Gå til sygdomsliste

Støt kræftsagen

Kun 3 pct. af vores indtægter
kommer fra det offentlige.
Dit bidrag er afgørende.

Fortsat to-delt aldersgrænse for alkoholsalg gør intet for unges druk

25-11-2020
Hvis vi ønsker at ændre danske unges drukkultur, bør vi ensarte aldersgrænsen for køb af al alkohol til 18 år. Blot at sænke procentsatsen for, hvilke alkoholtyper 16-og 17-årige må købe, vil være ren symbolpolitik uden effekt. Det vil nemlig hverken løse sundhedsproblemerne eller bakke op om de mange unge, forældre og uddannelsesinstitutioner, som ønsker en sundere og tryggere alkoholkultur.

Foto: Unsplash.com

Af: Birgitte Vedersø, formand for Danske Gymnasier, Mette Lolk, forbyggelseschef i Kræftens Bekæmpelse, Benny Husted, formand for SSP-Samrådet, Camilla Noelle Rathcke, formand for Lægeforeningen, Morten Grønbæk, formand for Vidensråd for Forebyggelse, Anne Kaltoft, adm. direktør i Hjerteforeningen, Bjørn Brandenborg, formand i Ungdomsringen, Anja Philip, formand, Forbrugerrådet Tænk, Grete Christensen, formand for Dansk Sygeplejeråd, Rasmus Kjeldahl, direktør i Børns Vilkår, Ulrich Lauridsen, formand for Forældreforeningen Unge & Alkohol, Gitte Ahle, formand for Dansk Psykiatrisk Selskab, Annette Hyldebrandt, Chef for Turisme & Oplevelsesøkonomi i HORESTA, Linda Hardisty Bramsen, formand for Børne- og Ungdomspsykiatrisk Selskab, Klaus Birkelund Johansen, formand for Dansk Pædiatrisk Selskab,Ole Heinager, formand for Danske Erhvervsskoler og -gymnasier – Lederne, Carsten Suhrke, formand for Vin- og Spiritusorganisationerne i Danmark, Peter Konow, direktør i Alkohol & Samfund og Karin Friis Bach, formand for Sundhedsudvalget i Danske Regioner


I september lancerede vi Drukfri Ungdom – et initiativ blandt 23 organisationer, som alle er enige om, at tiden er moden til at vedtage en klar, ensartet 18-årsgrænse for salg af al alkohol, som man ser over det meste af Europa.

Det gør vi, fordi det er et af de mest veldokumenterede greb til at sænke helt unges alkoholforbrug og udskyde alkoholdebutalderen. Det har vi brug for i Danmark, for her drikker unge tidligt, ofte og for at blive fulde – med både deres helbred, trivsel og ind i mellem livet som indsats. Det er et problem, og det er langt de fleste partier på Christiansborg enige med os i. 

Vi vil rejse en nødvendig debat om, hvilke tiltag der reelt vil sikre, at fremtidige ungdomsgenerationer går en sundere og mere inkluderende alkoholkultur i møde. Men vi er bekymrede for, at der er ved at opstå et udsigtsløst forslag om at sænke procentsatsen for, hvad 16- og 17-årige må købe fra 16,5 procent til 5 eller 7 procent.

Blot et enkelt kig på supermarkedernes hylder vil ellers kunne forvisse de fleste om, at det vil være et rent symbolpolitisk tiltag. De eneste produkter, Folketinget med dén regel reelt vil afskære de 16- og 17-årige fra at købe er vin og visse likør- og shotprodukter. Mens der fortsat vil være fri adgang til øl, cider og alkoholsodavand, som vi ved, mange unge i forvejen foretrækker.  

Derfor vil vi på det skarpeste advare imod dette forslag. For alkohol er alkohol. Og en høj promille i en tidlig alder er usundt, uanset om den er opnået ved at drikke øl, cider, alkoholsodavand eller shots.

Forslaget vil ikke dæmme op for problemerne
Det allervæsentligste argument imod dette forslag er, at det overhovedet ikke vil dæmme op for de problemer, det er tiltænkt at løse. Undersøgelse på undersøgelse fra blandt andre ESPAD, WHO og Vidensråd for Forebyggelse viser, at vores unge drikker tidligt, og drikker for at blive fulde. Med en ændret procentsats vil 16- og 17-årige fortsat kunne blive det i selvindkøbt øl, alkoholsodavand og alkoholcider. Og så er vi jo lige vidt.

Men der er også andre vægtige argumenter for at hæve og ensarte aldersgrænsen i stedet for at skrue lidt på, hvad 16- og 17-årige fylder i indkøbsposerne.  

Festerne vil stadig være dækket op med drikkepres og fuldskab
Den todelte aldersgrænse vil ikke hjælpe unge, der synes, at alkoholkulturen er for voldsom.

