Gå til sygdomsliste

Støt kræftsagen

Kun 3 pct. af vores indtægter
kommer fra det offentlige.
Dit bidrag er afgørende.

Kendt lægemiddel kan måske gavne brystkræftkvinder

25-10-2018
Lægemidler af typen statiner bliver i dag brugt mod forhøjet kolesteroltal. Men ny forskning fra Kræftens Bekæmpelse tyder på, at statiner måske også kan mindske risikoen for, at kvinder der har haft brystkræft, senere får kræft i det modsatte bryst.

Kendt medicin kan måske mindske risikoen for, at kvinder der har haft kræft i et bryst, senere får kræft i det modsatte bryst. Foto: Colourbox

Tallene er ikke så stærke, at vi kan sige det med fuldstændig sikkerhed, men de viser, at det er en mulighed, som er interessant at undersøge nærmere

Ph.d.-studerende Rikke Langballe om statinernes mulige effekt ved brystkræft

Overordnet tyder resultaterne på, at kvinder, der har haft brystkræft, og som samtidig er behandlet med statiner, har en lavere forekomst af kræft i det modsatte bryst. 

– Tallene er ikke så stærke, at vi kan sige det med fuldstændig sikkerhed, men de viser, at det er en mulighed, som er interessant at undersøge nærmere, siger ph.d.-studerende Rikke Langballe fra Kræftens Bekæmpelses Center for Kræftforskning, som har stået i spidsen for den nye undersøgelse. 

Undergruppe af brystkræft
Særligt interessante bliver tallene, når forskerne ser på en bestemt form for brystkræft, hvor kræftcellerne er uafhængige af det kvindelige kønshormon østrogen for at vokse – såkaldt hormon-ufølsom brystkræft. 

– Hormon-ufølsom brystkræft kan ikke behandles med anti-hormon, som ellers er et af de hyppigste behandlingstilbud til kvinder med brystkræft. Netop derfor er det særlig vigtigt at finde nye veje til at kunne forebygge kræft i det modsatte bryst hos patienter med denne form for brystkræft, siger Rikke Langballe.

Den nye forskning er baseret på data fra det kliniske brystkræftregister for knap 53.000 kvinder, som i årene 1996-2012 fik konstateret brystkræft uden spredning. For at kvinderne blev karakteriseret som brugere af statiner, skulle de have indløst mindst to recepter på lægemidlet ifølge receptregistret. 

Næste trin er at undersøge, om resultaterne kan genfindes med større sikkerhed i andre undersøgelser.

Resultaterne er offentliggjort her: Langballe R. et al.: Statin use and risk of contralateral breast cancer: a nationwide cohort study. British Journal of Cancer

Vi du vide mere om Kræftens Bekæmpelses forskningsenhed?

Kræftens Bekæmpelses Center for Kræftforskning - forskning i verdensklasse

Forskning i statiner med tal og celler

Det er ikke første gang, at forskere har undersøgt om der er en sammenhæng mellem statiner og brystkræft. Tidligere forskning, udført på celler i laboratoriet, har vist, at statiner kan hindre brystkræftceller i at vokse, særligt kræftceller, som ikke er følsomme over for det kvindelige kønshormon østrogen. 
Når forskere før har anvendt registerdata til at undersøge brug af statiner og risiko for brystkræft blandt kvinder uden tidligere brystkræft, er der ikke fundet en beskyttende effekt. Derimod er der flere undersøgelser, som tyder på, at brystkræftpatienter, som er behandlet med statiner, muligvis har nedsat risiko for tilbagefald af sygdommen. Disse resultater skal efterprøves i kliniske forsøg. 

Ny brug af kendt medicin

Kan man bruge kendt medicin, som allerede er godkendt til andre sygdomme, som behandling mod kræft? Det spørgsmål arbejder blandt andre forskerne hos Kræftens Bekæmpelses Center for Kræftforskning på at besvare.

Kræft i det modsatte bryst

Denne type brystkræft kaldes kontralateral brystkræft, og risikoen herfor er lille. Nærmere bestemt vil omkring fem pct. have fået kontralateral brystkræft ti år efter at de fik deres første brystkræft diagnose.