Gå til sygdomsliste

Støt kræftsagen

Kun 3 pct. af vores indtægter
kommer fra det offentlige.
Dit bidrag er afgørende.

Aktive rammer giver mere bevægelse i skoletiden

17-06-2019
Fysisk inaktivitet blandt børn og unge er et stigende problem, men det kan gøre en stor forskel, hvis man indretter skolegårde og indendørsarealer på skolerne til leg og bevægelse. Det viser to store evalueringer. Især de børn, der normalt ikke er så aktive i skoletiden, tager de nye rammer i brug.
Drøn på skolegården

Projektet ”Drøn på skolegården” går ud på at ombygge skolegårde til mere bevægelse, hvilket har resulteret i at børnene er 10 minutter mere fysisk aktive i løbet af en skoledagen. Foto: Halsnæs Lilleskole

Klatrenet, aktive udfordringer på ganggulv og højdeforskelle i skolegården kan hjælpe danske skoleelever på vej mod de 45 minutters bevægelse i skoletiden som skolereformen foreskriver. Det viser to nye store evalueringer med fokus på modernisering af skolers fysiske rammer.

Det aktive frikvarter med ”Drøn på skolegården”
Projektet ”Drøn på skolegården”, som går ud på at ombygge skolegårde til mere bevægelse, har sat børnenes aktivitetsniveau op, viser evalueringen fra Syddansk Universitet. Børnene er i gennemsnit 10 minutter mere fysisk aktive i løbet af en skoledag efter ombygningen af skolegårdene. ”Drøn på skolegården” er et samarbejde mellem Lokale og Anlægsfonden, Foreningen Realdania og Kræftens Bekæmpelse. I projektet har man ombygget syv skolegårde:

Projektet "DRØN på Skolegården"

Organisationerne har rettet fokus på netop skolegårde og indendørsarealer, fordi undersøgelser viser, at frikvartererne kan gøre en stor forskel for børns fysiske aktivitetsniveau. Det skyldes, at frikvarterer for hhv. drenge og piger kan bidrage med op til 40 pct. og 31 pct. af de an¬befalede 60 minutters daglige fysisk aktivitet.

Læs hele Syddansk Universitets minirapport, der giver fem gode råd til, hvordan skoler kan få eleverne til at bevæge sig mere i frikvartererne:

Gode råd til skoler om aktive frikvarterer

Gode bevægelsesvaner starter tidligt
Stadig flere børn og unge bliver ramt af overvægt og har på sigt større risiko for at udvikle livstilssygdomme og kræft som følge af dårlig kost og mangel på motion. Derfor glæder de gode resultater Kræftens Bekæmpelse.

- Sunde vaner grundlægges i høj grad i barndommen. Derfor er det vigtigt, at skolens rum lægger op til aktiv leg og bevægelse. Med projektet Drøn på Skolegården er det lykkedes at få skoleeleverne til at være mere aktive. Og det er super positivt, at det også gælder dem, der ellers ikke rører sig så meget, siger Mette Lolk Hanak, forebyggelseschef i Kræftens Bekæmpelse.

Kræftens Bekæmpelse står også bag konceptet Leg På Streg, der har til formål at fremme fysisk aktivitet blandt skoleelever i undervisningen:

Leg På Streg - læring og bevægelse

Mere bevægelse på skolen indendørsarealer med ”Skole+”
Det er ikke kun udendørs børnene skal bevæge sig. Derfor har et andet projekt, der hedder Skole+, moderniseret seks skolers indendørsarealer til fordel for mere bevægelse i og efter skoletiden. Evalueringen viser, at nye elever, der normalt ikke er så aktive, benytter rummene. Det skyldes, at rummene ikke stiller krav om en særlig type bevægelse, men har fokus på samvær og leg frem for præstation og konkurrence:

Niras evaluering af Skole +

Nu skal der løbes på gangene
Næste skridt er at få bredt erfaringerne ud til skoler i resten af landet, så flere danske skoler kan indfri folkeskolereformens målsætninger på bevægelsesområdet, og flere elever i fremtiden vil udvikle sunde og aktive vaner:

- Nu skal det være slut med, at vi ikke må løbe på gangene. Vi skal have vores skoler til at boble af bevægelse både indendørs og udendørs. Erfaringerne fra vores skoleprojekter er, at der kan skabes liv og bevægelse med små greb og ved at tænke sig om – og det kan for eksempel ske, når skolerne alligevel skal renoveres, siger Esben Danielsen, direktør i Lokale og Anlægsfonden.