Gå til sygdomsliste

Støt kræftsagen

Kun 3 pct. af vores indtægter
kommer fra det offentlige.
Dit bidrag er afgørende.

Flere og flere danskere ønsker strammere regler for alkohol

07-07-2021
Alkohol skal være sværere at få fat i – særligt for unge. Det mener flere og flere danskere, ifølge Kræftens Bekæmpelse, der glæder sig over den stigende opbakning til strammere regler for alkohol. Alkohol er hvert år skyld i mindst 1800 tilfælde af kræft herhjemme.

Foto: Unsplash.com

Et stigende antal danskere synes, det er en god idé at indføre en minimumspris på alkohol, have færre salgssteder, indskrænke tidsrummet for salg af alkohol og indføre et forbud mod alkoholreklamer. Det viser et nyt notat fra Kræftens Bekæmpelse, der sammenligner fire spørgeskemaundersøgelser, som hver er gennemført blandt ca. 3000 danskere mellem 18-74 år.

Projektchef for Kræftens Bekæmpelses alkoholindsats, Peter Dalum, glæder sig over danskernes stigende opbakning til alkoholforebyggelse. 

- Tallene tegner et billede af en befolkning, der i stigende grad får øjnene op for, hvor vigtigt det er at begrænse vores forbrug af alkohol, og at strammere lovgivning på området har en vigtig, forebyggende effekt. Det er en meget glædelig udvikling, og jeg håber, at vores politikere lægger mærke til den stigende folkelige opbakning til en strammere lovgivning, siger han.

Læs notatet i sin helhed på cancer.dk.

Alkohol og kræft

Alkohol er af Verdenssundhedsorganisationen WHO klassificeret som et stof, der med sikkerhed er kræftfremkaldende for mennesker, og risikoen for kræft stiger med mængden af alkohol, man indtager. Alkohol øger risikoen for kræft i de organer, der kommer direkte i kontakt med alkoholen – det vil sige fra mund til endetarm. Derudover øger alkohol også risikoen for brystkræft. Det spiller ingen rolle, om man drikker vin, øl eller spiritus – risikoen for kræft er den samme. Forskning viser, at det altid kan betale sig at skære ned, hvis forbruget af alkohol er for stort.

Læs mere om alkohol og kræft på alkohologkraeft.dk. 

Opbakning til aldersgrænse stiger
Sammenligner man undersøgelserne fra 2017 til 2019 viser det sig, at flere af os synes, der bør være en aldersgrænse på 18 år for køb af alkohol generelt og på ungdomsuddannelser.

 Som lovgivningen er i dag, kan man købe drikkevarer med alkoholindhold op til 16,5 pct. i butikker, når man er fyldt 16 år, mens man skal være fyldt 18 år for at købe drikkevarer med højere alkoholprocent På  udskænkningssteder som f.eks. restauranter, barer og diskoteker skal man være 18 år for at købe alle typer alkohol. Derimod er der på ungdomsuddannelser slet ingen aldersgrænse for køb af alkohol.

 I 2017 ønskede 49 pct. af de adspurgte en aldersgrænse på 18 år for køb af alkohol alle steder – uanset alkoholprocent. Blot to år senere, i 2019, gjaldt det hele 61 pct.

 I samme periode er der sket en stigning fra 49 pct. til 57 pct. i andelen af danskere, der ønsker en lov om, at unge skal være 18 år, før de kan købe alkohol på ungdomsuddannelser, f.eks. når der er fredagsbar.

Lyt og bliv klogere på alkohol og kræft

Afsnit 4 i Kræftens Bekæmpelses podcastserie, Sundhedsmissionen, handler om forholdet mellem alkohol og kræft. 

Lyt til dette eller flere afsnit på cancer.dk/sundhedsmissionen, og bliv klogere på kræft og forebyggelse. 

Alkohol skal være mindre tilgængeligt
Tallene peger på, at danskerne ikke alene ønsker at passe bedre på unge og begrænse deres alkoholforbrug, men at mange voksne danskere også i stigende grad ønsker at begrænse deres egen adgang til alkohol.

 I 2017 gik kun 26 pct. ind for minimumspriser på alkohol, men i 2019 syntes 35 pct., at det var en god ide at sætte en grænse for, hvor billig en genstand må være.

Fra 2017 til 2019 er der desuden sket en væsentlig stigning fra 19 til 30 pct. i andelen af danskere, der ønsker færre salgssteder med alkohol, imens der er sket en stigning fra 18 til 27 pct. i andelen af danskere, der ønsker en indskrænkning af tidsrummet for salg af alkohol i detailhandlen.

Endelig er der i perioden fra 2017 til 2019 sket en signifikant stigning i andelen af danskere, der ønsker et forbud mod alkoholreklamer. I 2017 syntes 41 pct. at et forbud var en god ide, hvorimod hele 57 pct. af de adspurgte tilsluttede sig forslaget to år senere.

Bagom tallene

Hver dataindsamling er gennemført som en internetbaseret spørgeskemaundersøgelse blandt ca. 3.000 danskere i alderen 18-74 år. Data er indsamlet ved hjælp af kvoter, der sikrer en national repræsentativ fordeling i forhold til køn, alder, region og uddannelse. Fordelingen af disse parametre er derfor den samme i de fire undersøgelser. Analysebureaet Voxmeter stod for dataindsamlingerne i 2017 (2 dataindsamlinger) og 2019 (1 dataindsamling), mens analysebureauet Userneeds samlede data ind i 2018 (1 dataindsamling).