Gå til sygdomsliste

Støt kræftsagen

Kun 3 pct. af vores indtægter
kommer fra det offentlige.
Dit bidrag er afgørende.

Bedre overlevelse efter æggestokkræft

07-04-2020
Danske kvinder med æggestokkræft har en bedre overlevelse end mange andre kvinder i verden, der rammes af sygdommen. Det viser en sammenligning af æggestokkræft i Danmark og seks andre rige lande, som Kræftens Bekæmpelse har bidraget til.
æggestokkræft

De fleste kvinder med æggestokkræft er 65 år eller ældre og har fremskreden kræft, når de får diagnosen. Heldigvis er overlevelsen steget markant. Fra 1995-1999 til 2010-2014 er femårsoverlevelsen i Danmark steget med 10 procentpoint. Foto: Colourbox

Alle lande i den nye undersøgelse er lykkedes med at forbedre overlevelsen efter æggestokkræft, og i Danmark har forbedringen været så markant, at kun norske og australske kvinder har en lidt bedre overlevelse.

Det viser undersøgelsen, der sammenligner æggestokkræft i Danmark, Australien, Canada, Irland, New Zealand, Norge og Storbritannien.

Og det er en virkelig god nyhed, siger Linda Aagaard Thomsen, som er områdechef i Kræftens Bekæmpelse og organisationens repræsentant i det internationale kræftsamarbejde, International Cancer Benchmarking Partnership (ICBP), der står bag undersøgelsen.

- Æggestokkræft er en meget alvorlig sygdom, som kan udvikle sig længe, uden at kvinden mærker det, og derfor ofte har spredt sig til andre steder i kroppen, når diagnosen stilles, siger Linda Aagaard Thomsen.

- Det gør sygdommen sværere at behandle, og derfor er det meget positivt, at overlevelsen blandt de danske kvinder med æggestokkræft er en af de bedste i undersøgelsen, siger hun.

Læs mere om æggestokkræft:

Æggestokkræft

Linda Aagaard Thomsen

Områdechef i Kræftens Bekæmpelse Linda Aagaard Thomsen glæder sig over, at kræftoverlevelsen for danske kvinder med æggestokkræft er en af de bedste i undersøgelsen. Foto: Tomas Bertelsen

Danmark ligger i top

Den nye undersøgelse omfatter data for cirka 58.000 kvinder, der fik diagnosen æggestokkræft i perioden 2010-2014. Heraf er de 2.779 danskere.

Når det gælder etårsoverlevelsen ligger Danmark i top: 78 pct. af kvinder i både Danmark, Norge og Australien overlever æggestokkræft med mindst et år. Til sammenligning har Irland, der har undersøgelsens dårligste resultat, en etårsoverlevelse på 69 pct.

Og mens 54 pct. af danske kvinder overlever deres kræftsygdom med mindst tre år, gælder det henholdsvis 57 og 56 pct. af kvinderne i Norge og Australien. I Irland er treårsoverlevelsen 45 pct.

Flest ældre kvinder får sygdommen

De fleste kvinder med æggestokkræft er 65 år eller ældre og har fremskreden kræft, når de får diagnosen. Ovenikøbet ser det ud til, at kræften generelt er mere fremskreden hos danske kvinder end hos kvinderne i de øvrige lande.

- Det kan dog skyldes, at landene har en forskellig måde at bestemme de forskellige kræftstadier på, det vil sige, hvor fremskreden kræften er, forklarer seniorstatistiker i Kræftens Bekæmpelse, Gerda Engholm, der er medforfatter på undersøgelsen..

Læs mere om kræftoverlevelsen i Danmark:

Kræftoverlevelsen i Danmark stiger - men der er stadig plads til forbedring

Hurtig udredning og behandling

Forfatterne til undersøgelsen anfører kræftpakkerne og centralisering af behandlingen som en væsentlig årsag til det gode resultat i Danmark. Kræftpakkerne blev indført i 2007 og indeholder tidsfrister for, hvor lang tid en kræftpatient må vente på undersøgelse og behandling.

- Derudover er der sandsynligvis også forskel på kræftbehandlingen i landene. De største forskelle i overlevelse mellem de syv lande ses hos ældre kvinder med et højt kræftstadie, hvilket tyder på at der er forskelle i, hvordan man behandler ældre kvinder med æggestokkræft i de deltagende lande, siger Linda Aagaard Thomsen.

Undersøgelsen er offentliggjort i det anerkendte videnskabelige tidsskrift Gynecologic Oncology.

Find undersøgelsen her: J. Cabasaga et al.: Exploring variations in ovarian cancer survival by age and stage (ICBP SurvMark-2): A population-based study. Gynecologic Oncology, Volume 157, Issue 1, April 2020, side 234-244.

Læs den videnskabelige artikel:

Gynecology Oncology

Flere tal fra undersøgelsen
  • Generelt er der næsten dobbelt så mange af de ældre kvinder (75-99 år), som får diagnosen æggestokkræft i et højt stadie sammenlignet med yngre kvinder (15-44 år).
  • I Danmark definerer lægerne, hvor fremskreden kræften er, ved hjælp af fire stadier. Hvis man ser på de danske tal for treårsoverlevelsen efter æggestokkræft, der opdages i stadie 1, er den 95 pct., i stadie 2 er den 78 pct., i stadie 3 er den 49 pct., og i stadie 4 er den 35 pct.

Kilde: J. Cabasaga et al.: Exploring variations in ovarian cancer survival by age and stage (ICBP SurvMark-2): A population-based study. Gynecologic Oncology, , Volume 157, Issue 1, April 2020, side 234-244

Æggestokkræft
  • I 2018 var der 529 kvinder i Danmark, der fik æggestokkræft
  • Sygdommen rammer primært ældre kvinder og ses sjældent før 45 års-alderen
  • Æggestokkræft er den 11. hyppigste kræftform blandt kvinder. Heldigvis er risikoen for at få sygdommen faldet med 21 pct. de seneste 10 år
  • Fra 1995-1999 til 2010-2014 er femårs-overlevelsen for æggestokkræft forbedret med 10 procentpoint, hvilket er den største fremgang blandt de syv lande i undersøgelsen

Kilder: Cancerregistret, kræftstatistikdatabasen NORDCAN og ICBP

Om undersøgelsen

Den nye undersøgelse er foretaget af forskere i WHO’s kræftforskningsinstitut IARC for det internationale kræftsamarbejde The International Cancer Benchmarking Partnership (ICBP). De har sat sig for at undersøge, hvordan og hvorfor kræftoverlevelsen er forskellig i lande, som i udgangspunktet har ensartede vilkår for patienterne.

Fælles for de syv lande i undersøgelsen er, at det er rige lande med nationale og statsligt finansierede sundhedssystemer og gode kræftregistre, som gør, at tallene reelt kan sammenlignes. ICBP vil i en række undersøgelser afdække, hvad der ligger bag disse forskelle i kræftoverlevelsen, så landene kan lære af hinanden.

Læs mere om ICBP:

The International Cancer Benchmarking Partnership