Gå til sygdomsliste

Støt kræftsagen

Kun 3 pct. af vores indtægter
kommer fra det offentlige.
Dit bidrag er afgørende.

10-kampen sætter fokus på alkohol og rygning

05-03-2021
I den kommende uge sætter forebyggelseskampagnen ’10-kampen’ fokus på to vigtige områder, når vi taler om forebyggelse af kræft: Alkoholforbrug og rygning. Begge er ofte forbundet med noget socialt og begge genererer stor debat, når snakken falder på de knap så gode vaner. Men ikke desto mindre er både alkohol og rygning kræftfremkaldende.

Mindre pakker og portioner giver en sund vægt

04-03-2021
Snurren til venstre vejer 72 g, den til højre 80 g. Kan du se forskel? I dag er det World Obesity Day. En international mærkedag hvor organisationer, virksomheder og myndigheder sætter fokus på den globale sundhedsudfordring med overvægt. Kræftens Bekæmpelse markerer dagen med en podcast, om hvordan mindre pakker og portioner kan hjælpe danskerne med at holde end sund vægt.

Corona-vaccination: Utrygge kræftpatienter venter i uvished

02-03-2021
billede af Jesper Fisker, adm. direktør i Kræftens Bekæmpelse Ny undersøgelse blandt kræftpatienter i behandling viser både forvirring og utryghed ved corona-vaccinationsprogrammet. Lidt over halvdelen oplever kommunikationen fra myndighederne som uklar eller ligefrem uforståelig - og næsten lige så mange ved ikke, om de er blevet henvist til vaccine, eller hvilken vaccine-gruppe, de tilhører. Giv nu patienterne klar besked, lyder det fra administrerende direktør i Kræftens Bekæmpelse, Jesper Fisker.

Kræftens Bekæmpelse ser frem til vigtigt møde og beder børnekræftfamilier om input

02-03-2021
kvinde og pige holder i hånd Fredag den 5. marts mødes Kræftens Bekæmpelse, regionerne m.fl. med Sundhedsstyrelsen (SST) for at drøfte fremtidens børnekræftbehandling. Fokus for Kræftens Bekæmpelse er, hvordan et bedre samarbejde i sundhedsvæsnet kan sikre, at Danmark også i fremtiden har behandling af høj international kvalitet og med de bedst mulige vilkår for børnekræftfamilier. Forude for mødet har Kræftens Bekæmpelse inviteret børnekræftfamilier til at komme med input.

Forskere på sporet af ny viden om blodkræft

01-03-2021
Der er lagt op til nytænkende forskning i blodkræft, når Kræftens Bekæmpelses Center for Kræftforskning d. 1. marts byder velkommen til professor Henrik Hjalgrim. Med afsæt i epidemiologisk kræftforskning vil han sikre, at ny forskningsviden hurtigt kommer ud til patienterne.

Vores genbrugsbutikker genåbner fra i dag

01-03-2021
Genbrugsbutikkerne åbner fra i dag Efter mere end to måneders tvungen nedlukning kan Kræftens Bekæmpelses 15 genbrugsbutikker endelig begynde at genåbne. Allerede i dag slår de fleste af butikkerne dørene op, mens resten åbner i morgen. Og takket være stor opbakning fra både de frivillige og ansatte, vender butikkerne tilbage med mere eller mindre ’normale’ åbningstider.

Kræft er ikke det første en læge tænker på - men unge får faktisk også kræft

27-02-2021
En del unge kræftpatienter oplever, at det tager lang tid og kræver flere lægebesøg, før de får deres kræftdiagnose. Nogle oplever ligefrem, at de ikke bliver taget alvorligt af deres læge, når de henvender sig. Problemet er kendt. Men løsningerne ligger ikke lige for. Men her eksperternes bedste bud.

10-kampen: Bevæg dig mere i hverdagen

26-02-2021
I den kommende uge sætter forebyggelseskampagnen 10-kampen fokus på, hvordan og hvor meget vi bevæger os i hverdagen. Motion og fysisk aktivitet kan nemlig forebygge flere kræftsygdomme.

Kreative frivillige holder liv i genbrugsbutikker under nedlukningen

26-02-2021
Frivillige holder gang i genbrugsbutikkerne Tvungen nedlukning af Kræftens Bekæmpelses genbrugsbutikker i både januar og februar kommer til at gøre et indhug i butikkernes årsomsætning og dermed også i støtten til kræftsagen. Dén kendsgerning har fået en række frivillige ildsjæle til at finde nye og kreative måder at holde gang i biksen på. Takket være deres indsats er det lykkedes at lancere Click & collect og at tage imod 150 donationer med kvalitetsgenbrug.

