Skip navigation

Ny rapport: Vi lever længere efter kræft

Fremskridt i overlevelsen over en årrække, men udviklingen går langsommere.

""
Den nye rapport viser beregninger af overlevelsen efter kræft. Modelfoto: Colourbox

Siden 2008 har danskerne levet længere efter en kræftsygdom. Det fremgår af en ny rapport fra Sundhedsdatastyrelsen, som hvert år analyserer udviklingen for overlevelsen efter kræft. 

Tallene for årene 2008-2022 er netop offentliggjort. De viser, at kvinder i dag har 70 pct. sandsynlighed for at være i live 5 år efter, de fik en kræftdiagnose. Tallet for mænd er 67 pct. Det er store fremskridt fra den første periode, der dækkede årene 2008-2010, hvor tallene var tallene hhv. 62 og 59 pct.

- Kræft rammer hver tredje af os, inden vi fylder 75, og sætter dybe spor hos både patienten og de pårørende. Så det er utroligt positivt, at flere lever længere efter kræft. Det er et resultat af flere årtiers fokus på kræft, både i sundhedsvæsenet og politisk, siger adm. direktør i Kræftens Bekæmpelse, Jesper Fisker.

Rapporten viser dog også, at udviklingen i de seneste år er bremset op efter en årrække med markante fremskridt i kræftoverlevelsen. Tallene for den samlede kræftoverlevelse er således stort set uændrede i den seneste periode (2020-2022) i forhold til den foregående (2017-2019).

- Vi vil følge udviklingen tæt. Der er i de seneste årtier sket store fremskridt inden for kræftforskningen og kræftbehandlingen, og det bør føre til, at et stigende antal mennesker i Danmark vil leve længere efter kræft. Nu har der i tre år i træk ikke været nogen markant fremgang i, hvor mange, der er i live fem år efter, diagnosen blev stillet, og det vækker bekymring, siger Jesper Fisker.

Ser man på udviklingen i overlevelse for de enkelte kræftsygdomme hen over årene, er det lungekræft, som har vist de største fremskridt. For både mænd og kvinder er både 1-års og 5- årsoverlevelsen steget gennem årene. 

De nye tal viser, at der trods en generel positiv udvikling i årene 2008-2022 ikke er forbedret overlevelse inden for alle kræftformer. Et eksempel er livmoderkræft, hvor overlevelsen er faldet, siden den første opgørelse og frem til i dag. Hen over perioden er 5-års overlevelsen således faldet fra 84 pct. til 79 pct. 

Forskelle for mænd og kvinder 

De nye tal viser også, at selv om mænd og kvinder bliver tilbudt samme behandling for mange kræftformer, er der alligevel forskelle i overlevelsen ved visse kræftformer. Ifølge de ny tal, ses den største forskel mellem kvinder og mænd for kræft i hjerne og centralnervesystem. Her er 5-årsoverlevelsen for kvinder 85 pct., mens den er 74 pct. for mænd, altså en forskel på 11 procentpoint.

- Der er en ulighed her mellem de to køn, som vi ikke umiddelbart kan forklare, men som jeg er bekymret over. Alle bør have de samme chancer for at overleve kræft – uanset køn, bopæl og social baggrund, fastslår Jesper Fisker.


Kilde: Rapporten 'Kræftoverlevelse i Danmark, 2008-2022, Cancerregisteret', udgivet af Sundhedsdatastyrelsen d. 2. maj 2024.