Skip navigation

Mere end hver tredje ung bruger stadig tobak eller nikotin

Bekymrende nyt i rapport fra Statens Institut for Folkesundhed.

- Det er bekymrende, at rygning er steget en anelse blandt de yngste i alderen 15-17 år, og at lovgivningen slet ikke overholdes, siger Kræftens Bekæmpelse

Andelen af unge tobaks- og nikotinbrugere har ikke rykket sig meget det seneste år. I 2023 brugte 35,9 procent af unge mellem 15 og 29 år et tobaks- eller nikotinprodukt – et svagt fald i forhold til året før. Dog ses en svag stigning i antallet af rygere blandt de 15-17-årige.

Tallene stammer fra femte udgave af rapporten §Røg, som Statens Institut for Folkesundhed har udgivet i samarbejde med Hjerteforeningen, Kræftens Bekæmpelse og Lungeforeningen. §Røg måler på tobaks- og nikotinforbruget blandt børn og unge i aldersgruppen 15-29 år og er støttet af TrygFonden.

Kræftens Bekæmpelse: Loven skal håndhæves

Rapporten viser, at to ud af tre unge rygere pulser løs i skoletiden trods det forbud mod røg og nikotin på grundskoler og ungdomsuddannelser, som trådte i kraft i juli 2021. Og 83 procent af dem, der bruger røgfrie nikotinprodukter, gør det også i skoletiden.

- Det er bekymrende, at rygning er steget en anelse blandt de yngste i alderen 15-17 år, og at lovgivningen slet ikke overholdes. Skoletiden burde være røgfri, men tallene viser, at det slet ikke er tilfældet. Hvis reglerne ikke håndhæves og tages alvorligt, har de ikke den ønskede effekt. Ansvarlige politikere bør se på, hvordan man sikrer, at loven bliver overholdt, siger Niels Them Kjær, projektchef i Kræftens Bekæmpelse.

En anden bekymrende tendens er, at 62 procent af de unge i den seneste måned har set tobaks- eller nikotinprodukter synligt fremme i butikker, selv om det i 2021 blev forbudt.

Hjerteforeningen: Højere priser virker

En af årsagerne til, at andelen i den brede gruppe af unge tobaks- og nikotinbrugere trods alt ikke er steget, kan være den prisstigning på tobak, som er blevet indfaset. En stor del af de unge angiver netop prisen som en årsag til, at de ønsker at kvitte tobaks- eller nikotinprodukterne.

 - Der er ingen tvivl om, at de forhøjede priser har en positiv indvirkning på antallet af især unge brugere af tobaks- og nikotinprodukter. Vi ved, at de unge er mere prisfølsomme end de ældre generationer, så prisforhøjelser er helt klart en af de vigtigste veje at gå, siger Mads Lind, chefkonsulent i Hjerteforeningen.

Organisationerne bag rapporten anbefaler, at prisen på cigaretter skal op over 100 kr. for en pakke. Andre tobaks- og nikotinprodukter skal stige tilsvarende.

Lungeforeningen: Fortæl om stoptilbud

Men det er ikke kun i forhold til prisen, der skal sættes ind. Der skal også være hjælp til dem, der ønsker at stoppe med at ryge eller bruge nikotinprodukter.

- Det er meget bekymrende, at mere end hver tredje ung i Danmark bruger mindst et tobaks- eller nikotinprodukt. Det kalder på handling. Vi er simpelthen nødt til at gøre meget mere for, at færre starter, og at flere stopper. Et godt sted at starte er masser af information om, hvilke muligheder der er for at stoppe. Samtidig er det vigtigt at fremhæve den gode effekt, som kurser, apps og telefonrådgivning har, når man ønsker at stoppe, siger Ann Leistiko, direktør i Lungeforeningen.