54 procent har oplevet, at deres venner har forsøgt at presse dem til at drikke mere, end de havde lyst til. Mere end halvdelen af danske unge oplever, at unge på deres egen alder drikker for meget alkohol. En tredjedel af danske unge har sluttet en druktur med at blive uvenner eller komme til skade. Og næsten hver fjerde har i fuldskab haft sex, de har fortrudt.

Dét kommer vi ikke til at ændre med en fortsat todelt aldersgrænse. For festerne vil stadig være dækket op med drikkepres og fuldskab, når de yngste må købe øl, cider og alkoholsodavand.

To-delt aldersgrænse er svær at håndhæve
Opretholdelsen af en to-delt aldersgrænse med en ændret procentsats vil gøre det endnu sværere at håndhæve for butikspersonalet. I september fortalte en butikschef fra et stort dansk supermarked til TV2 News, at han gerne så en 18-årsaldersgrænse, fordi det vil gøre det langt nemmere for hans medarbejdere i kassen, at al alkohol har den samme aldersgrænse.

Indfører man en justeret procentsats, der lægger sig midt i øl-kategorien, vil det kræve, at den butiksansatte ved kassen skal lede efter alkoholprocentsatsen på flasken, hver gang nogen vil købe en øl. Det vil være i særklasse være bøvlet – og vil givetvis gøre det sværere at håndhæve reglerne.  

Stop for tvetydige signaler
En fortsat to-delt aldersgrænse vil heller ikke give den opbakning, som er efterspurgt af de forældre, ungdomsinstitutioner, fritids- og sportsklubber, der ønsker at have bedre hånd i hanke med alkoholforbruget. For forældre kan opsætte nok så mange regler og institutioner lukke for udskænkningen – men hvis deres børn og elever helt lovligt har fri bar i alle landets supermarkeder og kiosker, får tiltagene ikke den ønskede effekt.

Samfundet sender i dag unge tvetydige signaler. Alle sundhedsmyndigheder fraråder alkohol til helt unge. Men loven fortæller dem, at de må købe lige så mange alkoholsodavand, cidere, øl, vin og lette shot-produkter, de vil, så snart de er fyldt 16 år. Det dobbelttydige signal bliver fastholdt, hvis vi kun lukker af for de to sidstnævnte alkoholtyper.

Det mangler konsistens, når man samtidig skal være 18 år for at få serveret alkohol på barer, restauranter og cafeer.  

Lad os droppe pseudo-løsninger
Vi taler ikke for et forbud mod at drikke, før man er 18 år. Men vi beder indgående om, at vi skaber en logisk, konsistent lovgivning, der sender et helt utvetydigt signal om, at beslutninger om alkoholindtag bør involvere en myndig person, og at der skal være en myndig person til at tage ansvaret for, hvor meget og hvornår helt unge mennesker drikker.   

Vi håber, at Christiansborg ikke lader sig lulle ind i det politiske slumretæppe, det vil være at fastholde den to-delte aldersgrænse med en justering af procentsatsen. Det vil være en decideret pseudo-løsning, for det vil være uden den ønskede effekt på den alkoholkultur, vi er enige om, at vi skal gøre noget aktivt for at forbedre. At lande på et helt symbolpolitisk tiltag vil være det samme som at sige, at man ikke ønsker at tage ansvar og reelt trækker på skuldrene i forhold til vores unges drukkultur.

Så kære Christiansborg; lad os nu gøre det rigtigt. For vores børns og unges skyld. De er trods alt vores fremtid.

Om Drukfri Ungdom

Initiativet ”Drukfri Ungdom” har til formål at rejse og debattere ønsket om at indføre en ensartet aldersgrænse på 18 år for salg af alkohol som et første, målrettet skridt mod at skabe en bedre alkoholkultur for danske unge.

De 23 organisationer, der støtter op om initiativet er:

 • Alkohol & Samfund
 • Danske Regioner
 • KL
 • Vin og Spiritus Organisationen i Danmark
 • Kræftens Bekæmpelse
 • Vidensråd for Forebyggelse
 • Dansk Sygeplejeråd
 • Lægeforeningen
 • SSP Samrådet
 • Danske Gymnasier
 • Hjerteforeningen
 • Børnerådet
 • Rådet for Sikker Trafik
 • Forbrugerrådet Tænk
 • Ungdomsringen
 • Børns Vilkår
 • Forældreforeningen Unge & Alkohol
 • HORESTA
 • Børne- og Ungdomspsykiatrisk Selskab 
 • Dansk Psykiatrisk Selskab
 • Dansk Pædiatrisk Selskab
 • Red Barnet
 • Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier
Sådan er lovgivningen
 • I Danmark er det ikke lovligt at sælge alkohol til børn under 16 år.
 • Drikkevarer med en alkoholprocent under 16,5 procent må sælges til personer over 16 år.
 • Drikkevarer med en alkoholprocent på over 16,5 procent må kun sælges til personer over 18 år.