Gå til sygdomsliste

Støt kræftsagen

Kun 3 pct. af vores indtægter
kommer fra det offentlige.
Dit bidrag er afgørende.

Juniorforskerpris til lektor og overlæge, dr. med. Tarec Christoffer El-Galaly

24-05-2017
Patienterne er den vigtigste drivkraft for det arbejde, som Tarec Christoffer El-Galaly udfører som læge og forsker ved Hæmatologisk Afdeling på Aalborg Universitetshospital. Målet for den unge overlæge er at tilbyde den bedste behandling til patienterne – og han har allerede bidraget med viden, der både kan give bedre udredningsforløb, og som kan sikre patienter med lymfekræft bedre kontrolforløb. For det er han netop blevet tildelt den ene af Kræftens Bekæmpelses Juniorforskerpriser 2017.

Hør Tarec Christoffer El-Galaly fortælle om sin forskning og om hvad Juniorforskerprisen betyder for ham

Tarec Christoffer El-Galaly har blandt andet forsket i, hvordan man kan få flere oplysninger ud af de undersøgelser, som patienterne gennemgår – især de PET CT-scanninger, som lægerne bruger, hvis de har mistanke om, at en patient har lymfekræft.

Ved at få flere oplysninger ud de billeder, scanningerne giver, bliver yderligere undersøgelser måske overflødige, og samtidig får lægerne et bedre grundlag at planlægge behandlingen ud fra. 

Tidligere blev mange patienter undersøgt med både en PET CT-scanning og en knoglemarvsprøve, men takket være forskning fra blandt andre Tarec Christoffer El-Galaly, er scanningen i de fleste tilfælde nok i dag. 

– Ved visse lymfomtyper er det kun i yderst sjældne tilfælde, at et resultat fra en knoglemarvsprøve ændrer den behandlingsstrategi, der er lagt på baggrund af PET scanningen. Det betyder, at man reelt kan undlade knoglemarvsprøven – en undersøgelse, som mange patienter synes er ubehagelig, siger Tarec Christoffer El-Galaly. 

Bedre kontrolforløb
Tarec Christoffer El-Galalys forskning har også vist, at det kan være en fordel at ændre opbygningen af det opfølgningsforløb, som patienter med Hodgkin lymfom indgår i, når deres behandling er afsluttet.

Tidligere – og i nogle tilfælde også i dag – tilbydes patienterne scanninger i faste intervaller, men Tarec Christoffer El-Galalys forskning viser, at man med fordel kan vente med at scanne, til patienterne har symptomer, uden at det forringer overlevelsen.  

– Lymfekræft giver ofte symptomer hurtigt og derfor vil det ofte være patienten selv, der først mærker, at der er noget galt. Samtidig er behandlingen den samme – nemlig kemoterapi – uanset hvornår i forløbet sygdommen opdages, så kontrolscanninger ændrer heller ikke valget af behandling, siger Tarec Christoffer El-Galaly. 

Den viden betyder, at man kan spare patienterne for både unødvendig stråling, og for den psykiske belastning det er, at deltage i regelmæssige scanninger som led i et opfølgningsforløb – både før undersøgelsen og mens man venter på svar. I stedet bør man have fokus på at lave problemorienteret kontrolforløb rettet mod enkelte patients behov. 

Stor anerkendelse
Den nyudnævnte prismodtager har endnu ikke besluttet hvad de 75.000 kr. der følger med prisen, skal bruges til. Men en mulighed kunne være ny forskning – eller et besøg på et udenlandsk hospital, med ekspertise i lymfekræft.

For den talentfulde forsker og læge modtager betyder Juniorforskerprisen meget:

– Det er en stor anerkendelse, fordi Kræftens Bekæmpelse er den vigtigste danske patientorganisation for kræftpatienter. Samtidig er det en organisation, der støtter forskning på et højt videnskabeligt niveau, så det betyder meget for mig, siger Tarec Christoffer El-Galaly.

Om Tarec Christoffer El-Galaly

Tarec Christoffer El-Galaly er uddannet læge fra Aarhus Universitet i 2007 og blev speciallæge i intern medicin/hæmatologi i 2014. I 2017 forsvarede han sin doktorafhandling ved Aalborg Universitet. Han er medlem af en række faglige og forskningsrelaterede arbejdsgrupper og fagbedømmer på flere videnskabelige tidsskrifter indenfor hæmatologi. Han underviser bl.a. ph.d.-studerende og yngre læger i emner indenfor hæmatologi/medicin og arbejder som ekspert for blandt andet patientskadeankenævnet og Lægemiddelstyrelsen. Han er også tilknyttet Aalborg Universitet som klinisk lektor. Tarec Christoffer El-Galaly bor i Aalborg med sin kæreste og to børn.

Om Juniorforskerprisen

Kræftens Bekæmpelse uddeler hvert år op til to Juniorforskerpriser til unge lovende forskere, der har ydet en fremragende indsats inden for dansk kræftforskning. Prisen er på kr. 75.000 og bliver overrakt på Kræftens Bekæmpelses repræsentantskabsmøde, der afholdes i Kolding