Gå til sygdomsliste

Støt kræftsagen

Kun 3 pct. af vores indtægter
kommer fra det offentlige.
Dit bidrag er afgørende.

Årets repræsentantskabsmøde er i gang

29-04-2021
I disse dage bliver linjerne lagt for arbejdet i Kræftens Bekæmpelse de kommende år. Årets repræsentantskabsmøde er i fuld gang, og hundredvis af frivillige mødes digitalt til en god demokratisk debat og drøftelse af arbejdet for kræftsagen. Der skal desuden vælges nye kandidater til hovedbestyrelsen.
Helen Bernt Andersen til repræsentantskabsmødet 2019

Kræftens Bekæmpelses formand Helen Bernt Andersen til repræsentantskabsmøde i Kolding i 2019. Foto: Nille Gry Klinge.

Repræsentantskabsmødet kan beskrives som hjertet i Kræftens Bekæmpelse. Det er her, hele grundlaget for Kræftens Bekæmpelses arbejde bliver lagt. De langsigtede mål og planer bliver drøftet og godkendt, og præsidium og hovedbestyrelse skal vælges.

Under normale omstændigheder mødes flere hundrede deltagere fra hele landet til et fysisk repræsentantskabsmøde i Kolding, men for andet år i træk bliver mødet afviklet digitalt på grund af coronasituationen. Alligevel er der gjort meget ud af at arrangere et inspirerende møde, hvor der også er plads til at dele viden, stille spørgsmål og fejre de flotte resultater, vi har opnået i løbet af året til gavn for kræftsagen.

Folder fra repræsentantskabsmødet 2018.

På repræsentantskabsmødet bliver linjerne for arbejdet i Kræftens Bekæmpelse lagt. Foto: Tomas Bertelsen.

Blandt emnerne på dagsordenen er, hvilke indsatser frivillige skal arbejde med lokalt og regionalt de kommende år, hvad et medlemskontingent skal koste samt et overblik over Kræftens Bekæmpelses årsregnskab og året, der er gået. Deltagerne kan undervejs spørge ind til punkterne, kommentere eller dele egne erfaringer.

- Det er meget vigtigt for os, at repræsentantskabsmødet bliver nærværende, inspirerende og demokratisk. Det gik godt sidste år, og vi har taget alle de gode, digitale erfaringer med i dette års afvikling, fortæller Troels Broberg Carlander, organisationskonsulent i Kræftens Bekæmpelse.

Debut til repræsentantskabsmødet
Deltagerne på repræsentantskabsmødet er medlemmer af Kræftens Bekæmpelse fra hele landet. De fleste er frivillige i lokalforeninger og regionsudvalg, hovedbestyrelsen og præsidiet. Niels Øfjord er med for første gang. Han er nyvalgt formand i Juelsminde Lokalforening.

Det er ikke tilfældigt, at Niels Øfjord er dybt engageret i kræftsagen. Han har selv haft kræft inde på livet - både i det kor, han synger i, blandt kollegaer, naboer og i den tætte familie.

Lokalforeningsformand Niels Øfjord.

Lokalforeningsformand Niels Øfjord er med til sit første repræsentantskabsmøde. Foto: Privat.

- Når kræften rammer, er det rigtig hårdt. Jeg er glad for, at vi er blevet bedre til at helbrede kræft, sådan at nogle af historierne kan ende lykkeligere med mulighed for, at man lever sit liv efter en kræftdiagnose. Personligt brænder jeg rigtig meget for børn som pårørende. Børn i sorg skal ikke stå alene, siger han.

Og med en baggrund inden for salg og marketing, vil han rigtig gerne også bidrage til at gøre kræftsagen synlig i kommunen.

Selv om Niels Øfjord gerne ville have mødt sine frivillige kollegaer fysisk i Kolding, så skræmmer eller ærgrer den digitale afvikling ham ikke.

- Når man afvikler digitalt, er det lidt som at have gæster derhjemme i stuen. Det kan være rigtig hyggeligt, og man kan godt have en god dialog og få aftalt de vigtige ting. Bortset fra at kagerne ikke er helt lige så gode herhjemme. Jeg kan sagtens forestille mig, at man kan afvikle flere ting digitalt fremover – og det er jo også et langt billigere format, siger han.

Vidste du, at 46.000 arbejder frivilligt i Kræftens Bekæmpelse? Læs, hvad de arbejder med:

Frivilligaktiviteter

Repræsentantskabsmøde på en ny måde
Årets repræsentantskabsmøde er delt op i flere dele. Torsdag den 29. april afsluttes en ’samtaleuge’, hvor deltagerne har haft mulighed for at se videooplæg, læse materiale, kommentere og stille spørgsmål til punkterne på dagsorden.

Hvad er repræsentantskabet?

Repræsentantskabet er Kræftens Bekæmpelses øverste myndighed. Det består af repræsentanter fra lokalforeningerne, de fem regionsudvalg, præsidiet og hovedbestyrelsen. Der afholdes repræsentantskabsmøde hvert år inden udgangen af maj måned.

Læs mere: Repræsentantskab

Efter samtaleugen har deltagerne en uge til at stemme på de kandidater, der er stillet op til hovedbestyrelsen og tage stilling til de andre punkter på dagsorden, som er til afstemning. Og endelig er der et digitalt livemøde lørdag den 8. maj med forskellige oplæg og indslag, f.eks. om kræft og overvægt, fundraising i lokalforeningerne og børn og unge som pårørende.

Netop fordi det hele foregår digitalt, er det ifølge Niels Øfjord vigtigt, at man får en god vejledning i, hvad man som frivillig skal gøre.

Personligt brænder jeg rigtig meget for børn som pårørende. Børn i sorg skal ikke stå alene.

Niels Øfjord, formand for Juelsminde Lokalforening

- Vi kender alle problemerne med tændte mikrofoner eller kameraer, hvor det ikke var meningen. Eller en forbindelse, der svigter. Jeg synes, at ’samtaleugen’ er nem at bruge, og vi fik gode valgmaterialer. Det er en udmærket måde, når vi nu ikke kan mødes fysisk, siger han.

Brænder virkelig for kræftsagen

Noget af det, som fungerer godt til et digitalt møde, er f.eks. at man kan stille spørgsmål skriftligt. Det har en del af deltagerne allerede gjort. Og det kan faktisk være en fordel for nogle, siger Niels Øfjord fra Juelsminde Lokalforening.

- Jeg tror, at flere kommer til orde, når man skal skrive i stedet foran stille sig op foran mange mennesker, siger han.

Det er også en erfaring, Kræftens Bekæmpelse har bragt med sig fra sidste år, hvor man oplevede, at flere tog ordet digitalt – frem for fysisk.

Troels Broberg Carlander.

Troels Broberg Carlander er organisationskonsulent i Kræftens Bekæmpelse og med til at planlægge repræsentantskabsmødet. Foto: Privat.

Derfor er der også gjort meget ud af at skabe en enkel og inspirerende side på hjemmesiden frivillig.dk, hvor repræsentantskabsmødet foregår.

- Det er jo ingen hemmelighed, at vi allerhelst vil mødes i Kolding, som vi plejer, men jeg er stolt over, at så mange deltager i det digitale repræsentantskabsmøde igen i år. Det viser virkelig, hvor meget vi alle – både frivillige og ansatte – brænder for sagen, siger organisationskonsulent Troels Broberg Carlander.

Efter livemødet den 8. maj offentliggøres det, hvem der er valgt til Kræftens Bekæmpelses hovedbestyrelse.

Læs mere om, hvordan Kræftens Bekæmpelse er bygget op:

Organisation