Gå til sygdomsliste

Støt kræftsagen

Kun 3 pct. af vores indtægter
kommer fra det offentlige.
Dit bidrag er afgørende.

Flere danskere lever med kræft

18-12-2018
I slutningen af 2017 levede over 320.000 personer i Danmark med diagnosen kræft. Det er en stigning i forhold til 2016, viser Cancerregisterets nye årsrapport. Stigningen hænger blandt andet sammen med, at overlevelsen er forbedret.

Mand i kørestol

Den hyppigste kræftform blandt mænd er prostatakræft. Kvinder får oftest brystkræft. Foto: Colourbox

Nogle ting var der grund til at fejre, da nytårsklokkerne ringede sidste år. Et stadigt stigende antal af danskere lever i længere tid, efter de har fået en kræftdiagnose. Den 31. december 2017 levede 323.649 personer med kræft, og det er 11.271 flere end året før, viser Sundhedsdatastyrelsens årsrapport fra Cancerregisteret 2017.

Der er mange årsager til, at overlevelsen er forbedret. Der er blandt andet kommet nye teknikker til udredning og behandling, og der er indført kræftpakker og screeningsprogrammer. Det kan være medvirkende til, at kræft generelt findes i tidligere stadier, hvilket har afgørende betydning for overlevelsen.

- Jeg glæder mig meget over at se, at flere danskere lever i længere tid, efter de har fået en kræftdiagnose. Det viser, hvor vigtigt det er, at vi giver penge til forskning og hele tiden bliver bedre til at opdage og behandle kræft. At flere lever med kræft betyder dog også, at vi skal sørge for, at flere lever et godt liv med kræft. At der bliver taget hånd om både dem og deres pårørende, siger Jesper Fisker, administrerende direktør i Kræftens Bekæmpelse.

Læs mere om bivirkninger og senfølger her:

Bivirkninger og senfølger

Rygning er årsag til lungekræft
I alt var der 42.779 nye kræfttilfælde i Danmark i 2017. Det er en lille stigning i forhold til antallet af kræfttilfælde i 2016, hvor der blev registreret 42.574 tilfælde.

Risikoen for at få lungekræft er generelt faldende – men i absolutte tal er der lidt flere nye tilfælde i 2017 i forhold til 2016. For mænd er antallet steget fra 2.357 til 2.402. For kvinder er det gået fra 2.374 til 2.378 nye tilfælde. Samtidig er det gennemsnitlige antal af nye lungekræfttilfælde hos kvinder næsten fordoblet over de seneste 25 år, viser Cancerregisterets årsrapport.

Selvom udviklingen inden for lungekræft overordnet set går den rigtige vej, er der stadig store udfordringer. Ikke mindst fordi flere unge begynder at ryge end tidligere.

Den vigtigste årsag til lungekræft er tobaksrygning, og det er derfor vigtigt, at vi fortsat har fokus på at få slukket cigaretterne:

- Hver dag begynder 40 børn og unge at ryge, og halvdelen af dem, der bliver ved, ender med at dø af det. Det skal vi simpelthen have stoppet. Børn skal ikke udsættes for tobaksrøg. Priserne på cigaretter skal op, tobakken skal gemmes væk i butikkerne, og så skal der være flere røgfrie miljøer. Målet er, at ingen børn og unge ryger i 2030, fastslår Jesper Fisker, administrerende direktør i Kræftens Bekæmpelse.

Læs mere om, hvordan rygning påvirker kroppen her:

Rygning og helbred

Bryst- og prostatakræft mest udbredt
Den mest udbredte kræftform hos kvinder er brystkræft. Antallet af nye diagnosticerede tilfælde blandt kvinder ligger stabilt på 4.872 tilfælde i 2017 mod 4.860 året før.

Den hyppigste kræftform blandt mænd er prostatakræft. Her ses et lille fald i antallet af nye tilfælde fra 4.553 i 2016 til 4.362 i 2017, svarende til omkring fire pct. Der var en markant stigning i antallet af prostatakræfttilfælde i 2008 og 2009 efterfulgt af et fald de to følgende år.

Variationen hænger sammen med urologernes understregning af en anbefaling om kun at måle mænds PSA-tal, hvis de har symptomer. PSA-målingen fra en blodprøve kan være en indikator for prostatakræft, men indikatoren er ikke særlig præcis.

Læs hele Cancerregisterets årsrapport 2017 her:

Cancerregisterets årsrapporter