Gå til sygdomsliste

Støt kræftsagen

Kun 3 pct. af vores indtægter
kommer fra det offentlige.
Dit bidrag er afgørende.

Brev til regionerne: Fælles regional indsats vedrørende brystkræftscreening

21-05-2021
Den seneste tid har været problemer med brystkræftscreeningsprogrammerne. Kvinder har oplevet lange svartider, er ikke blevet indkaldt rettidigt til screening og nogle har oplevet ventetid på udredning i kræftpakkeforløb. Kræftens Bekæmpelse har i dag sendt et brev til Karin Friis Bach, formand for sundhedsudvalget i Danske Regioner, hvor vi opfordrer til en fælles regional indsats på brystkræftscreeningområdet.

Der er problemer med undersøgelser for brystkræft flere steder i landet. Kræftens Bekæmpelse opfordrer regionerne til at finde løsninger. Foto: Colourbox

Kære Karin Friis Bach

Det er med stor bekymring, at Kræftens Bekæmpelse løbende kan konstatere, at der er store problemer med brystkræftscreeningsprogrammerne i regionerne. Senest meget lange svartider på brystkræftscreeninger i Region Hovedstaden og Region Nordjylland samt manglende overholdelse af rettidig indkaldelse til brystkræftscreening i Region Sjælland. Der rapporteres også om ventetid på udredning i brystkræftpakkeforløb i Region Hovedstaden. 

Brystkræftscreeningsprogrammet blev løbende implementeret i de daværende amter og H:S, derfor er der ikke et fællesregionalt sekretariat. Invitation til programmet sker regionalt og uden ensretning. Der blev i 2020 nedsat en Styregruppe for brystkræftscreening, som har til opgave at ensrette programmerne, men det er endnu ikke muligt at læse referater fra de to planlagte møder. Mammografibilleder er elektroniske, men det er på grund af forskellige understøttende IT-systemer ikke muligt at læse billeder mellem regioner. Derfor foregår der unødige mammografiundersøgelser, når kvinder flytter mellem regioner. Det understreger behovet for en fælles regional indsats. 

Kræftens Bekæmpelse vil gerne opfordre Danske Regioner til at iværksætte en fælles regional indsats vedrørende brystkræftscreening med henblik på at imødegå problemerne i brystscreeningsprogrammet. 

Der bør være fokus på blandt andet:

  • Innovation og modernisering af brystkræftscreeningsprogrammet, så kendt viden implementeres i et mere personligt tilpasset brystkræftscreeningsprogram, som tager højde for brystets vævstæthed, livsstil og genetisk risiko. Fordeling af ressourcer afhængig af kvinders individuelle risiko for brystkræft
  • Indkaldelse af patienter inden for den fastsatte faglige standard 2 år +/- 3. måneder
  • Svartider på brystkræftscreeninger, som overholder den fastsatte faglige indikator og kvalitetsmål på 14 dage
  • Fastholdelse af personaleressourcer til billedoptagelse og tolkning. Overvejelse af en mere optimal udnyttelse af ressourcerne ved tolkning af billeder på nationalt niveau, så regionerne kan understøtte hinanden ved spidsbelastning
  • Investering i tolkning af mammografibilleder med hjælp fra kunstig intelligens for at begrænse lægeressourcer
  • Øget deltagelsen i brystkræftscreening blandt sårbare borgergrupper med sociale, fysiske eller psykiske udfordringer
  • Tilstrækkelig økonomi, så innovation er mulig
  • Nedsættelse af antal patientklager over manglende rettidighed i forbindelse med screeningsprogrammet

Kræftens Bekæmpelse stiller sig gerne til rådighed for en uddybning af ovenstående forslag.

Med venlig hilsen

Jesper Fisker
Adm. direktør