Gå til sygdomsliste

Støt kræftsagen

Kun 3 pct. af vores indtægter
kommer fra det offentlige.
Dit bidrag er afgørende.

Kritik af Medicinrådet: Urimeligt at lungekræftpatienter kommer i klemme

02-10-2020
Alvorligt syge lungekræftpatienter kommer ifølge Kræftens Bekæmpelses adm. direktør, Jesper Fisker, 'helt urimeligt' i klemme på grund af Medicinrådets behandling af lungekræftmidlet Keytruda. Han opfordrer til, at rådet finder en hurtig løsning, efter Medicinrådets eget lungekræftudvalg - i protest mod rådets ageren i sagen - har sat al sagsbehandling på hold.

'Det er fuldstændig urimeligt, at alvorligt syge lungekræftpatienter og deres pårørende kommer i klemme i denne sag,' siger Jesper Fisker, adm. direktør i Kræftens Bekæmpelse.

I sidste uge kritiserede Kræftens Bekæmpelse, at Medicinrådet uden begrundelse har besluttet at sætte revurderingen af behandlingen med lungekræftmidlet Keytruda (pembrolizumab) på standby. Nu har også Medicinrådets eget lungekræftudvalg, i protest mod Medicinrådets ageren i sagen, sat al sagsbehandling i bero.

- Jeg kan godt forstå, at fagudvalget er frustreret over beslutningen fra Medicinrådet. Vi har tidligere været ude og rette kritik af beslutningen, som jo betyder, at flere patienter går glip af en behandling, der har vist sig at kunne forlænge deres liv med syv måneder. Og som sagen har udviklet sig, risikerer vi, at patienterne skal vente endnu længere på en afgørelse, siger Jesper Fisker, adm. direktør i Kræftens Bekæmpelse.

Det er trist, at det er kommet hertil. Jeg opfordrer parterne til at strække hånden ud og lytte til hinanden. Det er fuldstændig urimeligt, at alvorligt syge lungekræftpatienter og deres pårørende kommer i klemme i denne sag. Det er ingen tjent med. 

Jesper Fisker, adm. direktør i Kræftens Bekæmpelse

Patienter har ventet forgæves siden april 

Ifølge de nyeste data giver behandlingen i snit lungekræftpatienterne en ekstra levetid på 7 måneder. Patienterne og deres pårørende har siden april 2019 ventet på Medicinrådets beslutning om, hvorvidt de må få den livsforlængende behandling. 

Kræftens Bekæmpelse opfordrer derfor Medicinrådet til at finde en hurtig løsning.

 - Det er trist, at det er kommet hertil. Jeg opfordrer parterne til at strække hånden ud og lytte til hinanden. Det er fuldstændig urimeligt, at alvorligt syge lungekræftpatienter og deres pårørende kommer i klemme i denne sag. Det er ingen tjent med. Jo længere tid rådets behandling af sagen trækker ud, jo flere patienter misser en livsforlængende behandling.

300 nye lungekræftpatienter årligt

Lægemidlet Keytruda (pembrolizumab) er allerede godkendt i kombination med kemoterapi til uhelbredelig lungekræft af typen ikke-planocellulær, ikke-småcellet lungekræft (NSCLC). Den aktuelle sag, der var til revurdering i Medicinrådet, omhandler den gruppe af disse lungekræftpatienter, som er PD-L1-negative (<1 %). Ca. 300 nye patienter diagnosticeres hvert år med denne type lungekræft.

Læs mere om Kræftens Bekæmpelses kritik af Medicinrådet

FAKTA OG BAGGRUND

- Nye data med længere opfølgningstid viser med al tydelighed, at lungekræftpatienter med et PD-L1 udtryk på <1 %, som får Keytruda (pembrolizumab) med kemoterapi, lever 7 måneder længere, sammenlignet med de patienter, der får kemoterapi alene.

- I april 2019 anbefalede Medicinrådet behandlingen til patienterne første gang, men begrænsede anbefalingen for lungekræftpatienter med de såkaldte PD L1-negative (<1%). Allerede dengang undrede Kræftens Bekæmpelse sig over afgørelsen.

- Behandlingen bruges og er godkendt til lungekræftpatienter i store dele af Vesteuropa.