Skip navigation

Seks nye medlemmer valgt til Kræftens Bekæmpelses Hovedbestyrelse

Ved årets repræsentantskabsmøde blev nye medlemmer valgt og fem genvalgt.

Op mod 300 af foreningens fantastiske frivillige deltog i årets repræsentantskabsmøde i Kolding. Foto: Kristian Ridder-Nielsen/Kræftens Bekæmpelse

Sammen lykkes vi!

Det var overskriften på Kræftens Bekæmpelses årlige repræsentantskabsmøde i Kolding. Her brugte frivillige den sidste weekend i maj til at lægge skinnerne til næste års arbejde i foreningen. 

Weekenden bød på mange højdepunkter. Der var spændende oplæg og workshops, hvor de op mod 300 aktive frivillige delegerede fra foreningens lokalforeninger og regionsudvalg fik inspiration og input til deres vigtige indsats hjemme i deres lokalområde.

Årets gæstetaler var statsminister Mette Frederiksen (S), der holdt en personlig tale, hvor hun fortalte åbenhjertigt om sin familie, der er hårdt ramt af kræft. I talen understregede hun, hvor vigtigt det er, fortsat at prioritere kræftbehandling og opfølgning højt.

Generaldirektør i Dansk Røde Kors, Anders Ladekarl, gæstede også repræsentantskabsmødet og holdt tale. Det samme gjorde Özlem Cekic, der er foredragsholder, forfatter og generalsekretær for Brobyggerne.

 Årsregnskabet fra 2023 blev godkendt, og et andet vigtigt punkt på dagsordenen var det årlige valg til hovedbestyrelsen. Med weekendens afstemning har hovedbestyrelsen fået hele seks nye medlemmer.

Fem medlemmer genvalgt

Derudover blev følgende fem medlemmer genvalgt til Hovedbestyrelsen:

Helen Bernt Andersen, Virum, formand for Kræftens Bekæmpelse siden 2018.

Karen Marie Dalgaard, Vadum, pensioneret forsker, Videncenter Rehabilitering og Palliation, uddannet sygeplejerske og nuværende næstformand i Kræftens Bekæmpelses Regionsudvalg i Region Nordjylland.

Mads Nordahl Svendsen, Roskilde, ledende overlæge, Onkologisk afd. og Palliativ Enhed, Sjællands Universitetshospital.

Marianne Karstensen, Frederiksberg, formand for Kræftens Bekæmpelses Regionsudvalg i Region Hovedstaden, HR-konsulent og uddannet sygeplejerske.

Bente Hyldahl Fogh, København, fhv. adm. direktør i Lægeforeningen og nuværende næstformand i Kræftens Bekæmpelses regionsrådsudvalg i Region Hovedstaden. 

Formand blev genvalgt 

Hovedbestyrelsen genvalgte Helen Bernt Andersen som formand for Kræftens Bekæmpelse. Hun har været formand for foreningen siden 2018. Per Gandrup blev genvalgt som næstformand. Det har han været siden 2018.

Der var klapsalver til Helen Bernt Andersen, da hun som formand aflagde beretning på Repræsentantskabsmødet, hvor hun blev genvalgt som formand. Foto: Tomas Bertelsen

Nyt forretningsudvalg

Hovedbestyrelsen består af 30 medlemmer, hvoraf de 28 er valgt af repræsentantskabet. To medlemmer er valgt af Kræftens Bekæmpelses medarbejdere. Det er ikke alle hovedbestyrelsesmedlemmer, der er på valg hvert år.

Hovedbestyrelsen har nedsat et forretningsudvalg, der konstituerede sig i går efter repræsentantskabsmødet. Forretningsudvalget består af formand, Helen Bernt Andersen, næstformand, Per Gandrup, samt fem medlemmer valgt af og blandt hovedbestyrelsens medlemmer. 

De fem er: Mads Nordahl Svendsen, Anny Winther, Børge Frank Koch, Marianne Karstensen, Bente Hyldahl Fogh (nyvalgt)