Kræftens Bekæmpelse: Sådan får vi tidligere og bedre diagnoser af kræft

25-02-2021
Patient undersøges af læge Halvdelen af alle kræftpatienter kommer ikke direkte i kræftpakkeforløb. Men ingen ved præcist, hvad der sker med dem. Derfor kan sundhedsvæsenet heller ikke for alvor forbedre den tidlige opsporing af kræft. Og det er fatalt for patienterne. Kræftens Bekæmpelse udsender i dag en ny rapport, der skal bane vejen for forbedringer.

Bare kræften var blevet opdaget noget før

25-02-2021
Kristina Degn i skoven Charlotte, Elisabeth og Kristina har været gennem smertefulde og kaotiske forløb, før deres kræft blev fundet. For at hjælpe andre patienter som dem har Kræftens Bekæmpelse udarbejdet en rapport med forslag, der skal forbedre mulighederne for tidlig opsporing af kræft. Hver anden kræftpatient kommer nemlig ikke direkte i kræftpakke.

Corona giver store forsinkelser i svar på brystkræftscreening

25-02-2021
Kvinder, der deltager i brystkræftscreening i Region Hovedstaden, har i løbet af de seneste måneder måttet vente helt op til 58 dage på at få svar på undersøgelsen. Det er urimeligt lange ventetider og kan have alvorlige konsekvenser, advarer Kræftens Bekæmpelse.

Ny forskning: Immunterapi slår kræften ned hos en særlig gruppe patienter med tyktarmskræft. Susanne er en af dem.

20-02-2021
Portræt Susanne Dellgren Nyt internationalt studie viser overraskende god effekt af immunterapi til patienter med tyktarmskræft med en særlig genmutation. Susanne Dellgren har mutationen og fik medicinen, da hun ellers var opgivet af lægerne. I dag – tre år efter – har hun stadig ingen tegn på kræft.

Stadigt behov for mere aktiv opsporing af alvorligt syge

19-02-2021
billede af Jesper Fisker, adm. direktør i Kræftens Bekæmpelse Med Sundhedsstyrelsens 6. rapport om monitorering af aktivitet i sundhedsvæsenet under corona-pandemien, står det klart, at der stadig er et stort behov for tydeligere kommunikation til befolkningen om at søge læge ved tegn på sygdom og om at møde op til undersøgelser og screenings-programmer. Kræftens Bekæmpelse opfordrer til, at også de praktiserende læger skal have en mere opsøgende rolle.

God kræftbehandling er også god diagnostik, god rehabilitering og god palliation

19-02-2021
billede af læge og patient i konsultation Trods nogle af verdens bedste og mest omfattende sundhedsdata, ved vi forbløffende lidt om store dele af kræftpatientforløbet. Når vi taler om kvalitet i patientforløbet, handler det nemlig i udpræget grad om den del af forløbet, som foregår på hospitalerne, mens viden om den vigtige tidlige opsporing og diagnostik af kræft samt de lige så vigtige rehabiliterings- og palliative forløb ligger hen i et vidensmæssigt mørke. Det er kritisk for patienterne og ineffektivt for samfundet.

10-Kampen: Undgå forarbejdet kød og spis endnu flere grøntsager

19-02-2021
Forskning har vist at kød - og især forarbejdet kød - øger risikoen for at udvikle visse kræftformer. Denne uge sætter forebyggelseskampagnen 10-kampen derfor fokus på, hvordan vi kan undgå forarbejdet kød og skære ned på vores generelle kødforbrug - blandt andet ved at kigge lidt nærmere på grøntsagsskuffen i køleskabet.

Børnekræftbehandling: Positivt at arbejdet genoptages med nyt fokus

17-02-2021
Kræftens Bekæmpelse hilser Sundhedsstyrelsens nye kommissorium for drøftelserne om fremtidens børnekræftbehandling i Danmark velkomment. – Det er positivt, at der lægges op til en hurtigere afklaring for børnekræftfamilierne, siger adm. direktør i Kræftens Bekæmpelse Jesper Fisker. Kræftens Bekæmpelse ser frem til at deltage i drøftelserne.

Støj fra biler og tog øger risiko for brystkræft

16-02-2021
I en ny undersøgelse viser forskere fra Kræftens Bekæmpelse, at vej- og jernbanestøj kan give en lille forøget risiko for brystkræft. Forklaringen er formentlig, at støjen forstyrrer vores nattesøvn.

Udendørs arbejde kan mindske risikoen for brystkræft

14-02-2021
En ny undersøgelse fra Kræftens Bekæmpelse viser, at kvinder, der har arbejdet udendørs i en årrække, har mindre risiko for brystkræft senere i livet. Forklaringen er formentlig, at solen fremmer dannelsen af D-vitamin, som kan virke beskyttende mod brystkræft.

Halvt så mange unge ryger dagligt

12-02-2021
Ung smilende mand med to venner på ungdomsuddannelse På tre år er andelen af 18-19-årige, der ryger dagligt, faldet fra 12 til 6 pct. Det viser nye tal fra Kræftens Bekæmpelse og TrygFonden. Dermed ser det ud til, at kurven for unges rygning er knækket. Men ingen grund til at hvile på laurbærrene, lyder det fra organisationerne bag undersøgelsen.

