Gå til sygdomsliste

Støt kræftsagen

Kun 3 pct. af vores indtægter
kommer fra det offentlige.
Dit bidrag er afgørende.

Bevægelse i undervisningen er en succes

06-08-2020
Kræftens Bekæmpelse har siden 2012 tilbudt folkeskolebørn det succesfulde undervisningskoncept ’Leg på streg’. Det kobler leg og læring i undervisningen, og gør det muligt at få gang i kroppen selv i matematiktimen.
Med Leg på streg er der bevægelse og læring på én gang. Foto: Tobias Egmose

Med Leg på streg er der bevægelse og læring på én gang. Foto: Tobias Egmose

Både i indskolingen, på mellemtrinnet og i udskolingen bidrager ’Leg på streg’ til at opfylde skolereformens krav om 45 minutters bevægelse i løbet af skoledagen og opfylder flere af de faglige mål. Samtidig er fysisk aktivitet med til at forebygge kræft og andre livsstilssygdomme. Hvis børn og unge udvikler sunde vaner tidligt, øges chancen for at forankre sunde vaner senere i livet.

Hvad er ’Leg på streg’?

’Leg på streg’ er et bevægelseskoncept, der kan bruges både i dagtilbud og på alle folkeskolens klassetrin, hvor det gør det muligt for eleverne at være fysisk aktive i fag som dansk, matematik og engelsk. Konceptet rykker klasseundervisningen ud på farverige tal- og bogstavsbaner i skolegården. Med ’Leg på streg’ kan børnene hoppe sig igennem regnestykker, lære bogstaverne, mens de hinker eller leger tagfat, samtidig med de staver sig igennem navneord. Kræftens Bekæmpelse har - med støtte fra Nordea-fonden - udviklet ’Leg på streg’.

En sund succes
Kræftens Bekæmpelse har igennem årene oplevet en stigende interesse for ’Leg på streg’-konceptet. Siden 2016 er mere end 5.000 lærere og pædagoger landet over blevet uddannet til at bruge ’Leg på streg’ i undervisningen, og 42 ud af 98 kommuner har i dag ’Leg på streg’-samarbejdsaftaler. Derudover er der samarbejdsaftaler med 9 lærer- og pædagogseminarer, der sikrer, at de studerende får kendskab til konceptet allerede under uddannelsen.

Undervisningstimerne er oftest stillesiddende, så den store efterspørgsel fra skolerne for at få på ’Leg på streg’ er med til at få ekstra gang i benene og hovedet. Det er tiltrængt og godt for børnene siger Hanne Munk Scheller, der er seniorprojektleder for ’Leg på streg’ i Kræftens Bekæmpelse:

- ’Leg på streg’ er en sund succes, for konceptet gør ikke bare undervisningen sjovere - det gør den også mere fysisk aktiv og dermed sundere. Når flere og flere skoler vil lege med, vil flere og flere børn få glæde af ekstra bevægelse i hverdagen, siger Hanne Munk Scheller.

Vi håber, at eksemplet fra Vejle kan inspirere andre kommuner til at kigge nærmere på ’Leg på streg’.

Hanne Munk Scheller, seniorprojektleder for ’Leg på streg’ i Kræftens Bekæmpelse

Covid-19 gav anledning til ekstra fokus på ’Leg på Streg’ i Vejle Kommune
Vejle Kommune har i foråret 2020 haft et lokalpolitisk fokus på at få mere bevægelse ind i skoledagen i projektet ’Bevæg dig for livet’. Da Covid-19 så samtidig stillede et øget krav om udendørs undervisning, gik pædagogisk konsulent Erik Grønfeldt i gang med at udbrede ’Leg på streg’ på kommunens skoler.

- Kommunen har haft et fint samarbejde med skolerne for også at få bevægelse i fagene udenfor. Her har ’Leg på streg’ vist sig som et glimrende koncept, siger Erik Grønfeldt, pædagogisk konsulent, Uddannelse & Læring, Vejle kommune.

Vejle kommune har sørget for, at skolerne er godt klædt på til "Leg på streg" ved skolestart. Skolerne i Vejle har mulighed for at låne skabeloner fra kommunen, og der udleveres spraymaling til de skoler, som selv kan strege skolegården op.

Mere bevægelse og mere udendørs tid: ’Leg på streg’ er løsningen
Der er nok mange andre kommuner, der står med de samme udfordringer som Vejle: Der skal mere bevægelse ind i skoledagen, og børnene skal være mere udendørs på grund af Covid-19. Ifølge Hanne Munk Scheller løser ’Leg på streg’ begge udfordringer.

Læs mere om, hvordan man kommer i gang med konceptet, der i øvrigt er også er udviklet til dagtilbud:

JI-Sports side om ’Leg på streg’

Leg på streg flyver fra reden: Samme koncept, men med nye ejere

JI-sport har pr. 1. juli 2020 overtaget ’Leg på streg’-konceptet fra Kræftens Bekæmpelse.

Driftsarbejdet er blevet større og større i takt med efterspørgslen, så derfor har Kræftens Bekæmpelse besluttet, at konceptet skal leve videre med en ny afsender. Her er JI-sport en oplagt aftager, da de har samarbejdet med Kræftens Bekæmpelse omkring ’Leg på streg’ helt fra start og har stået for at producere og sælge materiale til konceptet.

Pengene, som JI-sport har købt konceptet for, skal gå til fremtidige forebyggelsesaktiviteter for børn og unge i Kræftens Bekæmpelse.

Læs mere om JI-Sports overtagelse af ’Leg på streg’-konceptet her:

’Leg på streg’ flyver fra reden