Gå til sygdomsliste

Støt kræftsagen

Kun 3 pct. af vores indtægter
kommer fra det offentlige.
Dit bidrag er afgørende.

Knæk Cancer-projekt med kalk og strøm viser gode resultater

28-10-2016
Kan noget så simpelt og billigt som kalk slå kræftceller ihjel? Det er forskere på Herlev Hospital i gang med at undersøge – og resultaterne er overraskende gode. Behandlingen kan nedkæmpe kræftceller, der har spredt sig til huden, og desuden styrke immunforsvaret, så det selv kan slå fremtidige kræftceller ihjel.

Forsøgsbehandling med kalk og strøm giver gode resultater. Behandlingen fjerner to ud af tre metastaser i huden og er desuden næsten fri for bivirkninger. Det giver forskerne håb om en ny behandling, der både er effektiv og billig.

Knæk Cancer-penge har ført til spændende resultater, der kan få indflydelse på fremtidens kræftbehandling. Fra Knæk Cancer-indsamlingen i 2014 blev der givet 1,5 mio. kr. til forskere på Herlev Hospital, der vil undersøge effekten af en behandling, hvor man ved hjælp af strøm lukker kalk direkte ind i kræftcellerne. Og resultaterne er overraskende gode:

- Vi har testet behandlingen på en række patienter, hvor deres kræft havde spredt sig til huden, det, der kaldes metastaser. Og vi kan faktisk se, at behandlingen fjerner to ud af tre metastaser, fortæller Julie Gehl, overlæge på Onkologisk Afdeling på Herlev Hospital og leder af forskningsprojektet:

- Eftersom behandlingen er både billig, simpel og tilsyneladende med meget få bivirkninger, så tror vi på, at den kan få meget stor betydning i fremtiden, fortsætter hun.

- Hos en af patienterne så vi, at behandlingen også virkede på de metastaser, som vi ikke behandlede. Vi tror derfor, at behandlingen gør immunforsvaret i stand til at genkende kræftcellerne, siger Julie Gehl, der står bag projektet

Patienter får enten kalk eller kemo

I først omgang har lægerne testet behandlingen på patienter, hvor kræften har spredt sig til huden. Forsøget går ud på, at patienterne får behandlet deres metastaser med enten forsøgsbehandlingen med kalk eller kemoterapi, der også lukkes ind i cellen ved hjælp af strøm. Patienterne følges i et halvt år, og først derefter får patient og læge at vide, hvilket stof der er givet i de enkelte metastaser.

Denne del er nu afsluttet. Syv patienter med samlet 34 metastaser i huden har fået behandling med enten kemoterapi eller kalk og derefter de elektriske pulse. Her et halvt år efter, kan forskerne se, at to ud af tre metastaser, som blev behandlet med kalk, er helt væk. De er ved at gøre resultaterne op, hvor de også sammenligner effekten med de metastaser, der har fået elektrokemoterapi. De forventer at kunne offentliggøre et endeligt resultat i slutningen af året.

- Hos en af vores patienter så vi, at behandlingen også virkede på de metastaser, som vi ikke behandlede. Og det tror vi hænger sammen med, at behandlingen tilsyneladende gør immunforsvaret i stand til at genkende kræftcellerne og dermed slå dem ihjel. Vi tænker derfor, at behandlingen med kalk og strøm i fremtiden kan kombineres med de meget lovende behandlinger med immunterapi, forklarer Julie Gehl.

Forskerne skal nu i gang med at afprøve behandlingen på patienter med hoved-halskræft, og når de sidste godkendelser er på plads, så testes behandlingen på patienter med tarmkræft.

Enkel og billig behandling

Julie Gehl har store forventninger til den nye behandling, som hun håber kan få stor betydning. Ikke kun herhjemme, men for alvor i lav- og mellemindkomst lande, hvor næsten 80 pct. af verdens kræftpatienter bor, og hvor man kun har dårligt råd til de meget dyre kræftbehandlinger.

- Behandling med kalk og strøm er både enkel og billig. Og netop fordi den er billig, så er det ikke et forskningsfelt, som der vil blive investeret større beløb i fra medicinalindustrien. Derfor er vi meget taknemmelige for den støtte, vi har fået fra Knæk Cancer - uden den var vi ikke kommet hertil, hvor vi er i dag, siger Julie Gehl.

Forskningsprojektet forventes afsluttet i midten af 2017.

Knæk Cancer støtter forskningen

Forskningsprojektet: ’Calcium elektroporation - en ny måde at behandle kræftsvulster med calcium og elektriske pulse’ er støttet med 1.500.000 kr. Støtten er givet gennem Knæk Cancer i puljen: Forskningsresultater skal hurtigt omsættes til ny og bedre kræftbehandling.

Forskningsprojektet foregår på Onkologisk Afdeling - Center for Kræftforskning, på Herlev Hospital

Læs mere om projektet på Det går pengene til