Gå til sygdomsliste

Støt kræftsagen

Kun 3 pct. af vores indtægter
kommer fra det offentlige.
Dit bidrag er afgørende.

Kræftens Bekæmpelse: Nyt behandlingsråd kan være til gavn for patienterne

13-12-2019
Danske Regioners model for et behandlingsråd ser fornuftig ud, mener Jesper Fisker, adm. direktør i Kræftens Bekæmpelse.

Behandlingsrådet får bl.a. indflydelse på sygehusenes indkøb af nyt teknologi samt valget af behandlingsmetoder. Arkivfoto: Tomas Bertelsen

Hvilke behandlinger og teknologier giver mest sundhed for pengene? Det skal et nyt behandlingsråd vurdere. Danske Regioner har netop præsenteret en model for rådet og Kræftens Bekæmpelse er positiv.

- Kræftbehandlingen udvikler sig hastigt med nye teknologier og behandlingsmetoder. Hvert år konstateres næsten 38.000 tilfælde af kræft i Danmark. Alle kræftpatienter har krav på en ensartet behandling af bedste kvalitet – uanset hvor de bor i landet. Det kan et behandlingsråd være med til at sikre, siger Jesper Fisker, adm. direktør i Kræftens Bekæmpelse.

Vigtigt at få implementeret beslutningerne

Udover at se at se ny sundhedsteknologi efter i sømmene er det ifølge Kræftens Bekæmpelse vigtigt, at rådet undersøger specifikke områder for at vurdere, om en indsats kan gøres smartere.

Det er også af afgørende betydning, at rådet sammensættes fornuftigt og får reel indflydelse, og at det ikke hæmmes af bureaukratiske processer med lange sagsbehandlingstider.

- De positive vurderinger, som rådet må komme med, skal føres ud i livet i de enkelte regioner og ude på sygehusene. Vi vil interessere os meget for, hvordan man sikrer det, siger Jesper Fisker.

Patienterne skal med 

Danske Regioner foreslår, at Behandlingsrådet får 14 faste medlemmer. Af dem skal to være patientrepræsentanter, to være sundhedsøkonomer og fem være fra hospitalerne.

Danske Regioner lægger op til, at rådet evaluerer cirka 15-25 sager om året. I hver sag bliver der nedsat et fagudvalg, hvor der bl.a. kan sidde patienter, som selv har erfaringer med behandlingen. Fagudvalget skal samle viden og fremlægge det for Behandlingsrådet.

Kræftens Bekæmpelse er glad for, at patienterne spiller en rolle i både rådet og fagudvalgene. Men det er ærgerligt, at der øjensynlig ikke er lagt op til, at rådet dækker hele patientforløbet.

- Der er brug for mere viden og analyser af om kvalitet og behandling, når behandlingen lægges ud til det primære sundhedsvæsen, siger Jesper Fisker.

Sendes i høring

Danske Regioners forslag skal frem til d. 29. januar i høring. Kræftens Bekæmpelse ser frem de videre drøftelser og vil sammen med Danske Patienter nøje vurdere fordele og ulemper ved rådet.

Der er i forvejen nedsdat et medicinråd. Læs mere om Kræftens Bekæmpelses syn på det:

Medicinrådet fungerer godt, men der er plads til forbedringer