Gå til sygdomsliste

Støt kræftsagen

Kun 3 pct. af vores indtægter
kommer fra det offentlige.
Dit bidrag er afgørende.

Kræftpolitisk Forum 2021: Mere kvalitet i rehabilitering, palliation og senfølgebehandling

25-03-2021
Omkring 350.000 danskere lever et liv med eller efter en kræftsygdom. De har brug for tilbud om rehabilitering, hjælp til senfølger og palliation af god kvalitet. Men vi ved for lidt om tilbuddene. På Kræftpolitisk Forum blev det onsdag drøftet, hvordan en sundhedsreform kan løfte kvaliteten på området.

Fra venstre: Helen Bernt Andersen og Jesper Fisker, hhv. formand og adm. direktør i Kræftens; Anne Bukh, formand for DCCC og Michael Borre, formand DMCG var onsdag værter for Kræftpolitisk Forum 2021.

- Jeg kunne godt tænke mig, at politikerne kiggede på, hvilke tilbud der er efter kræft. For der er ikke nogen. Du skal opsøge mange ting selv. I det hele taget har jeg opsøgt alle tingene selv. Det kræver noget, at være syg, faktisk.

Sådan fortæller 43-årige Conni om sit liv med senfølger efter kræft i en video, der onsdag den 24. marts blev vist for næsten 600 deltagere ved konferencen Kræftpolitisk Forum 2021. Temaet for årets konference var netop, hvordan en kommende sundhedsreform adresserer det stigende behov for rehabilitering, palliation og senfølgebehandling af høj kvalitet.

Vi har ikke overblik over tilbuddene inden for rehabilitering, palliation og senfølger. Hvilke tilbud er der, hvem tager imod dem og hvordan virker de? 

Linda Aagaard Thomasen, områdechef i Kræftens Bekæmpelse

Evidens og nationale målsætninger mangler

Trods mange gode initiativer inden for den del af kræftforløbet, der ligger efter indlæggelse, er der for lidt viden om de tilbud, vi giver de omkring 350.000 mennesker, der lever med eller efter kræft, lød det fra konferencens første oplægsholder, Linda Aagaard Thomsen, områdechef i Kræftens Bekæmpelse: 

- Vi har ikke overblik over tilbuddene inden for rehabilitering, palliation og senfølger. Hvilke tilbud er der, hvem tager imod dem og hvordan virker de? Og der eksisterer stort set ikke nogen offentlig tilgængelig viden om kvaliteten af det, der foregår inden for rehabilitering og basal palliation. 

Nogle af de forhold, der spænder ben for monitorering er, at ansvaret for området er fordelt mellem mange aktører – både kommune, hospital og praktiserende læge er involveret - og der mangler fælles nationale mål og dataopsamling.

Temarapport: Rehabilitering og palliative indsatser i forbindelse med kræft

Livet efter kræft kan være lige så hårdt som selve sygdommen. Hør Connis historie om livet med senfølger.

Sundhedsreformen er et godt sted at starte

I løbet af konferencen kastede eksperter, praktikere og politikere fra alle sektorer lys på udfordringerne med rehabilitering, palliation og senfølger og gav deres bud på, hvad der kan gøres bedre.

Alle oplægsholdere var enige om, at området mangler evidens, systematik og nationale målsætninger og standarder. Der blev givet konkrete eksempler på, hvordan kommuner arbejder med at samle viden og dokumentere deres indsatser, men efterlyst nationale standarder at måle sig op imod.

Stephanie Lose, formand for Danske Regioner og næstformand i Venstre, pegede på en kommende sundhedsreform som et godt sted at begynde arbejdet med at indsamle viden og arbejde efter fælles retningslinjer. Hun ser gerne, at Sundhedsstyrelsen bliver sat i spidsen for dette arbejde. Det synspunkt blev delt af Pernille Beckmann, repræsentant for KL og borgmester i Greve Kommune:

Den ligger jo lige på den flade hånd, når der skal forhandles sundhedsreform. Lad os få nationale standarder for rehabilitering, palliation og senfølger, deling af data på tværs af hele kræftforløbet og opsamling ind i et kommende sundhedsudspil

Jesper Fisker, adm. direktør i Kræftens Bekæmpelse

- Der er brug for nationale retningslinjer, så det ikke er den enkelte kommunalbestyrelses mavefornemmelse, som bestemmer tilbuddene til kræftpatienter. 

Begge var enige om, at der skal aftales fælles økonomi mellem regioner og kommuner om fælles patienter.

Ligger lige på den flade hånd

Lose og Beckmann blev bakket op af Jesper Fisker, adm. direktør i Kræftens Bekæmpelse, der som opsamling på konferencen sagde: 

- Den ligger jo lige på den flade hånd, når der skal forhandles sundhedsreform. Lad os få nationale standarder for rehabilitering, palliation og senfølger, deling af data på tværs af hele kræftforløbet og opsamling ind i et kommende sundhedsudspil. 

Konferencen sluttede med en debat mellem Martin Geertsen, sundhedsordfører for Venstre og Camilla Fabricius, næstformand for Folketingets Sundhedsudvalg fra Socialdemokratiet. Begge understregede vigtigheden af sammenhængende patientforløb med bedre overgange mellem sektorer og var enige i, at der er brug for at diskutere fælles kvalitetsstandarder.

Se alle oplæg fra Kræftpolitisk Forum 

Jesper Fisker, adm. direktør i Kræftens Bekæmpelse: Lad os få nationale standarder for rehabilitering, palliation og senfølger ind i en sundhedsreform.

Kræftens Bekæmpelses anbefalinger til rehabilitering, palliation og senfølger
  • Nationale målsætninger, data og kvalitetsstandarder i både sygehusregi, almen praksis og kommunalt regi
  • Bedre koordination mellem sygehus, almen praksis og kommune, så der sker en rettidig og systematisk afdækning af behov
  • Fokus på henvisningskriterier, opgave- og ansvarsplacering, videndeling og samarbejde.
  • Ensartet brug af data på tværs af kommuner, praktiserende læger og regioner.

Om Kræftpolitisk Forum

Kræftpolitisk Forum er arrangeret af Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG), Danish Comprehensive Cancer Center (DCCC) og Kræftens Bekæmpelse. 

På konferencen deltog bl.a. Søren Brostrøm, direktør i Sundhedsstyrelsen; Stephanie Lose, formand for Danske Regioner og næstformand i Venstre; Pernille Beckmann, borgmester i Greve Kommune; Martin Geertsen, sundhedsordfører for Venstre og Camilla Fabricius, Socialdemokratiet, næstformand i Folketingets Sundhedsudvalg.