Gå til sygdomsliste

Støt kræftsagen

Kun 3 pct. af vores indtægter
kommer fra det offentlige.
Dit bidrag er afgørende.

For sent indkaldt til screening: Dårlig økonomi skal ikke hindre erstatning

14-12-2018
Regeringen vil med en lovændring sikre patienters adgang til erstatning, hvis de ikke indkaldes rettidigt til screeningsundersøgelser. En god nyhed for patienterne, som Kræftens Bekæmpelse hilser meget velkommen.

Mammografiscreening

Flere hundrede kvinder blev indkaldt for sent til mammografi. Foto: Tomas Bertelsen

Danske hospitaler skal ikke længere kunne bruge manglende ressourcer som forklaring på, at de ikke rettidigt indkalder kvinder til screening for brystkræft. Dette er desværre sket, selv om de har en lovbunden pligt til at indkalde til screening inden for fastsatte tidsfrister. Derfor hilser Kræftens Bekæmpelse det velkomment, at regeringen med en lovændring vil sikre patienterne adgang til erstatning, hvis de ikke indkaldes rettidigt til screeningsundersøgelser.

Administrerende direktør i Kræftens Bekæmpelse, Jesper Fisker, er godt tilfreds med, at regeringen vil gøre regionerne erstatningsansvarlige, hvis de ikke lever op til den pligt, som er pålagt dem ved lov.

- Det har været helt urimeligt, at regionerne har kunnet bruge mangel på ressourcer som undskyldning for ikke at leve op til både ansvar og pligt til at kalde kvinder ind til screening for brystkræft inden for fastsatte tidsintervaller, siger Jesper Fisker.

Hvis regeringen får sin lov igennem, kan alle kvinder, der er indkaldt for sent til mammografiscreening, og det viser sig, at de har kræft, få vurderet deres ret til erstatning - på lige fod med alle andre patienter, der påføres behandlingsskader.

Læs hele lovforslaget her:

Høringsportalen

Kræft skal opdages tidligt
Tilbuddet til kvinderne om at få foretaget mammografiscreening skal ske inden for fastlagte tidsintervaller, så brystkræft kan opdages på så tidligt et stadie som muligt og dermed give den mest effektive behandling.

I Region Hovedstaden har flere hundrede kvinder dog desværre oplevet, at de ikke blev indkaldt til mammografiscreening inden for de fastlagte tidsintervaller. 

Jesper Fisker, administrerende direktør, Kræftens Bekæmpelse

Administrerende direktør Jesper Fisker hilser lovforslaget velkomment. Foto: Tomas Bertelsen

Hvis overskridelsen af tidsintervallet er sket med en henvisning til manglende ressourcer, og kvinden efterfølgende får konstateret kræft, har kvinden efter de regler og den retspraksis, som eksisterer i dag, ikke kunnet få vurderet, om hun var berettiget til patienterstatning.

Det er denne praksis, der gøres op med i den foreslåede lovændring.

- Det er en rigtig god nyhed. Jeg er virkelig glad for, at henvendelser fra nogle af de kvinder, som blev indkaldt for sent til mammografiscreening i Region Hovedstaden, nu har ført til denne ændring. Desværre kommer det ikke dem selv til gode, men de har medvirket til, at reglerne nu ændres, siger direktør Jesper Fisker.

Læs mere om screening for brystkræft:

Sådan foregår screening for brystkræft

Ros til sundhedsministeren
Siden henvendelserne kom fra kvinderne i Region Hovedstaden, har Kræftens Bekæmpelse arbejdet aktivt på sagen med en lang række organisationer og advokater. Og det arbejde følger regeringen op på.

- Sundhedsministeren skal have ros for at handle på en retstilstand, der senest med Højesterets afgørelse i august 2018 gjorde det umuligt for kvinderne at få vurderet deres ret til erstatning, siger Jesper Fisker.

Med lovændringen foreslås det i øvrigt, at de andre screeningstilbud for henholdsvis tyktarmskræft og livmoderhalskræft kommer ind i sundhedsloven. Dette betyder, at alle patienter, der benytter et screeningstilbud, sikres samme adgang til at få vurderet deres ret til erstatning som kvinder, der mammografiscreenes.