Gå til sygdomsliste

Støt kræftsagen

Kun 3 pct. af vores indtægter
kommer fra det offentlige.
Dit bidrag er afgørende.

Knæk Cancer vil øge ældre patienters overlevelse og livskvalitet

05-11-2019
12,5 mio. kr. fra Knæk Cancer-indsamlingen går til at bliver klogere på ældre kræftpatienter. Seks projekter sættes i gang. På Odense Universitetshospital, skal forskerne undersøge, hvordan ældre patienter kan leve længere og få en bedre livskvalitet.

På Odense Universitetshospital, skal forskerne undersøge, hvordan ældre patienter kan leve længere og få en bedre livskvalitet. Foto: Colourbox

Over halvdelen af alle danske kræftpatienter er over 70 år. Og antallet stiger de kommende år. Ældre kræftpatienter er ofte mere svækkede end yngre patienter og lider samtidig oftere af andre sygdomme samtidig med kræft. 

Desværre ved vi alt for lidt om, hvordan kræftmedicin virker på ældre patienter. Det fortæller Henrik Ditzel, professor og forskningsleder på Odense Universitetshospital. Sammen med sin forskningsgruppe skal han stå i spidsen for et forskningsprojekt, der har fået 3,6 mio. kr. fra Knæk Cancer-indsamlingen i 2019. 

- Når ny medicin skal afprøves i forsøg, er deltagerne som oftest under 70 år. Og hvis der rent faktisk er ældre patienter med i forsøg, er de som regel i bedre form end gennemsnittet. Man har altså ikke undersøgt, om svagelige ældre patienter tåler behandlingen. Så når en ældre kræftpatient i dag skal have en medicinsk behandling, er det op til den enkelte kræftlæge at vurdere patientens helbredstilstand, og om patienten kan tåle behandlingen eller ej. Men det kan være vanskeligt, og vurderingen er ikke præcis nok, fortæller Henrik Ditzel.

- Nogle 80-årige kan sagtens tåle den anbefalede kræftbehandling, mens andre kan risikere at dø af den. Men det er rigtig svært umiddelbart at udpege, hvem der er stærke nok, og hvem der er for skrøbelige, siger Henrik Ditzel. Foto: Odense Universitet

Spørgeskema og rejse-sætte-sig øvelse

Derfor vil lægerne nu forsøge at finde mere præcise metoder til at vurdere, den enkelte patients almentilstand. De gør de ved hjælp af et spørgeskema og en simpel fysisk øvelse, hvor man undersøger, hvor mange gange den ældre patient kan rejse og sætte sig på en stol på 30 sekunder. 

- Vi skal blive klogere på, hvordan vi kan differentiere behandlingen. Nogle 80-årige kan sagtens tåle den anbefalede kræftbehandling, mens andre kan risikere at dø af den. Men det er rigtig svært for den enkelte læge umiddelbart at udpege, hvem der er stærke nok, og hvem der er for skrøbelige, forklarer han og uddyber:

- I dag er der sikkert nogle patienter, der ikke får tilbudt kræftbehandling alene på grund af deres alder – og de klarer sig derfor ikke så godt som de måske kunne have gjort. Og nogle patienter får måske en behandling, som kun forringer den sidste del af deres liv. 

Patienten stabiliseres inden behandling

I anden del af projektet undersøger lægerne om skrøbelige ældre kræftpatienter kan have gavn af, at en læge med speciale i behandling af ældre – en såkaldt geriater – foretager en egentlig ældremedicinsk vurdering. Den vurdering ser på hele den ældre patients tilstand. Skal der ændres på medicin, er der brug for hjemmehjælp eller andre foranstaltninger fra kommunen, f.eks. fysioterapi så patienten kan klare et behandlingsforløb med bivirkninger. 

Patienterne vil ved lodtrækning blive inddelt i to grupper. Halvdelen vil blive henvist til en omfattende ældremedicinsk vurdering, den anden halvdel vil blive behandlet, som kræftlægen skønner er bedst for patienten. Her kan ændring af medicin og iværksættelse af hjælp i hjemmet også komme på tale, men patienten vil ikke blive henvist til ældremedicinsk vurdering af en geriater. 

Undersøgelsen skal afsløre, om en ældremedicinsk vurdering betyder, at flere får tilbudt kræftbehandling, om de tåler behandlingen bedre, om de bevarer livskvaliteten og lever længere. 

- Hvis vi nu tager os lidt bedre tid med nogle af de ældre patienter, får dem stabiliseret, medicineret korrekt og styrket dem fysisk, så kan de muligvis klare sig bedre gennem behandlingen, forklarer Henrik Ditzel, der har store forventninger til projektet: 

- Vi tror, at resultaterne vil være banebrydende for en forbedret vurdering af ældre kræftpatienter. Vi håber også, at resultaterne vil danne baggrund for nye nationale retningslinjer for vurdering af ældre kræftpatienter. Sådanne retningslinjer findes i udlandet, men ikke i Danmark - endnu.

Knæk Cancer forskning i ældre og kræft

Kan kræftpatienter over 70 år tåle behandlingen?

Henrik Jørn Ditzel, Odense Universitets Hospital

Bør ældre kvinder få tilbudt screening for livmoderhalskræft?

Elsebeth Lynge, Center for Epidemiologisk Forskning, Region Sjælland

Optimal strålebehandling til ældre lungekræftpatienter 
Olfred Hansen, Odense Universitets Hospital

Kræftsyg og aleneboende: Hvordan klarer man sit sygdomsforløb

Rikke Sand Andersen, Forskningsenheden for almen praksis Aarhus Universitet

Eksistentielle og åndelige behov hos ældre kræftpatienter

Niels Christian Hvidt, Syddansk Universitet

Bedre behandling til ældre kvinder med æggestokkræft

Claus K. Høgdall, Rigshospitalet