Skip navigation

Ny måling: Massiv opbakning til rådgivning om rygestop

Hospitalerne bør henvise kræft- og hjertepatienter til et kommunalt rygestoptilbud.

I et presset sundhedsvæsen med knappe ressourcer er det sund fornuft at plukke de lavthængende frugter, siger Niels Them, tobakschef i Kræftens Bekæmpelse. Foto: Colourbox

Et rygestop kan i mange tilfælde have lige så stor effekt for kræft- og hjertepatienter som konventionelle behandlinger, f.eks. kemoterapi og flere typer af hjertemedicin.

Derfor er det ærgerligt, at patienterne ikke per automatik får rådgivning til rygestop på hospitalerne, mener Mads Lind, chefkonsulent hos Hjerteforeningen. De burde alle henvises til et kommunalt rygestop-tilbud.

- Vi går glip af et enormt potentiale ved at ignorere betydningen af rygestop, og vi svigter i dag de rygende patienter. Det er oplagt at indføre en helt fast praksis om at henvise patienterne til kommunerne, der i de fleste tilfælde har effektive rygestop-tilbud og dygtige rådgivere, siger han. 

Et stort flertal af den danske befolkning kan også se logikken i at gøre mere for at hjælpe patienterne med at blive røgfri. I en ny repræsentativ undersøgelse foretaget af analysebureaet Verian (tidligere Gallup) svarer otte ud af 10 (80,8 pct.), at patienter, der ryger, og som er i behandling på et hospital, skal tilbydes hjælp til at stoppe med at ryge.

Læs mere om, hvorfor og hvordan du kan få hjælp til at kvitte tobakken:

Rygestop 

Rygning dræber 16.000 årligt

Lungekræftpatienter f.eks., som først stopper ved diagnosen, fordobler deres levetid i sammenligning med dem, som ryger videre. For hjertepatienter er rygestop af betydning med medicinsk behandling, men de fleste køber i stedet blodtryksnedsættende medicin osv.

- I et presset sundhedsvæsen med knappe ressourcer er det sund fornuft at plukke de lavthængende frugter og styrke indsatsen for hjælpe patienterne med at kvitte tobakken. Rygestop er et regulært mirakelmiddel i behandlingen af en lang række sygdomme. Vi har ikke råd til at lade være, understreger Niels Them, der er tobakschef i Kræftens Bekæmpelse.

Rygning koster hvert år 16.000 livet herhjemme. Rygere lever i gennemsnit 9 år kortere end ikke-rygere og har markant flere indlæggelser, hospitalsbesøg og lægekontakter i deres levetid.

Godt 9.000 årlige tilfælde af hjerte-kar-sygdomme kan forbindes med tobakkens skadevirkninger, og rygning er ansvarlig for udvikling af flere lungesygdomme, herunder lungesygdommen KOL, hvor tobak er årsag til cirka 9 ud af 10 tilfælde. Rygning er desuden den faktor, som er skyld i flest tilfælde af kræft og øger risikoen for mere end 15 forskellige kræftformer.