Nyt studie kortlægger risiko for øjensygdom efter stamcelletransplantation

12-02-2021
Over 1.400 patienter har medvirket i den nye undersøgelse, som kan bruges til at udpege patienter, som man bør holde særligt øje med inden en stamcelletransplantation. Undersøgelsen er støttet af Knæk Cancer.

10-kampen sætter denne uge fokus på fuldkorn

12-02-2021
Fuldkorn har vist sig at kunne mindske risikoen for blandt andet tarmkræft, type 2 diabetes og flere hjertekarsygdomme. Danskerne spiser heldigvis mere fuldkorn end de gjorde for blot 15 år siden, men mange har stadig brug for inspiration til, hvordan de får mere af det gode med i kosten. Derfor stiller forebyggelseskampagnen 10-kampen denne uge skarpt på fuldkorn.

Ny årsrapport: Se de store forskningsresultater fra 2020

11-02-2021
I 2020 støttede Kræftens Bekæmpelse 169 forskningsprojekter takket være de penge, danskerne donerede til kræftsagen. Projekterne spænder bredt – fra forskning i corona-pandemiens betydning for kræftpatienter til ny viden fra laboratorierne, der kan hjælpe til at flere overlever deres kræftsygdom. Alt det kan du læse om i Kræftens Bekæmpelses nye forskningsårsrapport.

Fire elever fra Frederiksberg Gymnasium vinder filmkonkurrence om unge og alkohol

11-02-2021
Ud af de 996 film, konkurrencen har genereret, vinder Anita, Alva, Tania og Lucas fra 1. årgang på Frederiksberg Gymnasium med filmen ’Den perfekte Scoring’. Anita, Alva, Tania og Lucas fra Frederiksberg Gymnasium løber med sejren i Kræftens Bekæmpelse og TrygFondens filmkonkurrence ’Drik mindre – oplev mere’, hvor over 4.500 elever fra gymnasier over hele landet har givet deres bud på en kampagnefilm, der skal få unge på deres egen alder til at reflektere over den danske alkoholkultur. Vinderpræmien er en DJ til en fest for hele deres gymnasium, når Corona-restriktionerne tillader det.

Nye kræfttal: Over 350.000 lever med og efter kræft

10-02-2021
År for år stiger antallet af mennesker i Danmark, der lever med eller efter en kræftdiagnose. I slutningen af 2019 var antallet 351.747 personer, og det var over 12.000 flere end året før. Det fremgår af rapporten ’Nye Kræfttilfælde i Danmark 2019’, der sætter tal på kræftudviklingen i Danmark.

’I kræftrådgivningen fik jeg mit eget frirum'

10-02-2021
Da Louises mand fik kræft, fik hun brug for at tale sin situation igennem med en professionel rådgiver. I Kræftrådgivningen i Aarhus fik hun det frirum, hun havde så meget brug for.

Det er ikke kun kærlighed og omsorg, der udveksles i et kræftforløb

07-02-2021
Sarah-Martine havde brug for noget, der kunne hjælpe hende igennem det lange behandlingsforløb, som fulgte med hendes brystkræftdiagnose. Men når gennemsnitsalderen for ens kræftform er 65 år, og man selv er 22 år, kan det være svært at spejle sig i den information og de gode råd, man møder på sin vej. Det blev i stedet drømmestudiet og de store ambitioner, der hjalp hende igennem den svære tid.

10-kampen sætter fokus på træning i hverdagen

05-02-2021
Forebyggelseskampagnen 10-kampen sætter den kommende uge fokus på, hvordan motion - udover at gavne vores velvære - også er et godt middel til at forebygge blandt andet kræft.

Kæmpe EU indsats vil sikre bedre behandling til kvinder med æggestokkræft

04-02-2021
Med en EU-bevilling på over 110 millioner kr. skal Kræftens Bekæmpelse sammen med 13 organisationer fra syv europæiske lande bidrage med ny viden om diagnostik og behandling af kræft i æggestokkene. Projektet, der hedder DECIDER, går ud på at udvikle en platform, som ved hjælp af kunstig intelligens skal gøre behandlingen bedre, så flere kvinder overlever kræft i æggestokkene

I fremtiden kan vi forebygge kræft på individniveau

04-02-2021
Befolkningsundersøgelsen Kost, kræft og helbred er et af de vigtigste værktøjer i Kræftens Bekæmpelses arbejde med at finde sammenhænge mellem kostvaner, livsstil og udviklingen af kræftsygdomme. Takket være omfattende informationer fra næsten 100.000 danskere, har forskerne kunnet pege på flere risikofaktorer. Målet med forskningen er, at de forebyggende råd i fremtiden kan gøres endnu mere specifikke og tilpasses den enkelte.

