Gå til sygdomsliste

Støt kræftsagen

Kun 3 pct. af vores indtægter
kommer fra det offentlige.
Dit bidrag er afgørende.

Ingen børn skal stå alene med sorg

14-09-2021
Hver dag mister fem børn i Danmark deres far eller mor. Hvert år oplever 35.000 børn, at en af deres forældre bliver indlagt med kritisk sygdom. Børnene er ikke sikret den hjælp og støtte de har brug for, når bekymring, sorg og svære følelser banker på. Derfor sætter Kræftens Bekæmpelse sammen med 12 andre organisationer nu fokus på børn som pårørende.

Ikke alle børn får den hjælp, de har brug for, når alvorlig sygdom eller død rammer familien. Foto: Colourbox

Ingen børn bør opleve, at deres far eller mor bliver alvorligt syg eller dør. Alligevel sker det for tusindvis af børn og unge hvert år. Det betyder voldsomme tanker, stærke følelser og store ændringer i børnenes hverdag, og konsekvenserne kan trække spor langt ind i voksenlivet.

For et barn, hvis mor, far eller søskende bliver alvorligt syg eller dør, er det en voldsom belastning. Vi kan ikke tage bekymringer eller sorg fra børnene. Men vi kan hjælpe dem til at bære smerten og leve med den

Helen Bernt Andersen, formand for Kræftens Bekæmpelse

- For et barn, hvis mor, far eller søskende bliver alvorligt syg eller dør, er det en voldsom belastning. Det siger sig selv, at tankerne og bekymringerne myldrer frem. Måske tør barnet ikke sige dem højt af frygt for at gøre andre kede af det eller være til besvær. Måske mangler ordene. Oveni er hverdagen vendt på hovedet. Vi kan ikke tage bekymringer eller sorg fra børnene. Men vi kan hjælpe dem til at bære smerten og leve med den, siger Helen Bernt Andersen, formand for Kræftens Bekæmpelse.

Hjælp og viden: Børn og unge

Alle pårørende børn skal have hjælp
Som det er nu, er der ingen systematisk indsats, der sikrer, at børnene får professionel hjælp og støtte til at håndtere den svære situation, de er havnet i. Støtten er tilfældig og drevet af ildsjæle, fortæller Helen Bernt Andersen:

- Der er ikke noget sikkerhedsnet, der folder sig ud, når et barn møder sygdom i nærmeste familie. Tilbuddene er vidt forskellige og tit er det enkelte sygeplejersker, lærere eller pædagoger, der træder til og tager hånd om barnet. Nogle børn kommer i sorggrupper, men ikke alle kommuner har det tilbud. Det betyder, at mange børn ikke får hjælp.

Børn med syge forældre: Jeg står op om natten og googler, hvad jeg skal gøre, hvis hendes hjerte holder op med at slå

Der er ikke noget sikkerhedsnet, der folder sig ud, når et barn møder sygdom i nærmeste familie. Tilbuddene er vidt forskellige og tit er det enkelte sygeplejersker, lærere eller pædagoger, der træder til og tager hånd om barnet

Helen Bernt Andersen, formand for Kræftens Bekæmpelse

Kræftens Bekæmpelse søsætter nu en langsigtet indsats for at styrke rettighederne for børn som pårørende. Indsatsen skal sikre, at alle børn med alvorlig sygdom eller død i nærmeste familie, bliver set og hjulpet, så ingen børn står alene med sorgen.

Børns sorg er et voksent ansvar
Det langsigtede mål for indsatsen er, at Danmark får lovgivning, der forpligter kommuner og regioner til at have fokus på arbejdet med børn som pårørende. Både Norge, Sverige og Finland har skrevet børn som pårørende ind i lovgivningen.

- Konkret ønsker vi, at de børn, der bliver pårørende, bliver set allerede på hospitalerne, og at deres behov for hjælp bliver afklaret. Dernæst skal der i tæt samarbejde med barnets kommune, skole eller institution tilbydes relevant hjælp og støtte. Det kræver, at både hospital, skole, institution og forvaltning bliver klædt på til at møde børn i denne ulykkelige situation. For børns sorg er et voksent ansvar, siger Helen Bernt Andersen.

Kræftens Bekæmpelse er gået sammen med 12 andre organisationer i et netværk for børn som pårørende. Den 14. september 2021 mødes netværket på Hotel Nyborg Strand til en konference, der sætter fokus på rettigheder og trivsel hos børn og unge, der bliver pårørende.

Ingen børn skal stå alene med deres sorg

Hver dag mister fem børn i Danmark mor eller far, og op mod 35.000 børn oplever hvert år, at mor eller far bliver indlagt med kritisk sygdom. Næsten 300.000 børn vokser op i familier med psykisk sygdom, og cirka 122.000 børn vokser op i familier med rusmiddelproblemer.

Undersøgelser viser, at børn, der ikke får hjælp til at tackle sorgen, har større risiko for psykiske lidelser, social mistrivsel og har sværere ved at gennemføre en uddannelse.

Derfor arbejder Kræftens Bekæmpelse nationalt, regionalt og kommunalt - og i samarbejde med andre - for bedre vilkår og rettigheder til alle børn, så ingen står alene.

Det mener Kræftens Bekæmpelse om Børn som pårørende

Netværket for Børn som Pårørende
 • Det Nationale Sorgcenter
 • Børns Vilkår
 • Psykiatrifonden
 • Tuba
 • Savn - børn og pårørende til indsatte
 • Hjerneskadeforeningen
 • Center for Familieudvikling
 • Alzheimerforeningen
 • Det Sociale Netværk - Headspace
 • Hjernesagen
 • Børnerådet
 • Sind - pårørenderådgivning
 • Kræftens Bekæmpelse