Gå til sygdomsliste

Støt kræftsagen

Kun 3 pct. af vores indtægter
kommer fra det offentlige.
Dit bidrag er afgørende.

Kritik af nej til livsforlængende lægemiddel

25-11-2022
Et nyt lægemiddel kan forlænge livet for kvinder med en bestemt type brystkræft, men er afvist af Medicinrådet på grund af prisen. Kræftens Bekæmpelse og Danske Patienter kalder beslutningen for ’skuffende’ og ’uacceptabel’.
Jesper Fisker, direktør i Kræftens Bekæmpelse

Jo længere tid sagen trækker ud, jo flere patienter gå glip af en livsforlængende behandling, der betyder alverden for dem og deres familier, lyder det fra Jesper Fisker, adm. direktør i Kræftens Bekæmpelse

Medicinrådet har på et møde den 23. november afvist at godkende medicinen Trodelvy til kvinder med trippelnegativ brystkræft med spredning, der ikke kan behandles med operation. Det sker på trods af dokumentation for, at medicinen giver kvinderne i gennemsnit fem måneder længere tid at leve i end den nuværende standardbehandling.

Medicinrådet vurderer, at medicinalfirmaet bag Trodelvy har sat prisen for højt i forhold til effekten. Medicinrådet opfordrer derfor firmaet til at komme tilbage med et betydeligt bedre pristilbud.

Her har vi en behandling, der beviseligt forlænger uhelbredeligt syge kvinders liv, men de kan ikke få den. Det er helt uacceptabelt

Jesper Fisker, adm. direktør i Kræftens Bekæmpelse

Beslutningen møder skarp kritik fra Kræftens Bekæmpelse:

- Det er skuffende. Her har vi en behandling, der beviseligt forlænger uhelbredeligt syge kvinders liv, men de kan ikke få den. Det er helt uacceptabelt, at patienterne kommer i klemme på grund af prisforhandlinger, siger Jesper Fisker, adm. direktør i Kræftens Bekæmpelse.

Godkendt i Sverige og England
Afvisning af Trodelvy har fået Danske Patienters to repræsentanter i Medicinrådet til at afgive en såkaldt mindretalsudtalelse. Det sker i sjældne tilfælde, når patientrepræsentanterne er uenige i en afgørelse.

Patientrepræsentanterne lægger i deres udtalelse vægt på, at behandling med Trodelvy forlænger levetiden, at der mangler behandling til patientgruppen, og vurderer ikke prisen til at være højere end for andre lægemidler, der tidligere er godkendt, selv om anerkender, at den er høj. Desuden er Trodelvy allerede godkendt i Sverige og England og er under vurdering i Norge.

- Patienter fra Danmark skal ikke ende med at være de eneste, som i en gruppe af sammenlignelige lande ikke har adgang til den nyeste, livsforlængende behandling. Jo længere tid sagen trækker ud, jo flere patienter gå glip af en livsforlængende behandling, der betyder alverden for dem og deres familier. Det er simpelthen ikke i orden, siger Jesper Fisker.

I Danmark der omkring 60 kvinder om året, der vil kunne få behandling med Trodelvy.

Læs om mindretalsudtalelsen hos Danske Patienter:

Bekymrende beslutning i Medicinrådet om livsforlængende lægemiddel

Regionerne kan godkende ansøgninger
Jesper Fisker opfordrer regionerne til at imødekomme ansøgninger om Trodelvy, indtil Medicinrådet kan revurdere ansøgningen, og patienterne kan få adgang til behandlingen som standardbehandling.

Ifølge det syvende princip under principperne om prioritering af sygehuslægemidler er det nemlig muligt ud fra en konkret lægefaglig vurdering at behandle med lægemidler, som er afvist til standardbehandling. Det er regionernes lægemidddelkomiteer, der behandler ansøgningerne.

Læs om principperne hos Danske Regioner:

Princippapir om prioritering for sygehuslægemidler 

Medicinrådet

Er et uafhængigt råd, der udarbejder anbefalinger af, hvilke nye lægemidler der skal være mulige standardbehandlinger på landets sygehuse

Vurderer, om der er et rimeligt forhold mellem den kliniske værdi af lægemidlet og omkostningerne ved behandling med lægemidlet. Eventuelle bivirkninger indgår også i vurderingen af den kliniske værdi af lægemidlet

Består af 16 medlemmer og fire observatører. De fleste medlemmer er læger i ledende stillinger på hospitaler på tværs af landet. Med i rådet er også en sundhedsøkonom, to kliniske farmakologer, to patientrepræsentanter og en sygehusapoteker. De to patientrepræsentanter udpeges af Danske Patienter, og den ene er direktør i Danske Patienter Morten Freil, den anden er Lisbeth Høeg-Jensen fra Kræftens Bekæmpelse

Læs mere her om Medicinrådet:

Medicinrådet: Om os