Gå til sygdomsliste

Støt kræftsagen

Kun 3 pct. af vores indtægter
kommer fra det offentlige.
Dit bidrag er afgørende.

Aarhus sætter nye standarder for behandling af livmoderhalskræft

19-05-2021
Overlevelsen for patienter med livmoderhalskræft er langt bedre end tidligere, og en væsentlig årsag er utvivlsomt behandling med brachyterapi. Det siger forskere på Aarhus Universitetshospital, som er pionerer på området. Kræftens Bekæmpelse har løbende støttet forskningen.

Fra venstre ses læge Jacob Lindegaard, læge Lars Ulrik Fokdal og hospitalsfysiker Kari Tanderup, der sammen har udviklet indvendig stråleterapi til patienter med livmoderhalskræft på Aarhus Universitetshospital. Jacob Lindegaard viser de plastiknåle, der bruges til behandlingen for at ramme kræftknuden præcist (Foto: Tonny Foghmar).

Plastiknåle med en radioaktiv kilde, der ved hjælp af MR-skanninger kan stikkes direkte ind i en kræftknude på livmoderhalsen. Det er princippet bag indvendig strålebehandling – også kaldet brachyterapi – som bruges til behandling af kvinder med fremskreden livmoderhalskræft.

På Aarhus Universitetshospital har man i en årrække været pionerer inden for såkaldt billedvejledt brachyterapi, hvor man bruger MR-skanninger til helt præcist at finde ud af, hvor strålerne skal gives. Metoden er ved at blive udbredt over hele verden. Og i dag oplærer eksperterne fra Aarhus Universitetshospital både danske og udenlandske kolleger i, hvordan de skal bruge teknikken på deres egne hospitaler.

Læs mere om livmoderhalskræft:

Livmoderhalskræft

Markant bedre kontrol med sygdommen

Det internationalt anerkendte, videnskabelige tidskrift Lancet har for nylig publicereret resultaterne af den hidtil største undersøgelse på området, som er kulminationen på et mangeårigt internationalt samarbejde koordineret af Aarhus Universitetshospital og Medical University of Vienna i Wien.

- Billedvejledt brachyterapi til livmoderhalskræft giver markant bedre kontrol med sygdommen og har samtidig betydeligt færre bivirkninger end traditionel stråleterapi, siger Jacob Lindegaard, der er overlæge på Kræftafdelingen på Aarhus Universitetshospital og til daglig behandler patienter med brachyterapi.

- Tidligere var omkring hver tredje patient med lokal avanceret livmoderhalskræft død fem år efter diagnosen. I dag er det kun ca. hver femte. En væsentlig årsag til denne forbedring er utvivlsomt, at man ved hjælp af MR-brachyterapi opnår lokal kontrol af livmoderhalskræften, hvilket vil sige, at kræften fjernes, hos 90-95 pct.

Lokal avanceret livmoderhalskræft betyder, at kræften har spredt sig fra livmoderhalsen til andre steder i underlivet og bækkenet. Disse patienter får først udvendig strålebehandling og kemoterapi og derefter brachyterapi, som altså er indvendig strålebehandling med en høj dosis stråler. Lægerne følger behandlingen ved hjælpe af MR-scanninger. Det betyder, at strålerne kan gives meget præcist og i de fleste tilfælde fjerner kræften.

Læs mere om behandling af livmoderhalskræft:

Behandling af livmoderhalskræft

Udbredt til hele verden

Den internationale undersøgelse går under navnet EMBRACE I, og forskerne er nu allerede gået i gang med at inkludere patienter til undersøgelsen EMBRACE II, hvor viden opnået i EMBRACE I udmøntes i detaljerede behandlingsforskrifter om accepterede stråledoser til det normale væv og ønskede mål for stråledosis til patientens kræftknude. Patienterne følges løbende for at vurdere deres sygdomskontrol og bivirkninger - herunder livskvalitet.

EMBRACE-samarbejdet har haft særligt fokus på udbredelse af den bedst mulige kvalitet af strålebehandling for livmoderhalskræft til hele verden.

- Konsortiet har været drivkraft for flere internationale guidelines og har trænet i alt 48 hospitaler på verdensplan - fra 21 lande i Europa, Nordamerika, Asien og Australien - til at mestre den nye behandlingstype. Mange af disse afdelinger udbreder nu teknikken i deres lokale regioner og lande, fortæller professor Kari Tanderup, der sammen med Jacob Lindegaard og overlæge Lars Fokdal fra Kræftafdelingen er involveret i EMBRACE-gruppen fra Aarhus og medforfattere på artiklen i Lancet Oncology.

EMBRACE-gruppen engagerer sig nu i den næste generation af kliniske studier, der forhåbentlig kan nedbringe omfanget af bivirkninger og øge overlevelsen for patienter med lokal avanceret livmoderhalskræft.

Derudover arbejdes der på at introducere MR-vejledt strålebehandling og brachyterapi til andre gynækologiske kræftsygdomme.

Første hospital i Norden

Aarhus Universitetshospital var det første hospital i Norden, der indførte MR-vejledt brachyterapi. Det skete i 2005, og hospitalet ligger i dag fortsat helt i front.

Det afspejler sig bl.a. i et nyt scoresystem (T-score) til systematisk og multi-disciplinær integration af oplysninger fra gynækologisk undersøgelser og MR-scanninger i et enkelt tal, der med stor sandsynlighed kan bruges til at forudsige sygdomskontrol og overlevelse - og ydermere giver lægerne oplysninger, som de kan bruge til at optimere strålebehandlingen. Dette projekt støtter Kræftens Bekæmpelse også.

Link til den videnskabelige artikel:

The Lancet