Gå til sygdomsliste

Støt kræftsagen

Kun 3 pct. af vores indtægter
kommer fra det offentlige.
Dit bidrag er afgørende.

Brandmænd har en let øget risiko for kræft

23-10-2017
Brandmænd har øget forekomst af modermærke-, testikel- og prostatakræft. Det viser en netop offentliggjort undersøgelse fra Kræftens Bekæmpelse. Men om det skyldes arbejdsmiljøet og/eller livsstilsfaktorer vides endnu ikke.

Undersøgelse viser, brandmænd har en let øget risiko for modermærke- testikel- og prostatakræft.

Brandfolk er udsat for en række sundhedsskadelige påvirkninger som for eksempel partikler, asbest, ekstrem varme, natarbejde, samt kemikalier og gasser i forbindelse med deres arbejde. Nu har forskere fra Kræftens Bekæmpelse undersøgt danske brandmænds risiko for at få kræft. Og undersøgelsen viser, at brandmænd har en let øget risiko for modermærke- testikel- og prostatakræft. 

Det er helt i tråd med den viden, der allerede foreligger, forklarer ph.d-studerende Kajsa Petersen fra Kræftens Bekæmpelse, som står bag undersøgelsen. 

For i 2007 konkluderede International WHO's kræftforskningsagentur IARC, at der er en øget forekomst af en række kræftformer blandt brandfolk. De i alt 42 videnskabelige undersøgelser, der dengang forelå, viste en let øget risiko for testikel- og prostatakræft samt non-Hodgkin’s lymfom. IARC konkluderer på den baggrund, at ’Brandbekæmpelse øger muligvis risikoen for kræft’. 

- Der er siden 2007 offentliggjort en række nye undersøgelser af risikoen for kræft hos brandfolk, som viser nogenlunde samme tendens. Her er dokumentationen for modermærkekræft også øget. Det samme ser vi i vores undersøgelse af danske brandmænd, siger Kajsa Petersen. 

Gåden er ikke løst

Det er fortsat en gåde, hvorfor det er disse tre kræftformer, som brandfolkene har en øget risiko for at udvikle. 

For ifølge Kajsa Petersen ville det være mere oplagt, hvis brandfolk havde en øget forekomst af for eksempel lungekræft på grund af den røgudvikling, de bliver udsat for. Men det har de ikke. Årsagerne til testikel- og prostatakræft er delvist ukendte, og den væsentligste årsag til modermærkekræft er som regel solens stråler. 

- Vi vil rigtig gerne til bunds i den her sag, og vi håber, at kommende studier vil fokusere på andre arbejdsmiljøpåvirkninger end ’røg og damp’ samt livsstilsfaktorer, der muligvis kan påvirke brandfolks risiko for kræft. Og så kan jeg kun opfordre til, at man fortsætter det gode arbejde, man i dag gør for, at brandfolkene får de bedste arbejdsvilkår, siger Kajsa Petersen. 

Det var tidligere beskæftigelsesminister Mette Frederiksen (S), der tilbage i 2012 bad om nærværende undersøgelse. I undersøgelsen indgår over 9.000 mandlige brandfolk i alle aldre. 

Erstatning

I Danmark kan brandfolk søge erstatning for arbejdsrelateret sygdom eller skade på linje med andre erhvervsaktive. Og her bliver den enkelte person vurderet individuelt. Det ønsker blandt andet Brandfolkenes Cancerforening at få ændret på. De ønsker en såkaldt formodningslovgivning.

Formodningslovgivning findes i flere lande, eksempelvis i Canada, Australien og USA. Der har man indført en særlig lovgivning, der anerkender en række kræftformer, herunder modermærke-, testikel- og prostatakræft som erhvervsrelaterede sygdomme. Det betyder, at det er lettere for brandfolk, hvis de har en af de kræftformer, at få erstatning. 

Kræftens Bekæmpelses direktør Leif Vestergaard Pedersen siger, at det er en politisk beslutning, hvordan det danske erstatningssystem bør skrues sammen. 

- Men vi synes, at det kan være en god idé at skele til, hvordan man gør det i andre lande, siger han.