Stor forskel i overlevelse for lungekræft mellem regionerne

29-01-2021
 – Den store forskel på tværs af landet er bekymrende og må rettes op, siger adm. direktør i Kræftens Bekæmpelse, Jesper Fisker. Der er stor forskel mellem regionerne på, hvor mange patienter der overlever lungekræft. Det viser en ny rapport. Direktøren for Kræftens Bekæmpelse kalder resultatet ’uacceptabelt’ og opfordrer regionerne til at blive bedre til at lære af hinanden i kræftbehandlingen.

Sundhedsvæsenets grundproblemer holder ikke pause under corona

28-01-2021
billede af Jesper Fisker, adm. direktør i Kræftens Bekæmpelse Corona-epidemien har slået læk i sundhedsvæsenet. Kræftpatienter er utilsigtet ramt med færre henvisninger til kræftpakkeforløb og væsentligt færre diagnoser. Den vigtigste prioritet for sundhedsvæsenet her i 2021 er at lægge overbevisende planer, der sender alle mand til pumperne og sikrer, at udskudte patienter bliver behandlet.

Så er 10-kampen i gang: Bliv bevidst om det du spiser og drikker

28-01-2021
Kræftens Bekæmpelses forebyggelsesindsats 10-kampen er nu skudt i gang. Cirka 35.000 mennesker har allerede tilmeldt sig og vil de næste 8 uger få inspiration til sunde vaner, der kan forebygge kræft. I denne uge er der fokus på at blive bevidst om det, vi spiser og drikker.

Er de sunde vaner ramt af corona? Få gode råd fra 10-kampen

27-01-2021
Det kan være sin sag at holde fast i de sunde vaner i en travl hverdag. Ikke mindst i en coronatid. Men der er råd at hente, og derfor inviterer Kræftens Bekæmpelse nu alle danskere til at være med i ’10-kampen’: En 8-ugers sundhedsudfordring med 10 råd til en sundere livsstil.

Boom i antallet af røgfri ungdomsuddannelser

26-01-2021
Tre unge kvinder sidder og laver lektier på et gymnasium På tre år er antallet af gymnasier og erhvervsuddanneler med røgfri skoletid steget fra fem til 106, viser opgørelse fra Hjerteforeningen og Kræftens Bekæmpelse. Fra august skal alle ungdomsuddannelser have røgfri skoletid, og her kan erfaringer fra frontløberne være til hjælp.

Corona-vaccination: Usikkerhed blandt kræftpatienter og pårørende

23-01-2021
Udrulningen af coronavaccinen skaber usikkerhed blandt kræftpatienterne. De oplever, at hospitalerne henviser forskelligt til vaccination, selv om patienterne har samme kræftsygdom. Samtidig får de pårørende uklare svar på, om de også bør vaccineres. Kræftens Bekæmpelses adm. direktør, Jesper Fisker, opfordrer myndighederne til at skabe større klarhed og dermed større tryghed for patienterne.

Sådan støtter du et barn i sorg: Nye onlinekurser og videoguides til skolelærere

19-01-2021
Tre skolebørn står sammen i et klasseværelse. En sorghandleplan gør det lettere at håndtere den akutte situation, når et barn på skolen f.eks. mister sin mor eller far. Til gengæld savner mange skoler redskaber til at støtte barnet på den lange bane, viser en ny undersøgelse. OmSorg i Kræftens Bekæmpelse lancerer nu en række gratis onlinekurser og videoguides til grundskolen.

Kræftens Bekæmpelse inviterer danskerne ud at gå

18-01-2021
I 2021 skal vi alle ud at gå – sammen og hver for sig. Gåture er sunde for krop og sind og er noget, vi nemt kan være fælles om, også under corona-pandemien. Kræftens Bekæmpelse sætter sammen med ni partnere fokus på gåture i den landsdækkende kampagne ´Danmark går sammen´. Alle kan være med og dele gå-oplevelser med hinanden.

Godtgørelse på vej til flere ofre for asbest

15-01-2021
Godtgørelse på vej til flere ofre for asbest Folketinget er på vej til at vedtage en lov, der udvider muligheden for godtgørelse til asbestofre, så også personer, der får kræft, blot fordi de har boet i nærheden af f.eks. eternitfabrikken i Aalborg, kan få en godtgørelse. Vi er meget glade for, at politikerne tager ansvar for asbestskandalens ofre, siger adm. direktør i Kræftens Bekæmpelse Jesper Fisker.

Behov for hurtigere kræftdiagnoser i Grønland

13-01-2021
Ny rapport viser behov for hurtigere kræftdiagnoser i Grønland  Ny rapport, der evaluerer Grønlands Kræftplan 2013, viser, at borgere i Grønland må vente længe på at få stillet en kræftdiagnose. Kræftens Bekæmpelse læser rapporten med bekymring og bakker op om rapportens fire anbefalinger, der – sammen med andre tiltag – på sigt vil kunne være med til at give kræftpatienter med bopæl i Grønland hurtigere udredning.

