Gå til sygdomsliste

Støt kræftsagen

Kun 3 pct. af vores indtægter
kommer fra det offentlige.
Dit bidrag er afgørende.

Kræftens Bekæmpelse: Ja tak til sundhedsklynger – men hvad med kvalitet, ansvar og økonomi?

11-06-2021
21 sundhedsklynger skal sikre bedre sammenhæng i sundhedsvæsnet, hvis det står til regeringen, regionerne og kommunerne. Kræftens Bekæmpelse hilser udspillet velkommen, men efterlyser kvalitetsplan, deling af data på tværs og aftaler om ansvar og økonomi.
Jesper Fisker, direktør i Kræftens Bekæmpelse

Kræftens Bekæmpelse bidrager gerne med viden i de kommende drøftelser af de 21 nye sundhedsklynger.

Sundhedsminister Magnus Heunicke, Stephanie Lose, formand for Danske Regioner og Jacob Bundsgaard, formand for Kommunernes Landsforening præsenterede tidligt fredag den 11. juni deres planer om at oprettet 21 nye sundhedsklynger. Sundhedsklyngerne skal kobles til hospitalerne og sikre bedre sammenhæng og koordinering på tværs af hospital, kommune og praktiserende læge. 

Jeg vil gerne anerkende regeringen, regionerne og kommunerne for at arbejde tæt sammen for at sikre sammenhængende patientforløb. For der er store udfordringer med koordinering på tværs af sektorer

Jesper Fisker, adm. direktør i Kræftens Bekæmpelse

- Det er glædeligt, at der nu kommer et udspil forud for en sundhedsaftale til efteråret. Jeg vil gerne anerkende regeringen, regionerne og kommunerne for at arbejde tæt sammen for at sikre sammenhængende patientforløb. For der er store udfordringer med koordinering på tværs af sektorer – vi hører alt for ofte fra kræftpatienter, at de må kæmpe sig vej rundt mellem sygehus, egen læge og kommunale tilbud, siger Jesper Fisker, adm. direktør i Kræftens Bekæmpelse.

Samme kvalitet til alle
Selv om intentionerne er positive, er der dog også huller i udspillet, mener Jesper Fisker: 

- Egentlig er der jo ikke så meget nyt i forslaget, så jeg ser frem til at høre mere om, hvordan bl.a. økonomi, kvalitetskrav og ansvarsfordeling konkret er tænkt ind. Øverst på vores dagsorden står en national kvalitetsplan for for behandling, forebyggelse, rehabilitering og palliation. Det samme for rettidig opsporing og diagnostik af livstruende sygdom. Vi skal kunne sikre alle borgere samme gode behandling, uanset som de bor i Nakskov eller Søllerød. 

Jesper Fisker havde også gerne set, at der i udspillet var planer for fælles national monitorering og deling af sundhedsdata. 

Egentlig er der jo ikke så meget nyt i forslaget, så jeg ser frem til at høre mere om, hvordan bl.a. økonomi, kvalitetskrav og ansvarsfordeling konkret er tænkt ind

Jesper Fisker, adm. direktør i Kræftens Bekæmpelse

- Lige nu er der alt for lidt fælles viden om, hvordan indsatser inden for bl.a. genoptræning og palliation virker. Der bliver ikke indsamlet og delt sundhedsdata på tværs af kommunale og regionale grænser. Vi skal have et monitoreringssystem, der giver mulighed for at måle kvaliteten af indsatser nationalt for øge kvaliteten og sikre, at alle borgere får de bedste tilbud.

Fælles økonomi for fælles patienter
Regeringen har afsat 80 millioner kroner i 2022 til opstart af de 21 sundhedsklynger. Derudover er der i udspillet ikke konkrete retningslinjer for økonomien omkring sundhedsklyngerne. 

- Skal forløbet for patienterne på tværs af sektorer foregå så sømløst som muligt, skal økonomien omkring fælles patienter også glide uden bump på ruten. Sundhedsklyngerne skal gerne være mere end en samarbejdsstruktur – de økonomiske incitamenter skal også tænkes ind, lyder det fra Jesper Fisker. 

Kræftens Bekæmpelse er klar med input, når parterne bag udspillet tager hul på de videre drøftelser og håber, at man vil række hånden ud til patientforeningerne. Her kender man de konkrete udfordringer, der møder patienter, der falder mellem to stole i sundhedssystemet.

Fakta om sundhedsklynger
  • Regeringen, Danske Regioner og KL vil etablere nye, forpligtende og formaliserede ‘sundhedsklynger’ omkring hvert af landets 21 akuthospitaler. Samtidig skal den nuværende politiske struktur i hver region forenkles og styrkes.
  •  Den nye struktur skal understøtte samarbejdet på tværs i sundhedsvæsenet og skabe sammenhæng for bl.a. mennesker med kroniske sygdomme og psykiske lidelser og ældre. De nye sundhedsklynger vil både have et fagligt og et politisk niveau og indeholde repræsentanter fra region, kommuner og almen praksis.
  • Samtidig etableres 5 overordnede sundhedssamarbejdsudvalg – ét i hver region – som står for at koordinere og sætte retningen for arbejdet i hver af regionens egne sundhedsklynger.  Det indebærer en forenkling i hver region i forhold til i dag, da de eksisterende sundhedskoordinationsudvalg og praksisplanudvalg bliver slået sammen til et nyt ”sundhedssamarbejdsudvalg”. 
  • Den nye struktur er et led i en samlet sundhedsaftale og vil indgå i de kommende forhandlinger om regeringens sundhedsaftale.

Læs Sundhedsministeriets nyhed om sundhedsklynger