Gå til sygdomsliste

Støt kræftsagen

Kun 3 pct. af vores indtægter
kommer fra det offentlige.
Dit bidrag er afgørende.

Kræftens Bekæmpelse: Medicinrådet bør arbejde hurtigt i sag om ny brystkræft-medicin

06-10-2022
Medicinrådet opfordres af Kræftens Bekæmpelse til at sikre en hurtig proces i vurderingen af et nyt lægemiddel til en særlig gruppe brystkræftpatienter. Patienterne må ikke vente urimeligt længe på vurderingen.

Kræftens Bekæmpelse har fået henvendelser fra kvinder, der er frustrerede over, at lægemidlet ikke anvendes i det offentlige behandlingssystem herhjemme. Arkivfoto

Et nyt lægemiddel til behandling af fremskreden brystkræft er siden december blevet benyttet i det offentlige behandlingssystem i Sverige. Også i USA og Storbritannien er medikamentet, Enhertu, anbefalet til behandling.

Men sådan er det ikke i Danmark. Derfor er der herhjemme opstået en situation, hvor nogle af de kvinder, som ifølge deres behandlingsansvarlige læge vil kunne få gavn af Enhertu, køber sig til behandlingen på et privathospital.

Enhertu
  • Enhertu er et lægemiddel til behandling af brystkræft, der har bredt sig til andre dele af kroppen eller ikke kan fjernes ved operation
  • Det indeholder et antistof i kombination med kemoterapi, som infiltrerer og ødelægger kræftceller
  • Patienter får Enhertu via drop i en vene med behandling hver 3. uge
  • Enhertu var ansøgt i Medicinrådet til brug i tredjelinjebehandling til patienter, der har fået to eller flere HER2-fokuserede behandlinger. Siden er der kommet resultater fra to nye studier til andenlinjebehandling, og EMA har godkendt Enhertu til dette
      

Forstår frustrationen

Kræftens Bekæmpelse har fået henvendelser fra brystkræftpatienter, som er frustrerede over, at lægemidlet ikke anvendes i det offentlige behandlingssystem i Danmark.

- Jeg forstår til fulde deres frustration, siger adm. direktør i Kræftens Bekæmpelse Jesper Fisker.

- Enhertu bruges til behandling af brystkræft, der har bredt sig til andre dele af kroppen eller ikke kan fjernes ved operation. Man befinder sig med andre ord i en utrolig vanskelig situation. Og man får så at vide, at man ikke kan få dette potentielt livsforlængende lægemiddel, som ens kræftlæge ellers har anbefalet, man får.

Rosende ord

I efteråret 2021 besluttede Medicinrådet ikke at anbefale Enhertu, fordi der ikke var nok bevis for effekten af lægemidlet til tredjelinjebehandling. Det var for dyrt i forhold til den usikre værdi, var konklusionen.

Siden er der blevet offentliggjort nye studier, som undersøger Enhertu til andenlinjebehandling, og en ny ansøgning fra firmaerne bag Enhertu blev sat i gang i marts i år. Der er dog endnu ikke konkrete datoer for, hvornår Medicinrådets vurdering kan være klar. 

Læs mere om godkendelser af ny medicin: 

Sådan godkendes ny kræftmedicin

For en måneds tid siden fik Enhertu rosende ord med på vejen af danske kræftlæger og deres faglige selskab, da ASCO opdaterede deres retningslinjer efter de resultater, der blev præsenteret på den store ASCO kræftkongres.

Siden har der i flere medier været artikler om kvinder, som selv betaler for behandlingen i privat regi.

Medicinrådet
  • Medicinrådet er et uafhængigt råd, der udarbejder anbefalinger af, hvilke nye lægemidler der skal være mulige standardbehandlinger på landets sygehuse
  • Rådet vurderer, om der er et rimeligt forhold mellem den kliniske værdi af lægemidlet og omkostningerne ved behandling med lægemidlet. Eventuelle bivirkninger indgår også i vurderingen af den kliniske værdi af lægemidlet
  • Da Folketinget skabte Medicinrådet, byggede man rådets arbejde op på syv principper. Det 7. princip siger, at det skal være muligt ud fra en konkret lægefaglig vurdering at behandle med lægemidler, som er afvist til standardbehandling

Læs mere her om Medicinrådet:

Medicinrådet: Om os

Jeg har rettet henvendelse til Medicinrådet og opfordret til, at man i rådet sikrer en hurtig proces ved vurderingen af Enhertu

Jesper Fisker, adm. direktør i Kræftens Bekæmpelse

Fremskynd processen

Kræftens Bekæmpelse er desuden vidende om, at behandlingsansvarlige læger på offentlige sygehuse har indstillet patienter til behandlingen, men har fået nej til det i den regionale lægemiddelkomité.

- Jeg har på Kræftens Bekæmpelses vegne rettet henvendelse til Medicinrådet og opfordret til., at man i rådet sikrer en hurtig proces ved vurderingen af Enhertu, siger Jesper Fisker.

I henvendelsen foreslår han, at Medicinrådet enten af egen drift revurderer den tidligere beslutning. eller at rådet om muligt fremskynder processen med den igangværende ansøgning fra lægemiddelfirmaerne, så patienterne ikke skal vente urimeligt længe på vurderingen.