Gå til sygdomsliste

Støt kræftsagen

Kun 3 pct. af vores indtægter
kommer fra det offentlige.
Dit bidrag er afgørende.

Kræftens Bekæmpelse: Ny finanslov giver færre unge rygere

02-12-2019
Prisen på cigaretter stiger til 60 kr. Det har regeringen og dens støttepartier besluttet som del af deres forslag til ny finanslov. Det vækker glæde hos Kræftens Bekæmpelse, fordi højere priser vil betyde, at færre især børn og unge begynder at ryge.

Et politisk flertal vil hæve prisen på tobak. Det glæder Jesper Fisker, adm. direktør i Kræftens Bekæmpelse, sig over, for det vil betyde, at færre børn og unge går i gang med at ryge. Foto: Tomas Bertelsen

I første omgang vil regeringen og forligspartierne hæve prisen på en pakke cigaretter med 15 kr. og derefter med yderligere fem kr. om to år. Andre tobaksvarer kommer til at stige tilsvarende.

- Vi får en historisk og mærkbar stigning i prisen på tobak - et vigtigt skridt på vejen mod en røgfri generation i 2030. Vi kunne have ønsket os en stigning til 60 kr. i et hug. Men vi anerkender, at forligspartierne har taget et stort skridt på vejen mod færre unge rygere. Det skal de have ros for, siger Jesper Fisker, direktør i Kræftens Bekæmpelse.

Det er vigtigt at følge udviklingen i børn og unges rygevaner tæt. Hvis målet om en røgfri generation i 2030 ikke kommer inden for rækkevidde, er det tvingende nødvendigt at justere prisen endnu højere op.

Jesper Fisker, administrerende direktør for Kræftens Bekæmpelse

Hold øje med udviklingen i unges rygevaner
Mange organisationer har arbejdet for en stigning til mindst 60 kr. for en pakke cigaretter. Prisstigningen støttes af et stort flertal i befolkningen – omkring syv ud af ti danskere mener, at en pakke cigaretter skal koste 60 kr. eller mere. Og det vil nu ske.

Jesper Fisker understreger dog, at det er vigtigt at følge udviklingen i børn og unges rygevaner tæt for at holde øje med, om målet om en røgfri generation i 2030 kommer inden for rækkevidde. Hvis ikke, er det tvingende nødvendigt at justere prisen endnu højere op.

- Vi ser gerne, at tobakspriserne i Danmark kommer op på niveau med de norske. I Norge koster cigaretter omkring 90 kr., og kun tre pct. af de unge ryger. I Danmark er tallet fem gange så højt. Vi vil fortsat arbejde for, at prisen kommer endnu højere op, fordi det for os handler om, at danskerne undgår at få kræft og andre sygdomme på grund af røg, siger Jesper Fisker.

Prisstigningen skal følges af røgfri skoletid på alle ungdomsuddannelser, tobak under disken og neutrale pakker uden logo

Jesper Fisker, administrerende direktør i Kræftens Bekæmpelse

Flere midler i brug
Jesper Fisker slår fast, at dyrere tobak ikke kan stå alene, hvis danske unge ikke skal ryge i fremtiden.

- Prisstigningen skal følges af røgfri skoletid i grundskolen op på alle ungdomsuddannelser, tobak under disken og neutrale pakker uden logo. Og så skal reglerne gælde alle produkter med tobak eller nikotin, også snus, e-cigaretter og tilsvarende skadelige produkter, understeger Jesper Fisker.

I øjeblikket forhandler Folketingets partier om netop dette, og Kræftens Bekæmpelse har tiltro til vedtagelsen af effektive tiltag.

Vi skal undgå, at vores børn og børnebørn havner i samme afhængighed som tidligere generationer

Jesper Fisker, administrerende direktør i Kræftens Bekæmpelse

Hjælp til dem, der ryger
I Danmark dør 13.600 mennesker hvert år af rygning. To ud af 10 kræfttilfælde skyldes tobak. Og rygning er skyld i en lang række sygdomme, der forringer de sidste leveår for en stor andel af rygerne. Disse konsekvenser rammer især mennesker med lav indkomst og skaber ulighed i sundhed.

- Jeg er klar over, at højere afgifter gør det sværere for dem, der ryger. Men det er nødvendigt. Vi skal undgå, at vores børn og børnebørn havner i samme afhængighed som tidligere generationer. Og vi ønsker samtidigt at rette op på den sociale ulighed i sundhed. Vi er derfor glade for, at regeringen og forligspartierne også har fundet penge til målrettede tilbud, der kan hjælpe rygerne til at stoppe med at ryge.

I forslaget til ny Finanslov er der afsat 10 millioner kr. årligt i perioden 2020-2023 til rygestopmedicin og målrettede tilbud om hjælp til udsatte borgere.

Fakta om rygning

I Danmark dør 13.600 mennesker hvert år af rygning. To ud af 10 kræfttilfælde skyldes tobak.

Danskernes rygevaner

  • 17 pct. af danskere over 15 år ryger dagligt, 6 pct. lejlighedsvist (1)
  • 72 pct. ville ikke ryge, hvis de kunne leve deres liv om (1)
  • 16 pct. af de 16-24-årige danskere ryger dagligt, 13 pct. lejlighedsvist (2) 

Kilder:

(1) Danskernes rygevaner 2018, Gallup for sundhedsstyrelsen, Hjerteforeningen, Lungeforeningen og Kræftens Bekæmpelse.

(2) Den Nationale Sundhedsprofil 2017. Særkørsel af 16-24-åriges rygevaner, foretaget af Statens Institut for Folkesundhed, marts 2018.

Unge nordmænd ryger mindre

I Norge ryger kun 3 pct. af de 16-24-årige dagligt. For 10 år siden var andelen 16 pct. Norge har røgfri skoletid på grundskoler og ungdomsuddannelser, tobak under disken og neutrale tobakspakker. Og en pakke cigaretter koster omkring 90 dkr.

Kilde: Helsedirektoratet, Norge