Gå til sygdomsliste

Støt kræftsagen

Kun 3 pct. af vores indtægter
kommer fra det offentlige.
Dit bidrag er afgørende.

Fra solbrun i 80’erne til solbeskyttelse i dag

03-06-2020
Når solen titter frem, ved de fleste danskere, at det er tid til solcreme og skygge. Men sådan har det ikke altid været. En ny undersøgelse fra Kræftens Bekæmpelse og Matas viser, at vi i dag passer langt mere på i solen, end vi gjorde i 1980’erne. Det gælder både voksne og børn.

Solen i dag er den samme som i 1980érne, men vores solvaner har ændret sig. Foto: Unsplash.com

Vi danskere har altid været glade for at nyde solen, men hvor det i dag er naturligt at tænke solbeskyttelse ind i hverdagen, var fokus for 40 år siden i 1980érne et helt andet sted. Her var den solbrune kulør i høj kurs, og mange tog gerne en solskoldning med i købet for at opnå den helt rigtige farve. Det viser en rundspørge fra Kræftens Bekæmpelse og Matas blandt 1.000 danskere i alderen 40-50 år. I rundspørgen er de blevet spurgt til, hvordan de blev solbeskyttet i deres barndom i 1980érne, og hvordan de i dag solbeskytter sig selv og deres børn.

Solbeskyttelse af børn var ikke et fokusområde
I dag er de fleste forældre særligt opmærksomme på at beskytte deres børn fra solen. Selvom forældre i 1980érne uden tvivl også ville deres børn det bedste, viser rundspørgen tydeligt, at solbeskyttelse ikke var et fokusområde dengang. Kun 29 pct. af de adspurgte husker, at deres forældre var opmærksomme på at solbeskytte dem, da de var børn. Til sammenligning svarer 94 pct. af dem, der selv er forældre i dag, at de er opmærksomme på at solbeskytte deres børn. Det manglende fokus på solbeskyttelse afspejlede sig også i børns solskoldninger. 44 pct. husker, at de ofte blev solskoldet som børn, mens kun 6 pct. af dem, der selv er forældre i dag, angiver, at deres børn ofte solskoldes.

Ifølge Alice Wassard, der er indkøbschef i Matas, afspejler tallene i undersøgelsen, hvordan danskerne har ændret fokus fra at anskue solen som et middel til en solbrun kulør til at have langt mere respekt for uv-strålerne:

-I 1980érne var solbrun kulør et statussymbol, og når man jagtede den gyldne glød, var der ikke meget fokus på solbeskyttelse. Solskoldninger har næppe været mindre smertefulde dengang, men ønsket om at undgå dem har tilsyneladende ikke været så stærkt, som det er i dag - hverken når det gjaldt os selv eller vores børn, siger Alice Wassard.

Hun tilføjer, at Matas i dag sælger langt mere solcreme end tidligere, og at solcremens faktor bliver højere og højere. I 2019 var over 70 pct. af alle solgte solcremer faktor 30 eller derover, og Matas sælger i dag næsten ingen solcremer med en faktor under 15.

Vores adfærd i solen kan aflæses i kræftstatistikkerne
Siden 1980érne har der været en kraftig stigning i forekomsten af hud- og modermærkekræft. Peter Dalum, der er projektchef i Kræftens Bekæmpelse og TrygFondens Solkampagne, mener, at stigningen i høj grad kan forklares af det afslappede forhold til solbeskyttelse, vi havde i 1980érne:

-Ni ud af ti tilfælde af hud- og modermærkekræft skyldes uv-stråling, så vores soldyrkelse i 1980érne har desværre kunnet aflæses i kræftstatistikkerne i de seneste 20-30 år. Derfor er det glædeligt, at solbeskyttelse er blevet en langt mere naturlig del af vores hverdag end det var i 1980’erne, siger Peter Dalum.

Han tilføjer, at danskernes sundere solvaner i dag vil forebygge mange tilfælde af hud- og modermærkekræft i fremtiden.

Du kan læse mere om råd til solbeskyttelse på www.solkampagnen.dk

Om undersøgelsen

Kræftens Bekæmpelse og Matas har i en webbaseret spørgeskemaundersøgelse spurgt 1.000 danskere i alderen 40-50 år, hvordan de selv blev solbeskyttet, da de var børn i 1980érne, og hvordan deres forældre tænkte omkring solbeskyttelse, solbrun kulør og solskoldninger. De er også blevet spurgt til, hvordan de selv forholder sig til solbeskyttelse i dag - både ift. dem selv og ift. deres børn, hvis de har nogen (448 af respondenterne er forældre til mindst ét hjemmeboende barn under 13 år). Respondenterne var i alderen 0-10 år i 1980 og 10-20 år i 1990, så de må alle betegnes som ’børn af 80érne’.

Udvalgte resultater:

  • 76 pct. af forældre mener, at deres forældre var mindre opmærksomme på, at solbeskytte dem, end de er på at solbeskytte deres børn i dag.
  • 29 pct. mener, at deres forældre var opmærksomme på at solbeskytte dem - 94 pct. af forældre er opmærksomme på at solbeskytte deres børn i dag
  • 44 pct. blev ofte solskoldet, da de var børn i 1980érne - 6 pct. af forældre angiver, at deres børn solskoldes ofte i dag.
  • 67 pct. mener, at det var et statussymbol at være solbrun i 1980érne. 33 pct. mener, at det i dag er et statussymbol at være solbrun.

Det er vigtigt at være opmærksom på, at svarene fra 1980érne er givet i 2020, og vi dermed har bedt respondenterne om at huske langt tilbage i tiden. Svarene vil derfor være et udtryk for, hvordan respondenterne husker deres barndom, hvilket nok ikke helt er identisk med, hvordan det reelt var at være barn i 1980érne.

Spørgeskemaundersøgelsen er gennemført i marts 2020 af analysebureauet Epinion, og data er nationalt repræsentativt ift. køn, alder, region og uddannelse.