Gå til sygdomsliste

Støt kræftsagen

Kun 3 pct. af vores indtægter
kommer fra det offentlige.
Dit bidrag er afgørende.

Kræftpatienter skal hjælpes bedre efter deres behandlingsforløb

07-02-2022
To kortlægninger anbefaler øget samarbejde mellem sygehuse, kommuner og almen praksis for at sikre mere sammenhæng i kræftrehabiliteringen. Kræftens Bekæmpelse ønsker nationale kvalitetsstandarder.

Vejen tilbage efter et kræftforløb kan være lang. De nye kortlægninger viser desværre, at der er udfordringer med kræftrehabiliteringen.

Fysisk og mental genoptræning. Håndtering af smerter, der kommer som følge af kræftbehandlingen og andre typer af senfølger. Vejledning om ernæring. Samtaler, rådgivning og psykosocial støtte. 

Vejen tilbage efter et kræftforløb kan være lang. 60 pct. af kræftpatienterne fortæller, at de har senfølger 2.5 år efter deres kræftsygdom. Kun knap halvdelen af de patienter, der har haft brug for hjælp, har fået den.

Det viser tal fra Kræftens Bekæmpelses baromterundersøgelse (2019).

Det er virkelig vigtigt, at kræftpatienter får de bedste betingelser for at vende tilbage til hverdagen og arbejdslivet, siger afdelingschef Pernille Slebsager.

Desværre bekræfter to nye kortlægninger fra REHPA, Videnscenter for Rehabilitering og Palliation samt Forskningsenheden for Almen Praksis (FEA) på Syddansk Universitet, at rehabiliteringsindsatsen over for patienterne halter. Ud af flere anbefalinger kommer de to rapporter med en fælles: Styrk samarbejdet mellem sygehuse, kommuner og almen praksis, så patienterne oplever et mere sammenhængende og koordineret forløb. 

Pernille Slebsager, afdelingschef i Kræftens Bekæmpelse, er glad for, at kortlægningerne bidrager med ny viden til det vigtige område: 

Til fagfolk:
Få hjælp og viden om senfølger og kræftrehabilitering

Der er brug for viden og klare rammer til patienterne, systematisk afdækning af deres behov og ensartede, landsdækkende tilbud af høj kvalitet

Pernille Slebsager, Afdelingschef Kræftens Bekæmpelse

- Flere overlever kræft og lever i mange år efter kræftdiagnosen. Derfor har kvaliteten af de rehabiliteringsindsatser, som tilbydes kræftpatienter, meget stor betydning for patienternes livskvalitet. Det handler om hverdagen og arbejdslivet og om at komme bedst muligt tilbage til den tilværelse, man havde før sin kræftsygdom. De nye kortlægninger bekræfter, at vi ikke er i mål med den indsats, siger Pernille Slebsager. 

Trods stor vilje, så halter det

Der er flere udfordringer, som kan ramme patienterne. Overordnet halter det med sammenhængen og koordineringen på tværs af sygehuse, almen praksis og kommuner. Og der er blandt andet en uklar rollefordeling om hvem der gør hvad, hvornår. Ud over at patienternes behov ikke afdækkes systematisk, er der også stor forskel på de tilbud, de får. Blandt andet ses det også, at indholdet i tilbuddene varierer fra kommune til kommune.


- Der er brug for viden og klare rammer til patienterne, systematisk afdækning af deres behov og ensartede, landsdækkende tilbud af høj kvalitet. Det er virkelig vigtigt at kræftpatienter får de bedste betingelser for at vende tilbage til hverdagen og arbejdslivet. Derfor mener vi, at der brug for nationale standarder på kræftrehabiliterings-området, siger Pernille Slebsager.

Kræftens Bekæmpelses nyhed:
Mere kvalitet i rehabilitering, palliation og senfølgebehandling

Endvidere fortæller de praktiserende læger, der har været med i kortlægningen, at de har stort behov for mere viden om senfølger. Selvom de oplever sig som tovholdere i patienternes forløb, er det alligevel kun en tredjedel af lægerne, der føler sig kompetente til at afdække fysiske senfølger – i særlig grad inden for det seksuelle område.

Læs mere i de to kortlægninger:

Kræftens Bekæmpelses fire anbefalinger til rehabilitering, palliation og senfølger

Flere og flere overlever kræft – og nyeste tal fra Sundhedsdatastyrelsen viser, at der pt. lever 360.000 mennesker med og efter kræft.

·       Nationale målsætninger, data og kvalitetsstandarder på rehabliteringsområdet i både sygehusregi, almen praksis og kommunalt regi.

·       Bedre koordination mellem sygehus, almen praksis og kommune, så der sker en rettidig og systematisk afdækning af behov.

·       Fokus på henvisningskriterier, opgave- og ansvarsplacering, videndeling og samarbejde

·       Ensartet brug af data på tværs af kommuner, praktiserende læger og regioner. 

Læs tidligere nyheder fra Kræftens Bekæmpelse

Mere kvalitet i rehabilitering, palliation og senfølgebehandling

Læs Kræftens Bekæmpelses egen temarapport:
Viden om kvalitet i kræftpatientforløb: Rehabilitering og palliative indsatser i forbindelse med kræft