Skip navigation

Studie: Brystkræftpatienter får bedre livskvalitet med ny opfølgningsmetode

Mindre angst og depression hos brystkræftpatienter efter forskningsprojekt fra Kræftens Bekæmpelses Center for Kræftforskning

Studie: Brystkræftpatienter får bedre livskvalitet med ny opfølgningsmetode   Mindre angst og depression hos brystkræftpatienter efter forskningsprojekt
Deltagerne i projektet oplevede mindre angst, depression og frygt for tilbagefald, ligesom de også havde færre symptomer på senfølger som smerte, skulderproblemer og lymfødem. Foto: Arkiv

Kvinder, som har haft brystkræft, oplever ofte senfølger i form af fysiske smerter eller psykiske udfordringer. Men generne kan mindskes, viser et stort forskningsprojekt, der har set på effekten af en ny metode til at følge og støtte kvinderne efter endt kræftbehandling.

I projektet MitHelbred fik en gruppe brystkræftpatienter over en periode på tre år tilbudt enten halvårlige kontrolbesøg hos en læge eller et forløb bestående af tre til fem individuelle samtaler med en sygeplejerske i løbet af de første seks måneder.

Resultaterne af projektet er netop blevet offentliggjort, og de viser, at en forbedret livskvalitet og mindre frygt for tilbagefald blot er nogle af gevinsterne ved projektets model.

- Vi kan se, at de kvinder, som har fulgt MitHelbred-programmet, har lavere symptombyrde. De har mindre angst, depression og frygt for tilbagefald, men de har også færre symptomer på senfølger som smerte, skulderproblemer, lymfødem osv., siger Susanne Oksbjerg Dalton. 

Hun er professor ved Kræftens Bekæmpelses Center for Kræftforskning og én af forskerne bag undersøgelsen.

Samtaler med specialuddannet sygeplejerske


I MitHelbred-programmet udskiftede man ikke bare lægekontroller med sygeplejerske-kontroller. De traditionelle opfølgningsforløb med lægekonsultationer hvert halve år, blev erstattet med et mere individuelt tilpasset forløb. Patienterne fik vejledning af en specialuddannet kræftsygeplejerske. 

Desuden fik kvinderne oplysninger om, hvilke symptomer de skulle være opmærksomme på i forhold til tilbagefald, bivirkninger og  senfølger af behandlingen. Og når patienterne indrapporterede symptomer, hjalp sygeplejerskerne med at håndtere dem.

- Vi kan ikke afgøre, om det er sygeplejerskerne, samtaleforløbet, eller dét at patienterne har indrapporteret symptomer og fået hjælp til at håndtere dem, der har været mest afgørende for de gode resultater. Det er den samlede pakke, som har vist sig rigtig effektiv til at hjælpe patienterne, fortæller Overlæge Lena Saltbæk, som har stået for udførelsen af MitHelbred-projektet.

Undersøgelsen viser, at deltagernes livskvalitet steg mærkbart i løbet af projektets forløb. Og efter en 3-årig opfølgningsperiode kunne forskerne konstatere, at den øgede livskvalitet fortsatte med at være konstant.  

Bedre udnyttelse af ressourcer


Resultaterne af projektet peger på, at MitHelbred er en effektiv opfølgningsmetode, der ikke kun forbedrer patienternes livskvalitet, men også gør, at man får mere ud af ressourcerne..

- Der er rigtig mange perspektiver i at gentænke opfølgningen efter kræft. Mange tidligere kræftpatienter følges i opfølgningsforløb, som vi reelt ikke kender effekten af. Nu har vi vist, at det for brystkræft gælder, at vi kan hjælpe patienterne bedre, end vi gjorde før. Samtidig bruges der færre læge- og sygeplejerskeressourcer, så økonomisk er MitHelbred-programmet også en fordel, siger Lena Saltbæk.

Forskerne bag undersøgelsen opfordrer til, at MitHelbred-programmet bliver en del af en ny strategi for opfølgning efter brystkræft. De forventer også, at metoden kan bruges i forhold til patienter med andre kræftdiagnoser.  

Kræftens Bekæmpelses forskningsårsrapport ’23

Det går dine penge til, når de går til kræftforskning

For hver gang du giver 100 kr. til Kræftens Bekæmpelse, går de 63 kr. til forskning. Men hvad kommer der egentlig ud af pengene? Det giver vi svar på i Kræftens Bekæmpelses nye forskningsårsrapport, der dækker 2023, og som netop er udkommet.

At leve med brystkræft

At leve med brystkræft

Det er meget forskelligt, hvordan man har det under og efter behandling for brystkræft. Her kan du bl.a. læse om den nye hverdag, forandret krop og få gode råd til at håndtere bivirkninger og reaktioner.

Bekymrende mange plages af senfølger efter kræft

Ny dansk forskning: Bekymrende mange plages af senfølger efter kræft

Et studie blandt 28.000 kræftoverlevere viser, at mange er hårdt ramt af senfølger op til 12 år efter deres kræftbehandling.