskning, samt repræsentanter for kræftpatienterne.