Gå til sygdomsliste

Støt kræftsagen

Kun 3 pct. af vores indtægter
kommer fra det offentlige.
Dit bidrag er afgørende.

Ny dom svækker patienters rettigheder

28-08-2018
Ny højesteretsdom slår fast, at brystkræftpatienter ikke kan få erstatning, hvis de er indkaldt for sent til mammografi på grund af ressourcemangel. Helt uacceptabelt, lyder det fra Kræftens Bekæmpelse.

Højesteret har i dag afgjort, at en kvinde, der af Region Hovedstaden blev indkaldt for sent til en undersøgelse for brystkræft, ikke har krav på erstatning. Afgørelsen viser også, at det var i orden, at ingen undersøgte, om det var korrekt, at regionen manglede ressourcer, og hvad der var årsagen.

Det er helt uacceptabelt, at patienternes rettigheder forringes, fastslår Jesper Fisker, direktør i Kræftens Bekæmpelse

- Jeg er ked af det på de berørte kvinders vegne, og det er helt uacceptabelt, at patienternes rettigheder forringes. Patienter, der får en forsinket diagnose, har fremover ikke mulighed for at få patienterstatning, hvis behandlingsstedet angiver, at årsagen til forsinkelsen er mangel på ressourcer. Det kan vi ikke byde patienter, der i forvejen står i sårbar situation, fastslår Jesper Fisker. 

I 2015 blev 70.000 kvinder i Region Hovedstaden indkaldt for sent til den lovpligtige brystkræftscreening. Ved en senere scanning viste det sig desværre, at 432 af kvinderne havde udviklet brystkræft. Forsinkelsen blev fra regionernes side forklaret som mangel på ressourcer, og det er i dag blevet stadfæstet i Højesteret, at det er i orden ikke at undersøge, om manglen er reel, og den bagvedliggende årsag hertil.

Patienterne skal ikke afvises i døren

Dommen betyder, at patienterne fratages mulighed for at få erstatning, hvis behandlingsstedet siger, at en forsinkelse skyldes mangel på ressourcer. På den måde afvises patienten i døren, fordi de ikke kan få deres patientskader vurderet.

- Jeg synes, at det er helt uacceptabelt, at patienternes rettigheder forringes på den måde, siger Jesper Fisker.

Kræftens Bekæmpelse har tidligere været i kontakt med Sundhedsministeriet om sagen og vil nu genoptage dialogen.

- Jeg vil nu tage kontakt til sundhedsministeren. Det er helt urimeligt, at indholdet i patienternes sager ikke bliver vurderet, men afvises med henvisning til ressourcemangel, siger Jesper Fisker.

Kræftens Bekæmpelse frygter, at argumentet om manglende ressourcer kan blive brugt i forbindelse med alle typer patientskader fremover. 

Læs dommen her 

Kontakt for pressen: 35 25 74 00

Baggrund

Alle kvinder mellem 50 og 69 år har en lovfæstet ret til at blive undersøgt hvert andet år, men det skete desværre ikke for over 70.000 kvinder i region hovedstaden.

I 2013-2014 blev de 70.000 kvinder i Region Hovedstaden nemlig indkaldt for sent til den lovpligtige brystkræftscreening. Ved en senere scanning viste det sig, at 432 af kvinderne havde udviklet brystkræft, som grundet forsinkelsen blevet opdaget senere end det screeningsinterval, loven foreskriver.

Fra regionens side blev forsinkelsen forklaret som mangel på ressourcer, og det har medført, at de brystkræftramte kvinder efterfølgende ikke har kunnet få erstatning for den konsekvens forsinkelsen kan have haft for udviklingen af deres kræftsygdom. Efter lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet undtages nemlig forsinkelser eller fejl som skyldes mangel på ressourcer. Det har betydet for kvinderne, at deres sag har været afvist på forhånd i klagesystemet.

Kræftens Bekæmpelse modtog efter regionens udmelding flere henvendelser fra chokerede kvinder og gik ind i sagen i samarbejde med daværende sundhedsminister Sophie Løhde og Danske Patienter for at se på muligheder for at ændre i loven.

Sagen har været rejst i Østre Landsret (februar 2018) og Højesteret (august 2018)

Erstatning afvises på forhånd til kvinder med brystkræft