Gå til sygdomsliste

Støt kræftsagen

Kun 3 pct. af vores indtægter
kommer fra det offentlige.
Dit bidrag er afgørende.

HPV-hjemmetest til kvinder med fysisk funktionsnedsættelse

27-02-2020
For kvinder med fysisk funktionsnedsættelse kan det være en udfordring at blive screenet for livmoderhalskræft. Region Hovedstaden tilbyder en HPV-hjemmetest til gruppen. For nogle kan det være en løsning. Men en undersøgelse fra Kræftens Bekæmpelse viser, at kvinderne især ønsker sig bedre adgangsforhold og justerbare brikse hos egen læge.

Foto: HPV-hjemmetest. HPV-hjemmetest er en løsning, der for nogle kvinder med fysisk funktionsnedsættelse, kan gøre det lettere at blive screening for livmoderhalskræft. Men det er ikke en løsning, der passer til alle.

Det er vigtigt, at alle kvinder i alderen 23-65 år kan benytte sig af muligheden for at blive screenet for livmoderhalskræft. Det mener Kræftens Bekæmpelse, der netop har offentliggjort en interviewundersøgelse, som belyser, hvilke udfordringer kvinder med fysisk funktionsnedsættelse møder i forhold til at blive screenet for livmoderhalskræft.

Undersøgelsen består af interview med syv kvinder mellem 36-64 år fra Region Hovedstaden. De bruger alle kørestol og er rekrutteret gennem Dansk Handicap Forbund. Med undersøgelsen har man dels ønsket at få mere viden om de barrierer, kvinderne oplever, og dels få afdækket, hvad de mener om Region Hovedstadens tilbud om HPV-hjemmetest.

Der er kun meget lidt viden om, hvor mange kvinder med fysisk funktionsnedsættelse, der deltager i de tre kræftscreeningsprogrammer og hvilke barrierer, de oplever. Det er vigtig viden at have for at kunne tilrettelægge screeningsprogrammerne, så flere kan deltage.

Overlæge i Kræftens Bekæmpelse Janne Bigaard

Bedre adgang til screening
Kræftens Bekæmpelse arbejder for at mindske ulighed i sundhed, og kvinder med kort uddannelse og lav indkomst har generelt en lavere deltagelse i screeningsprogrammerne end gennemsnittet. Men der findes ikke opgørelser over, hvor mange kvinder med fysisk funktionsnedsættelse, der deltager.

- Der er kun meget lidt viden om, hvor mange kvinder med fysisk funktionsnedsættelse, der deltager i de tre kræftscreeningsprogrammer og hvilke barrierer, de oplever. Det er vigtig viden at have for at kunne tilrettelægge screeningsprogrammerne, så flere kan deltage, siger overlæge i Kræftens Bekæmpelse Janne Bigaard.

Kvinderne i undersøgelsen peger på forskellige forhold, der vil gøre det lettere for dem at blive undersøgt. Gynækologiske brikse, der kan hæves og sænkes, vil kunne hjælpe. Det samme kan en bedre adgang for kørestole hos de praktiserende læger. Kvinderne peger også på, at det vil være en god ide, at de kan bestille dobbelttid, når de skal til gynækologiske undersøgelser. Og så mener de, at der bør tilbydes efteruddannelse til lægerne, så de får en større viden om emnet.

En af kvinderne fra undersøgelsen er den 57-årige Birgitte. Hun sidder i kørestol og ønsker, at vejen til screeningen bliver nemmere i fremtiden:
- For mig handler det om at tjekke, om jeg kan komme rundt med min kørestol, at der ikke er et dørtrin, om døren kan gå op, og om man overhovedet kan parkere. Det er den slags ting, der gør, at folk ikke dukker op til undersøgelserne. Det er en anden virkelighed, understreger Birgitte.

HPV-hjemmetest kan gøre det lettere
Med en HPV-hjemmetest kan kvinder blive testet uden at skulle til lægen. I Region Hovedstaden kan kvinder med fysisk funktionsnedsættelse bestille testen via egen læge.

Ifølge undersøgelsen fra Kræftens Bekæmpelse vil hjemmetesten gøre det lettere for nogle at blive screenet, men det er ikke en løsning, der passer alle.

På trods af de mange forhold, der gør det svært for dem at blive screenet for livmoderhalskræft, bliver de interviewede kvinder rent faktisk undersøgt hos egen læge eller på sygehus. De overkommer gang på gang strukturelle barrierer som f.eks. dårlige adgangsforhold for kørestolsbrugere. Både når det gælder screening og deres generelle kontakt til sundhedsvæsenet.

Læs mere om undersøgelsen:  

HPV-test som screeningsmetode til kvinder med fysisk funktionsnedsættelse