Behandling af børnekræft: Kræftens Bekæmpelse ser frem til afklaring

12-01-2021
Adm. direktør i Kræftens Bekæmpelse, Jesper Fisker Familier med kræftramte børn må væbne sig med tålmodighed for at få endegyldigt svar på, hvad Sundhedsstyrelsens planer er for eventuelle ændringer af børnekræftbehandling i Danmark. Det fremgik af dagens samråd med sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke (S). Kræftens Bekæmpelse forventer at blive inddraget, når Sundhedsstyrelsen genoptager drøftelserne om fremtidens børnekræftbehandling efter påske.

Vær med, når Danmark bager for klimaet

12-01-2021
Fuldkorn er godt for både sundheden og klimaet, og nu kan du en gang for alle lære at bage et nemt og lækkert fuldkornsrugbrød. Det sker på, Årets Fuldkornsdag den 15. januar.

Store pakker og portioner gør det svært for os at holde vægten

11-01-2021
Pakker og portioner af mad- og drikkevarer har vokseværk. Det har danskernes vægt desværre også, hvilket giver risiko for kræft og andre sygdomme. Derfor er Kræftens Bekæmpelse initiativtager til partnerskabet Ja tak, lidt mindre, som skal få danskerne til at spise lidt mindre portioner og holde en sund vægt.

’Jeg er helt høj’: Corona-vaccination af udvalgte kræftpatienter er så småt i gang

08-01-2021
Ordene kommer fra Lone Bøgely på 74 år, der netop har fået det første stik i armen med den længe ventede corona-vaccine. Som kronisk kræftpatient med ny-opereret stomi og fuld hjemmepleje tilhører hun gruppen i særligt øget risiko, som myndighederne vurderer, skal vaccineres først.

Nye kostråd er også gode for klimaet

07-01-2021
I dag offentliggør Fødevarestyrelsen De officielle Kostråd, der både er gode for sundheden og klimaet. De nye kostråd skal få os danskere til at spise planterigt, varieret og ikke for meget, for det er både godt for sundheden og klimaet.

Du, miljøet og klimaet bliver, hvad du spiser

07-01-2021
De fleste kender nok ordsproget; du bliver, hvad du spiser. Men det kan faktisk give jackpot og tredobbelt gevinst for både helbred, miljø og klima, hvis vi skruer de rette steder på det daglige brød og ikke mindst: Det daglige kød.

Ny kommunikationschef i Kræftens Bekæmpelse

05-01-2021
Ida Strand Ida Strand bliver ny kommunikationschef i Kræftens Bekæmpelse. Ida Strand har en robust erfaring med kommunikationsledelse som kommunikationschef i både Rigspolitiet og DI. Hun tiltræder stillingen per 1. februar.

Vacciner til de mest sårbare kræftpatienter

23-12-2020
Adm. direktør i Kræftens Bekæmpelse, Jesper Fisker Sundhedsstyrelsen har præsenteret en udrulning af covid19 vaccinerne, og den betyder blandt andet, at nogle af de allermest sårbare kræftpatienter vil kunne modtage vaccinen. Kræftens Bekæmpelse glæder sig over, at vaccinerne nu er på vej og dermed er bedre forhold for kræftpatienterne i sigte.

Ekstraordinær flytning af kræftpatienter skal ske i god dialog med patienterne

22-12-2020
Adm. direktør i Kræftens Bekæmpelse, Jesper Fisker Region Hovedstaden og Region Sjælland er grundet ekstraordinært mange corona-indlæggelser nødt til at flytte nogle kræftoperationer til f.eks. Region Syddanmark. - Det er afgørende, at kræft opereres i tide! Hvis nogle kræftoperationer må flyttes til en anden region, er det vigtigt med god dialog med patient og pårørende, så alle er trygge, siger adm. direktør i Kræftens Bekæmpelse, Jesper Fisker.

Ny online gruppe til kvinder, der får kræft under graviditeten

21-12-2020
Kræft under graviditeten er heldigvis en sjælden tilstand, men ulykkelig, svær og ensom for dem, det rammer. Nu kan de mødes online på Cancerforum.dk.
- Det er vi meget glade for, siger Lone Storgaard, overlæge, Rigshospitalet.

Ældre lægemiddel kan blive ny behandling af blærekræft

21-12-2020
Ny forskning fra blandt andet Kræftens Bekæmpelse giver håb om, at lægemidlet Irofulven kan være en effektiv behandling til en gruppe patienter med blærekræft, der har en særlig genetisk variant af sygdommen. Behandlingen har vist lovende resultater i laboratorieforsøg, og forskerne håber snart at kunne afprøve den på patienter.

