Gå til sygdomsliste

Støt kræftsagen

Kun 3 pct. af vores indtægter
kommer fra det offentlige.
Dit bidrag er afgørende.

Kræftens Bekæmpelse: Vi har fortsat brug for jeres hjælp for at kunne hjælpe kræftramte

17-04-2020
I takt med den gradvise genåbning af samfundet skruer Kræftens Bekæmpelse igen op for forskellige indsamlingsaktiviteter. Kræft holder ikke pause. Tværtimod har coronaen medført flere arbejdsopgaver. Derfor har vi brug for danskernes støtte, siger fundraisingchef Ken Andersen.

I takt med den gradvise åbning af samfundet har Kræftens Bekæmpelse besluttet at genoptage en række indsamlingsaktiviteter.

Det er altid alvorligt og belastende at få en kræftdiagnose, der kan vende op og ned på tilværelsen for hele familien. Og coronakrisen kommer som en yderligere bekymring for både kræftpatienter og deres familier, fordi mange kræftpatienter er særligt udsatte. Derfor har flere end sædvanligt henvendt sig til vores rådgivninger for at få hjælp.

- Og den hjælp har vi udelukkende kunnet tilbyde takket være danskernes og erhvervslivets store velvilje gennem mange år, siger fundraisingchef i Kræftens Bekæmpelse Ken Andersen.

Flere af vores indtægtsskabende arrangementer er blevet aflyste, og størstedelen af vores øvrige indsamlingsaktiviteter har været indstillet siden første dag, krisen for alvor ramte Danmark.

Ken Andersen, fundraisingchef i Kræftens Bekæmpelse

Fortsat sammen om kræft – hver for sig
Ken Andersen siger, at kræft er en folkesag, som danske virksomheder, fonde og private danskere har støttet i mange år. Kræftens Bekæmpelse er fortsat helt afhængige af den økonomiske støtte for at kunne hjælpe kræftpatienter med råd og vejledning og for at kunne forske i nye og bedre behandlinger og oplyse danskerne om forebyggelse af kræft.

- Støtten fra befolkningen, fonde og virksomheder har i mange år gjort en stor forskel for kræftpatienter og deres familier. Bare de seneste 10 år er femårsoverlevelsen for mænd steget fra 52 pct. til 64 pct. og for kvinder fra 57 pct. til 67, siger han og fortsætter:

- I dag dør færre end 20 pct. af patienterne af deres kræftsygdom inden for det første år efter, at de har fået en kræftdiagnose. Det, er milepæle mod målet om en fremtid uden kræft. Det viser, at det nytter at støtte kræftsagen. Ingen skal føle at stå alene med kræft. Derfor er vi fortsat nødt til at stå sammen - og på grund af coroanen bare med større afstand. 

Ramt på økonomien
Coronaen har ramt hele det danske samfund på økonomien. Og Kræftens Bekæmpelse er også ramt.

- Flere af vores indtægtsskabende arrangementer er blevet aflyste, og størstedelen af vores øvrige indsamlingsaktiviteter har været indstillet siden første dag, krisen for alvor ramte Danmark.

- Det risikerer at få konsekvenser, hvis vi ikke begynder at vende kurven nu. Uden bidrag fra bl.a. virksomheder og privatpersoner, kan vi ikke tilbyde gratis rådgivning og støtte til kræftpatienter og pårørende, eller sikre fremskridt inden for kræftforskningen, understreger Ken Andersen endnu engang. 

Kræft holder ikke pause, og vi har fortsat en stor opgave foran os, fastlår Ken Andersen.

Hvert år bruger Kræftens Bekæmpelse over 650 mio. kroner til forskning, forebyggelsesaktiviteter og støtte til patienter og pårørende. Målet er, at færre får kræft, at flere overlever kræft og at flere får et bedre liv efter kræft. Den indsats er helt afhængig af en indsamling blandt private danskere og virksomheder. For kun tre pct. af indtægterne kommer fra det offentlige.

Genoptager indsamlingsaktiviteter
I takt med den gradvise åbning af samfundet har Kræftens Bekæmpelse derfor besluttet at genoptage en række indsamlingsaktiviteter. Det betyder, at vi planlægger vores landsindsamling til den 16. august. Og det betyder også, at virksomheder og private igen kan forvente at modtage henvendelser fra os med henblik på at bidrage til kræftsagen.

- Vi håber, at man vil tage godt imod vores henvendelse. Målet er jo at sikre den fortsatte bekæmpelse af kræft i det danske samfund. For kræft holder ikke pause, og vi har fortsat en stor opgave foran os, fastlår Ken Andersen.

 Læs hvordan du kan støtte Kræftens Bekæmpelse 

Kræft i Danmark
  • Hver tredje dansker får kræft, før de fylder 75 år
  • I 2018 der blev stillet 44.274 nye kræftdiagnoser hos 43.037 personer
  • Kræft er den hyppigste dødsårsag blandt danskere
  • I 2018 er 16.048 døde af kræft
  • Knap 339.000 danskere lever med en kræftdiagnose
  • Over halvdelen overlever