Gå til sygdomsliste

Støt kræftsagen

Kun 3 pct. af vores indtægter
kommer fra det offentlige.
Dit bidrag er afgørende.

Kræftens Bekæmpelse tildeler Juniorforskerpris til ung forsker med speciale i hoved-halskræft

04-05-2020
37-årige Christian Grønhøj fra Rigshospitalet er den ene modtager af Kræftens Bekæmpelses Juniorforskerpris 2020. Han modtager prisen på 100.000 kr. for sit arbejde for at øge forståelsen for hoved-halskræft og for at give patienterne et liv med færre senfølger.

Læge Christian Grønhøj modtager Kræftens Bekæmpelses Juniorforskerpris for sin forskning i hovedhalskræft. Foto: Rigshospitalet

Høre Christian Grønhøj fortælle om sin forskning og om, hvad Juniorforskerprisen betyder for ham.

Mange kræftpatienter med hoved-halskræft får behandling med stråleterapi. Og selv om strålerne hos mange kan bekæmpe sygdommen, kan behandlingen også give alvorlige bivirkninger for en betydelig del af patienterne. En af de vigtigste bivirkninger er mundtørhed, som skyldes, at spytkirtlerne bliver skadet. 

Manglende spyt kan gøre det svært at tale, tygge og synke. Det er både meget generende, og har typisk stor indvirkning på søvnen, måltider, smagssansen, tænder og den generelle livskvalitet. For nogle patienter kan det også betyde ændringer i det sociale liv, fordi man ikke på samme måde kan deltage i samvær, hvor man spiser sammen. 

Men det kan Christian Grønhøjs forskning måske være med til at ændre på. Han forsøger nemlig at genoprette virkningen af spytkirtlerne. 

– Ved at behandle hoved-halskræft patienter med stamceller har vi set lovende resultater i forhold til at forbedre spytproduktionen. I det første pilotforsøg så vi, at patienter, der fik sprøjtet stamceller ind i spytkirtlerne, fik en 50 pct. forøgelse af spytproduktionen, siger Christian Grønhøj. 

Særlig fokus på HPV
Christian Grønhøjs forskning har især fokus på de hoved-halskræft patienter, hvor sygdommen skyldes en infektion med virusset HPV. Det er typisk yngre og i øvrigt sunde og raske mennesker, som har mange år foran sig, efter at sygdommen er behandlet. 

Christian Grønhøjs forskning spænder bredt og har fokus på en række projekter, der skal sikre patienterne bedre livskvalitet og behandling. Et eksempel er et projekt, hvor Christian Grønhøj sammen med en række kolleger undersøger, om det er muligt at følge kræftsygdommen ved at analysere blodprøver for spor af kræft-DNA: 

– Perspektivet er, at teknikken både kan bruges til at følge effekten af behandlingen og – hos patienter, der er færdigbehandlet – til at opdage tilbagefald af sygdommen tidligere, end det er muligt i dag, siger Christian Grønhøj. 

Bedre behandlinger og et godt liv
For al Christian Grønhøjs forskning gælder det, at han har patienten i centrum. 

– Forskning er for mig en naturlig del af at være læge. Og det er en stor motivation for mig at kunne arbejde for, at vi forbedrer mulighederne for at overleve sygdommen, men også at patienterne kan få et godt liv efter, siger Christian Grønhøj, som er både glad og stolt over at modtage prisen fra Kræftens Bekæmpelse: 

– Det er en stor ære for mig at modtage prisen. Både som en anerkendelse af mit eget arbejde, men også på vegne af vores forskningsgruppe ledet af professor Christian von Buchwald og alle de kolleger – herunder fra Kræftens Bekæmpelses Center for Kræftforskning – jeg samarbejder med, siger Christian Grønhøj. 

Med prisen følger 100.000 kr., og de penge ved Christian Grønhøj allerede, hvordan skal bruges: 

– Pengene skal gå til at styrke den forskning, der er i gang. Især arbejder vi intensivt med vores blodprøve-projekt som har i sinde at overvåge sygdommen efter behandling, siger Christian Grønhøj.

På Kræftens Bekæmpelses hjemmeside kan du finde Gode råd ved mundtørhed og synkebesvær 

Blå bog: Christian Grønhøj

Christian Grønhøj er ansat som 1. reservelæge ved Rigshospitalets øre-næse-halskirurgiske og audiologiske Klinik. 

Christian Grønhøj er oprindeligt uddannet civiløkonom i 2005 men skiftede til læge-sporet og blev uddannet læge fra Københavns Universitet i 2011. Efter turnus var Christian Grønhøj et år i thoraxkirurgien for derefter at gennemføre introduktionsstilling og Ph.d. på Øre-næse-halskirurgisk Klinik på Rigshospitalet, hvor han nu er i færd med sin speciallæge hoveduddannelse. Christian er desuden Ph.d.-koordinator i Hoved-Orto-Centeret, beskæftiget som censor ved flere kandidat uddannelser, aktiv reviewer på talrige tidsskrifter og er medforfatter på mere end 70 peer-reviewed artikler. 

Privat er Christian Grønhøj gift, og far til tre børn. Fritiden bliver brugt sammen med familien og på cykling. Han ynder at dyrke crossfit et par gange om ugen og hans kone har netop overtalt ham til at lære at stå på skateboard.

Om Juniorforskerprisen

Prisen som årets Juniorforsker uddeles hvert år på Kræftens Bekæmpelses repræsentantskabsmøde i Kolding. Kandidater bedømmes af et uafhængigt videnskabeligt udvalg, som vælger op til to modtagere. Formålet med prisen er, at støtte talentfulde yngre forskere, der har ydet en særlig indsats inden for dansk kræftforskning. Prisen tildeles fortrinsvis unge forskere, der har vist en ekstraordinær indsats og/eller opnået resultater med vigtig internationalt gennembrud og opmærksomhed. Med prisen følger 100.000 kr, som kan bruges til konferencer eller forskningsophold i udlandet, eller til indkøb af udstyr til forskningen.

Kræftens Bekæmpelses Juniorforskerpris - her kan du læse mere om prisen og om, hvordan du kan indstille en kandidat til næste års pris.