Skip navigation

Nye tal: Flere brystkræftpatienter behandles til tiden i Region Hovedstaden

Det går fremad med at operere brystkræftpatienter til tiden i hovedstaden.

- Det lader til, at regionen er i fremgang. Det vil jeg gerne kvittere for, siger Kræftens Bekæmpelses adm. direktør Jesper Fisker. Foto: Rie Neuchs

Region Hovedstaden har i årevis haft problemer med at operere brystkræftpatienter til tiden. Men nu er der fremgang at spore.

I 1. kvartal i år var det 66 pct. af kræftpakkeforløbene, der resulterede i en operation for brystkræft, som blev gennemført inden for forløbstiden. Den er på 27 dage.

Det viser tal fra Sundhedsdatastyrelsen, der netop har offentliggjort nye data for 1. kvartal i år for pakkeforløb for kræft. 

Det er positivt, for de seneste kvartalsopgørelser på brystkræftområdet indikerer, at Region Hovedstaden har vendt den negative udvikling. Tidligere har ’målopfyldelsen – som tallet kaldes – ligget på under 50 pct. 

- Det lader til, at regionen er i fremgang. Det vil jeg gerne kvittere for, og så håber jeg, at det fortsætter, for der er stadig for mange, der venter for længe – også efter regionens egen målsætning, siger Kræftens Bekæmpelses adm. direktør Jesper Fisker og gør opmærksom på, at regionerne har et mål om, at 90 pct. af alle kræftpakkeforløb overholder forløbstiderne.

Geografisk ulighed

Desværre er udviklingen ikke lige så god i den anden region på Sjælland. 

I 1. kvartal i år blev kun 38 pct. af patienter med brystkræft opereret til tiden. I forrige kvartal skete det i 47 pct. af tilfældene. 

Generelt har Region Sjælland udfordringer med at overholde forløbstiderne på tværs af alle kræftsygdomme. Det sket i kun 70 pct. af tilfældene. For Region Nordjylland og Region Syddanmark lykkedes det i 85 pct. af tilfældene.

Zoomer man ind på behandlingen af lungekræft, så udmærkede Region Nordjylland sig. Målopfyldelsen for 1. kvartal lød på 97 pct.

- Det er imponerende flot af Region Nordjylland. Tid er afgørende for kræftbehandling. Jo længere ventetid, jo dårligere bliver prognosen. Derfor skal patienter behandles hurtigt, uanset sygdom eller bopæl, siger Jesper Fisker.

På landsplan er målopfyldelse på 80 pct. på tværs af alle kræftformer.

Det skal dog nævnes, at målopfyldelsen forventes at blive lavere, da tallet er opgjort uden efterregistreringer og dermed ikke er endeligt.

Det mener Kræftens Bekæmpelse

Myndighederne bør overvåge og følge kræftpatienters forløb tættere og bedre

Læs mere