Året set med frivillige øjne

17-12-2020
Kræftens Bekæmpelse har 46.000 frivillige, som brænder for at gøre en forskel for kræftramte og deres familier. Men hvordan afholder man frivillige aktiviteter, når coronavirus spænder ben for planerne, og deltagerne måske oven i købet er i risikogruppen? Fem frivillige ser tilbage på et meget anderledes 2020.

Forskning vil forebygge høretab hos børnekræftoverlevere

17-12-2020
I et stort europæisk forskningsprojekt – som Kræftens Bekæmpelse deltager i – sætter man fokus på de høreskader, som nogle børn oplever efter behandling med en specifik type kemoterapi. Målet er bedre at kunne tilpasse behandlingen til børnene og derved undgå høreskaderne.

Frivillige i Horsens har succes med at sy genbrug om til stofposer

16-12-2020
 Annalise og Else, som er frivillige i Kræftens Bekæmpelse Genbrug i Horsens, produceret klimavenlige stofposer ud af brugt stof, duge og sengetøj, som ikke kan sælges i butikken. Siden foråret 2019 har Annalise og Else, som er frivillige i Kræftens Bekæmpelse Genbrug i Horsens, produceret klimavenlige stofposer ud af brugt stof, duge og sengetøj, som ikke kan sælges i butikken. Poserne sælger som varmt brød og bruges til alt fra indkøbsnet til klimavenlig julegaveindpakning.

Ny handleplan er en sejr for børn og unges sundhed

15-12-2020
Folketinget har i dag vedtaget en handleplan, der skal forhindre børn og unge i at ryge. Det mest ambitiøse skridt mod en røgfri fremtid i 13 år og en stor sejr for folkesundheden, lyder det fra Kræftens Bekæmpelse. Fire ud af fem danskere bakker op om planen.

HPV-erfaringer fra Danmark er med til at udbrede HPV-vaccination

11-12-2020
HPV-erfaringer fra Danmark er med til at udbrede HPV-vaccination Verdenssundhedsorganisationen WHO arbejder for at udbrede HPV-vaccination til alle verdens børn. Erfaringer fra Danmark viser vigtigheden af at have et register, der løbende måler tilslutningen til vaccination. På den måde kan der handles hurtigt, hvis der opstår mistillid til vaccinen og fald i tilslutningen. Det fortæller overlæge i Kræftens Bekæmpelse, Janne Bigaard, i en ny faglig artikel.

Kræftens Bekæmpelse: Bekymrende fald i nye kræftdiagnoser under corona krise

09-12-2020
Under forårets corona lockdown fik markant færre danskere stillet diagnosen kræft, end i samme periode tidligere år. Kræftens Bekæmpelse frygter, at de uopdagede sygdomme får alvorlige konsekvenser for patienterne og opfordrer til en massiv indsats for at finde dem.

69-årige Bjarne: ’Lægen så mig via video og sagde, at jeg havde halsbetændelse. Men det viste sig at være kræft.’

09-12-2020
Da Danmark i foråret blev lukket ned på grund af corona-pandemien, blev der stillet 33 pct. færre kræftdiagnoser end normalt. Det skyldes ikke, at færre har fået kræft, men snarere at sygdommen ikke er blevet opdaget. Det er Bjarne, Dunja og Anette alle eksempler på. Her er deres oplevelser.

Ny forskning: HPV-vaccinerede piger har langt mindre risiko for livmoderhalskræft

09-12-2020
Ny forskning viser, at HPV-vaccinerede piger har langt mindre risiko for livmoderhalskræft. Tidligere studier har vist, at HPV-vaccinen beskytter effektivt mod forstadier til livmoderhalskræft. Men nu viser det første studie også, at HPV-vaccinen nedsætter risikoen for at få livmoderhalskræft.

Kræftens Bekæmpelse får penge til ambitiøst, interaktivt besøgscenter

07-12-2020
Der er godt nyt på vej til alle nysgerrige børn og unge med interesse for kræftforskning, naturvidenskab og teknologi. Med en bevilling på seks mio. kr. fra Novo Nordisk Fonden, sætter Kræftens Bekæmpelse nemlig nu gang i arbejdet med at skabe et storstilet besøgscenter om kræft.

Kræftens Bekæmpelse: Glædeligt at Højesteret med ny dom øger erstatningen til patienter

07-12-2020
Ulovlig beregning af renter hos patientskademyndighederne betyder, at der er udbetalt for lidt i erstatning til patienter, der har søgt erstatning for skader.

Kræftens Bekæmpelse: Familier med kræftramte børn har brug for afklaring

03-12-2020
Kræftramt barn Ifølge flere medier har Sundhedsstyrelsen udskudt en beslutning om en mulig samling af kræftbehandlingen af børn til foråret. – Det efterlader familier til kræftramte børn i utryghed og usikkerhed, siger Jesper Fisker, administrerende direktør i Kræftens Bekæmpelse.

