Skip navigation

Ny undersøgelse: Frivillige i Kræftens Bekæmpelse trives i stor stil

Ny trivselsundersøgelse blandt foreningens frivillige.

I alt er der 35.000 frivillige i Kræftens Bekæmpelse, når blandt andet landsindsamlere og andre mere løst tilknyttede tælles med.
I alt er der 35.000 frivillige i Kræftens Bekæmpelse, når blandt andet landsindsamlere og andre mere løst tilknyttede tælles med.

Frivillige i Kræftens Bekæmpelse oplever at have meningsfulde opgaver, som løses i et godt samarbejde med andre frivillige. Og  frivillige finder også tid til at nyde det gode sociale samvær. Foreningens faste frivillige er trofaste og har i gennemsnit været med i mere end 8 år. 

Det fremgår af en den nyeste trivselsundersøgelse, som Kræftens Bekæmpelse har gennemført blandt foreningens frivillige. 
 
Kræftens Bekæmpelse laver cirka hvert tredje år en måling af trivslen blandt foreningens mange faste frivillige. Mere end 4.200 frivillige er blevet spurgt, fordi de er fast tilknyttet foreningens forskellige aktiviteter.

I alt er der 35.000 frivillige i Kræftens Bekæmpelse, når blandt andet landsindsamlere og andre mere løst tilknyttede tælles med.

Obs på mangfoldighed

I trivselsundersøgelsen peger frivillige også på udfordringer. Flere er inde på, at en høj gennemsnitsalder på næsten 67 år, og dét forhold, at mere end 3 ud af 4 frivillige er kvinder, gør det svært at løse nogle opgaver.

De frivillige peger på, at nogle opgaver løses bedst af unge, mens andre opgaver løses bedst af mænd. På samme måde bliver muligheden for, at foreningens tilbud når ud i etniske minoritetsmiljøer, større gennem frivillige og samarbejdspartnere fra disse miljøer.

Imidlertid er det vigtigt også at have øje for, at mangfoldighed også kan handle om at have forskellige livserfaringer og kompetencer, hvilket sagtens kan være til stede uanset alder, køn og etnicitet. 

Fokus på rekruttering

I undersøgelsen pointerer mange frivillige også, at de mangler frivillige kolleger. Foreningens frivillige savner nye kræfter for at kunne løfte deres forskellige lokale opgaver og de mange gode ideer.

Derfor har Kræftens Bekæmpelse valgt at målrette rekrutteringsindsatsen med fokus på sparring, kurser og kampagner. Indsatsen har også fokus på, hvad der skaber gode frivilligmiljøer, som nye frivillige vil trives i.

Læs trivselsundersøgelsen

Sådan bliver du frivillig

Der er mange forskellige måder at være frivillig i Kræftens Bekæmpelse. Her kan du læse mere om at være frivillig.

Læs mere