Gå til sygdomsliste

Støt kræftsagen

Kun 3 pct. af vores indtægter
kommer fra det offentlige.
Dit bidrag er afgørende.

Kræftens Bekæmpelse udsender spørgeskemaer til 4.500 kræftpatienter

17-01-2019
I 2019 gennemfører Kræftens Bekæmpelse endnu en national spørgeskemaundersøgelse af kræftpatienters oplevelser af deres møde med sundhedsvæsenet. Svarene skal bruges til at pege på områder i kræftforløbet, der skal styrkes til gavn for fremtidens kræftpatienter.
Menneskemængde

Det er emner som genoptræning, opfølgende samtaler, hjælp og støtte og senfølger, der er i fokus, når Kræftens Bekæmpelse udsender spørgeskemaer til knap 4.500 kræftpatienter. Foto: Tomas Bertelsen.

Har du været i tvivl om, hvem der havde ansvaret for og overblikket over dit opfølgningsforløb? Har du oplevet senfølger efter din kræftsygdom og -behandling? Har dine pårørende fået den hjælp og støtte, de havde behov for? Det er nogle af de spørgsmål, som knap 4.500 kræftpatienter bliver bedt om at svare på, når de om et par dage modtager et spørgeskema fra Kræftens Bekæmpelse.

Følger op på patienter fra tidligere undersøgelse

De mange kræftpatienter, der modtager et spørgeskema, har det tilfælles, at de fik en kræftdiagnose i sidste halvdel af 2016, og at de tidligere har besvaret et spørgeskema fra Kræftens Bekæmpelse. Dengang svarede de på spørgsmål, der belyste perioden fra første symptomer på kræft til afslutning af behandlingen på sygehuset.

I den kommende undersøgelse bliver de samme patienter bedt om at svare på spørgsmål om deres opfølgningsforløb. Her er det emner som genoptræning, opfølgende samtaler, hjælp og støtte og senfølger, der er i fokus. Dermed får Kræftens Bekæmpelse viden om, hvordan patienterne oplever det samlede kræftforløb.

Jesper Fisker

- Med denne undersøgelse bliver vi klogere på, om kræftpatienterne reelt får den hjælp og støtte, de har behov for i tiden efter behandlingen er afsluttet, siger Jesper Fisker. Foto: Tomas Bertelsen

Patienternes bidrag er altafgørende

Besvarelserne er et vigtigt redskab i Kræftens Bekæmpelses arbejde med at forbedre forholdene for kræftpatienter og deres pårørende. Derfor har Kræftens Bekæmpelses administrerende direktør, Jesper Fisker, også et håb om, at så mange som muligt vil besvare spørgeskemaet:

- Besvarelserne giver os en unik viden om kræftpatienters oplevelser, ønsker og behov. Det er en viden, vi er dybt afhængige af, når vi som forening skal være kræftpatienternes talerør. Derfor håber vi, at så mange som muligt vil tage sig tid til at dele oplevelser fra deres opfølgningsforløb. Jo flere besvarelser vi får, jo større betydning vil resultaterne få, siger han og fortsætter:

- Der har i flere år været et stort fokus på hurtig udredning og behandling. Men i takt med at flere overlever kræft, er der også flere, der får senfølger og særlige behov for hjælp og støtte. Med denne undersøgelse bliver vi klogere på, om kræftpatienterne reelt får den hjælp og støtte, de har behov for i tiden efter behandlingen er afsluttet. Vi ved, at området har trængt til et løft, så det bliver interessant at se resultaterne - ikke mindst som følge af indførelsen af de mere individuelle opfølgningsforløb, siger Jesper Fisker.

Sætter fokus på udfordringer i kræftforløbet

Kræftens Bekæmpelse har tidligere gennemført lignende undersøgelser af kræftpatienters behov og oplevelser af kræftforløbet. Sidste gang var i 2017, hvor besvarelserne var med til at sætte fokus på vigtigheden af, at man som kræftpatient har en patientansvarlig læge, der har ansvaret for og overblikket over det samlede forløb.

Analyser lavet på baggrund af undersøgelsen dokumenterede nemlig, at de patienter, der havde oplevet et klart lægeligt ansvar i deres forløb, samtidig også oplevede færre fejl, bedre involvering og højere grad af tryghed end de 34 pct. af patienterne, der ikke havde oplevet et klart lægeligt ansvar i deres forløb. 

Hvis du vil læse mere om den patientansvarlige læge:

Læger tager ansvar i kræftpatienters samlede forløb

I samme undersøgelse blev det slået fast, at der fortsat er meget, der kan forbedres i kræftforløbet. F.eks. viste undersøgelsen, at 60 pct. af de kræftpatienter, der havde haft et behov for hjælp og støtte i deres udrednings- og behandlingsforløb, ikke havde fået hjælp til at håndtere problemer som angst, tristhed, bekymringer og problemer med sex- og samliv.

Hvis du vil læse mere om problemer efter behandling:

Kræftpatienter får ikke den nødvendige opfølgning og støtte

Undersøgelsen er støttet med fire mio. kr. fra Knæk Cancer-indsamlingen i 2015 og gennemføres i et samarbejde med Center for Forskning i Cancerdiagnostik i Praksis ved Forskningsenheden for Almen Praksis.

Kræftens Bekæmpelses Barometerundersøgelser

Kræftens Bekæmpelse har tre gange tidligere gennemført lignende undersøgelser.

Undersøgelserne sætter fokus på forskellige perioder i kræftforløbet, men fælles for undersøgelserne er temaer som kommunikation, information, ventetid, sammenhæng, koordination og hjælp og støtte i forløbet.

Resultaterne bruger Kræftens Bekæmpelse til at udpege områder i sundhedsvæsenet, hvor der kan sættes ind for at skabe forbedringer til gavn for fremtidens kræftpatienter.

Du kan læse mere om undersøgelsernes formål, og hvordan resultaterne er blevet brugt på vores hjemmeside:

Deldinviden