Patientforeninger i fælles europæisk kampagne mod dyre kræftlægemidler

30-11-2020
Kræftens Bekæmpelse er gået i samarbejde med en række europæiske kræftforeninger om at bremse prisudviklingen på meget dyre kræftlægemidler. Det Europæiske Fair Pricing Network stræber efter en gennemsigtig og ansvarlig prisfastsættelse.

Lovgivning vil ændre unges drukkultur

30-11-2020
At ændre unges drukkultur mod det bedre er et langt sejt træk, der kræver, at vi alle tager ansvar. Men det kan næppe lykkes, så længe lovgivningen sender et tvetydigt signal om, hvorvidt alkohol er for mindreårige. Sådan skriver organisationerne fra initiativet Drukfri Ungdom og opfordrer Folketinget til at vedtage en ensartet 18-årsgrænse for salg af al alkohol.

Kræften Bekæmpelse: Vi følger sag om mulig sammenlægning af behandlingen af børn med kræft meget tæt

26-11-2020
Barn på hospital Ifølge flere medier vil Sundhedsstyrelsen foreslå, at kræftbehandlingen af børn i Danmark skal samles på Rigshospitalet i København. Kræftens Bekæmpelse er ikke blevet hørt i sagen. - Vi må se rapporten, før vi udtaler os, siger Jesper Fisker, administrerende direktør i Kræftens Bekæmpelse.

Fortsat to-delt aldersgrænse for alkoholsalg gør intet for unges druk

25-11-2020
Hvis vi ønsker at ændre danske unges drukkultur, bør vi ensarte aldersgrænsen for køb af al alkohol til 18 år. Blot at sænke procentsatsen for, hvilke alkoholtyper 16-og 17-årige må købe, vil være ren symbolpolitik uden effekt. Det vil nemlig hverken løse sundhedsproblemerne eller bakke op om de mange unge, forældre og uddannelsesinstitutioner, som ønsker en sundere og tryggere alkoholkultur.

Julius får sin sidste behandling: ’Nu skal han endelig til at lære at være barn’

24-11-2020
9-årige Julius har leukæmi. For anden gang. Han har netop fået sin allersidste behandling og glæder sig nu til at skifte hospitalsbesøg, indlæggelser og behandlinger ud med det barndomsliv, som har ventet på ham størstedelen af hans liv.

Gør julen mere klimavenlig med genbrugsfund

24-11-2020
Julegaver ideer til manden i dit liv fra genbrugsbutikken i Roskilde Genbrug vinder mere og mere frem. Mange har opdaget, at det er en genvej til at spare penge, finde unikke ting og passe på planeten. Julen koster mange penge, så her er virkelig meget at hente. Lige fra pynten på træet og gaverne under til ungernes pakkekalender og raflegaverne, som hører til december. Kræftens Bekæmpelse Genbrug er med på trenden. I Roskilde samler de ind hele året til julesæsonen.

Jef kan vinde frivilligpris for sit arbejde med kræftramte mænd

24-11-2020
For nogle mænd kan det være svært at snakke med andre om kræft og sygdom i det hele taget. Derfor har Jef Holm-Hansen været med til at oprette et mødested særligt for mænd, og nu er han blandt finalisterne i kåringen af årets ’Fantastiske Frivillige’.

20-årige Fie: 'Jeg anede ikke, at man kunne få kræft i øjet'

21-11-2020
Da Fie Egholm var 12 år, fik hun konstateret modermærkekræft i øjet. Sygdommen er sjælden, og gennem forløbet har hun følt sig meget alene. Hun har savnet andre at spejle sig i og mere information om sygdommen. Kræftens Bekæmpelse har Danmarks største hjemmeside om kræft, og har netop – som et unikt tilbud på dansk – lanceret information om kræft i øjet.

Prestigefuld pris hædrer forsker fra Kræftens Bekæmpelse

20-11-2020
Professor Susanne Krüger Kjær modtager i år den kliniske KFJ-pris for sin unikke og innovative forskning i virusset HPV og livmoderhalskræft. Hendes forskning har haft stor betydning for forebyggelse af gynækologisk kræft og har medvirket til, at vi i dag har en vaccine mod HPV.

Sag om medicin til patienter med æggestokkræft bør gå om i Medicinrådet

18-11-2020
Danske kvinder med æggestokkræft kan stadig ikke få den medicin, som i flere år har været anvendt til samme patientgruppe i alle nordiske lande og i de fleste EU-lande. Det har Medicinrådet besluttet. – Sagen bør gå om. Medicinrådet har truffet en dybt uretfærdig og uforståelig beslutning for uhelbredeligt syge kvinder med æggestokkræft, siger Jesper Fisker, adm. direktør i Kræftens Bekæmpelse.

