Gå til sygdomsliste

Støt kræftsagen

Kun 3 pct. af vores indtægter
kommer fra det offentlige.
Dit bidrag er afgørende.

Alkohol øger risiko for brystkræft - men det ved kun få danskere

14-11-2018
De fleste ved, at alkohol i store mængder kan være sundhedsskadeligt. Men at alkohol øger risikoen for kræft, er ny viden for mange. Og kun 10 pct. af danskerne kender til sammenhængen mellem alkohol og brystkræft. Det viser en ny rapport fra Kræftens Bekæmpelse og TrygFonden.

Sundhedsstyrelsen anbefaler, at kvinder max drikker 7 genstande om ugen. For mænd lyder anbefalingen på 14 genstande. Holder man sig inden for de grænser, har man en lav risiko for at blive syg, herunder at få kræft, på grund alkohol. Foto: Unsplash.com

Alkohol øger risikoen for flere forskellige kræftformer, heriblandt brystkræft. Et studie har beregnet, at 12 pct. af brystkræfttilfældene i Danmark kan tilskrives alkohol. Det svarer til, at ca. 600 danske kvinder hvert år får brystkræft som følge af alkohol. Men denne sammenhæng er desværre ukendt for de fleste danskere, for ifølge en ny rapport fra Kræftens Bekæmpelse og TrygFonden, er det kun hver 10. dansker, der krydser af i ’brystkræft’, når de spørges til, hvilke kræftformer, alkohol øger risikoen for. Rapporten bygger på en spørgeskemaundersøgelse blandt 3.000 voksne danskere.

Ifølge Anne Tjønneland, der er forskningsleder hos Kræftens Bekæmpelse, er det afgørende, at kvinder gøres opmærksomme på, at de her selv kan gøre noget for at nedsætte risikoen for brystkræft.

- Alkohol øger risikoen for brystkræft hos kvinder allerede ved et alkoholforbrug på omkring én genstand om dagen, og risikoen stiger med forbruget. Men hvis du som kvinde holder dig inden for Sundhedsstyrelsens lavrisikogrænser på max. syv genstande om ugen, har du en lav risiko for at få brystkræft på grund af alkohol, siger Anne Tjønneland.

Hun understreger, at årsagerne til brystkræft er komplekse, ogat sygdommen opstår i et samspil mellem gener og miljøfaktorer, herunder livsstil såsom alkoholforbrug. Man vil derfor ikke hos den enkelte kunne afgøre, om en kvinde kunne have undgået at få brystkræft, hvis hun havde drukket mindre alkohol.

Vil du vide mere om sammenhængen mellem alkohol og brystkræft:

Alkohol og brystkræft

Vi vil ikke skræmme

I Kræftens Bekæmpelse og TrygFondens alkoholkampagne arbejdes der i disse uger på at øge danskernes kendskab til sammenhængen mellem alkohol og kræft. Med kampagnen ’Alkohol gør noget ved os’ bliver vi gjort opmærksomme på, at alkohol øger risikoen for kræft – og at man har en lav risiko for at få kræft på grund af alkohol, hvis man drikker max. syv ugentlige genstande som kvinde og max. 14 ugentlige genstande om ugen som mand.

Kampagnefilmen kan ses her: 

Alkohol gør noget ved os

- Vi er ikke interesserede i at skræmme folk eller at tage nydelsen ved et glas rødvin fra danskerne. Men alkohol øger risikoen for syv forskellige kræftformer, og vi mener, vi har et ansvar for at dele vores viden, så alle på et oplyst grundlag kan træffe beslutninger om, hvornår og hvor meget de ønsker at drikke, siger Peter Dalum, der er projektchef for Kræftens Bekæmpelse og TrygFondens alkoholkampagne.

- Hvis man holder sig inden for lavrisikogrænserne, er det heldigvis stadig muligt at nyde alkohol engang imellem og samtidig have en lav risiko for at blive syg på grund af alkohol, tilføjer han.

Om rapporten

I rapporten ’Danskernes alkoholvaner 2017’ præsenteres resultaterne af en internetbaseret spørgeskemaundersøgelse blandt 3.000 danskere i alderen 18-74 år. Dataindsamlingen er gennemført af analysebureauet Voxmeter i september-oktober 2017, og data er nationalt repræsentativt i forhold til køn, alder og region – og overordnet repræsentativt i forhold til uddannelse.

Rapporten kan læses her: 
Danskernes alkoholvaner 2017

Alkohol og kræft
  • Hvert år får mindst 1.800 danskere kræft som følge af alkohol. Det svarer til fem pct. af alle kræfttilfælde; otte pct. blandt mænd og tre pct. blandt kvinder. Sammenhængen mellem alkohol og kræft er kompleks, og det vil altid være i et samspil med andre faktorer, at alkohol giver kræft. Derfor vil man aldrig for den enkelte kunne afgøre, om han/hun kunne have undgået kræft, hvis han/hun havde drukket mindre alkohol.

  • Alkohol har siden 1988 været på WHO´s liste over stoffer, der med sikkerhed er kræftfremkaldende. Risikoen for kræft stiger med mængden af alkohol, der indtages, og undersøgelser viser, at selv et mindre forbrug kan øge risikoen for kræft.

  • Alkohol øger risikoen for syv kræftformer; kræft i mundhulen, svælget, struben, spiserøret, leveren, brystet, tyk- og endetarmen. Risikoen for kræft stiger med mængden af alkohol, man indtager. Det spiller ingen rolle, om man drikker vin, øl eller spiritus – risikoen for kræft er den samme.

  • Risikoen for at få brystkræft stiger allerede ved et alkoholforbrug på ca. en genstand om dagen, og for hver yderligere daglige genstand øges risikoen med ca. 5-9 pct. – ca. 5 pct. for brystkræft før overgangsalderen og ca. 9 pct. for brystkræft efter overgangsalderen.