- Jeg føler, det danske sundhedsvæsen tvinger mig til at søge behandling i udlandet

18-11-2020
Lotte Holck er mor til fem og har æggestokkræft. Hvalpen 'Krølla' er familiens 'terapihund' - den skaber en masse glæde i en hverdag, hvor kræften til tider fylder en del. 52-årige Lotte Holck er mor til fem og har uhelbredelig æggestokkræft. Hun er på vej til udlandet, for at få den livsforlængende medicin niraparib. Medicinen er standardbehandling i alle vores nabolande. Men herhjemme har Medicinrådet afvist behandlingen til patienter, der - som Lotte - ikke har en specifik genmutation. - Jeg råber op, fordi det er en dyb uretfærdig forskelsbehandling, siger hun.

Ny podcast om HPV-vaccination: Giv dit barn en vaccine, der kan redde deres liv

18-11-2020
Mød de tre kendte mødre i podcasten 'Sidste stik', der handler om HPV-vaccination. En ny podcast ”Sidste stik” sætter fokus på HPV-vaccination med både følelser og fakta. I første afsnit taler tre kendte mødre om det store ansvar forældre har for deres børns liv. HPV-vaccination beskytter mod en række kræftsygdomme og kan altså redde liv. Så er det forældresjusk, hvis man glemmer at vaccinere sit barn?

Ønsket om en røgfri fremtid samler danskerne

16-11-2020
Gult og hvidt dobbelthus. Skal der ananas på pizza? Og er det bedst at sove nøgen? En ny kampagne, speaket af Lars Løkke Rasmussen og Helle Thorning-Schmidt, slår fast, at vi kan være uenige om meget, men ikke om en røgfri fremtid - 9 ud af 10 ønsker ikke at give tobakken videre til næste generation.

Nyt projekt skal mindske ulighed i screening

16-11-2020
Særligt sårbare mennesker deltager sjældent i de nationale kræftscreeningsprogrammer. Derfor skal et nyt forskningsprojekt, som er et feltarbejde blandt udsatte grupper, undersøge hvorfor, og hvordan man kan få flere til at deltage. Projektet er ét af otte forskningsprojekter, som netop har modtaget støtte fra Kræftens Bekæmpelses Psykosociale Udvalg.

Flot opbakning til Lyserød Lørdag sikrer godt 3,2 mio. kr. til brystkræftsagen

12-11-2020
Forskningen i brystkræft og støtten til brystkræftpatienterne har endnu en gang fået flot opbakning til årets Lyserød Lørdag. Trods benspænd fra coronaen lykkedes det at afholde omkring 350 aktiviteter rundt omkring i landet og indsamle 3,2 mio. kr.

Corona: Sådan indstiller du dig på ’det lange, seje træk’

11-11-2020
Corona er her stadig, og vi ved ikke, hvor længe. Derfor skal vi finde rutiner, der skaber ro, glæde og overskud, anbefaler Marie Lawætz, psykolog og chef for Kræftlinjen.

Kræftens Bekæmpelse: Der skal gøres en ekstra indsats for svage kræftpatienter

10-11-2020
Uligheden i behandlingen af kræft skal udlignes med mere screening og hjælp til selve behandlingen. - Vi må erkende, at hvis alle skal behandles lige, er det de relativt svageste, der skal gøres noget ekstra for, skriver Jesper Fisker, adm. direktør i Kræftens Bekæmpelse og seniorforsker Susanne Oksbjerg Dalton, leder af Dansk Forskningscenter for Lighed i Kræft.

Over 800.000 danskere drikker for meget: Sådan dropper du de ligegyldige genstande

10-11-2020
Alkohol øger risikoen for en lang række sygdomme, herunder kræft. Alligevel drikker over 800.000 danskere mere end Sundhedsstyrelsens anbefalinger. Kræftens Bekæmpelse har lavet nogle tips til dig, der gerne vil skære ned på alkoholindtaget og ’droppe de ligegyldige genstande’.

Folkesundhedslov skal forbedre danskernes sundhed og mindske uligheden i sundhed

05-11-2020
Figuren viser at 1 ud af 3 danskere får kræft Danmark bør have en folkesundhedslov. Målet er at få bugt med den stigende sociale ulighed i sundhed og styrke forebyggelsen, så flere lever et godt, langt og sundt liv. Det skriver Kræftens Bekæmpelse og flere end 50 andre organisationer i en fælles appel til regeringen.

Eksperter: Tidlig diagnostik og personlig behandling kan være vejen til at forbedre overlevelse efter lungekræft

05-11-2020
Selv om overlevelsen efter lungekræft er forbedret, dør alt for mange danskere stadig af sygdommen. I disse år står vi imidlertid foran en række nye muligheder og der sker banebrydende nyt i behandlingen, som kan forbedre patienternes mulighed for at overleve. Det var budskabet, da Kræftens Bekæmpelse ved et symposium samlede eksperter og forskere inden for feltet.

Resultater pr. side

Viser 401-500 af 482

1 2 3 4 5