Gå til sygdomsliste

Støt kræftsagen

Kun 3 pct. af vores indtægter
kommer fra det offentlige.
Dit bidrag er afgørende.

Kritisk, at Medicinrådet atter udsætter godkendelse af lungekræftmiddel

25-09-2020
Adm. direktør i Kræftens Bekæmpelse, Jesper Fisker, kritiserer Medicinrådet for at sætte revurderingen af behandling med lungekræftmiddel Keytruda (pembrolizumab) på standby. Han opfordrer Medicinrådet til at tage en hurtig beslutning og godkende behandlingen.

Medicinrådet har i denne uge besluttet at sætte revurderingen af behandlingen med lungekræftmidlet Keytruda (pembrolizumab) i forbindelse med kemoterapi, på standby. Den beslutning møder nu kritik fra adm. direktør for Kræftens Bekæmpelse, Jesper Fisker.

- Nyeste data viser, at lungekræftpatienterne får forlænget deres liv med 7 måneder. Det er en lang forlængelse af livet, når man er uhelbredeligt syg. Jeg kan ikke se, hvad der kan tale imod en anbefaling af behandlingen. Nu har lungekræftpatienterne, deres familier og vi ventet på en afgørelse i denne sag i flere måneder, siger adm. direktør for Kræftens Bekæmpelse, Jesper Fisker.

- Medicinrådet må hurtigst muligt i deres referat fremlægge, hvilke nye argumenter der er dukket op i processen, siger Jesper Fisker.

Jo længere tid rådets behandling af sagen trækker ud, jo flere patienter misser en livsforlængende behandling. Det er simpelthen ikke i orden. Jeg opfordrer Medicinrådet til at tage en hurtig beslutning og til at sige ja til behandlingen.

Adm. direktør i Kræftens Bekæmpelse, Jesper Fisker

Opfordrer til hurtig proces og ja til behandling
Desuden er det også problematisk, at der endnu ikke er fastlagt en ny dato for, hvornår Medicinrådet atter skal vurdere sagen.

- Jo længere tid rådets behandling af sagen trækker ud, jo flere patienter misser en livsforlængende behandling. Det er simpelthen ikke i orden. Jeg opfordrer Medicinrådet til at tage en hurtig beslutning og til at sige ja til behandlingen, siger Jesper Fisker.

Lægemidlet Keytruda (pembrolizumab) er allerede godkendt i kombination med kemoterapi til uhelbredelig lungekræft af typen ikke-planocellulær, ikke-småcellet lungekræft (NSCLC).
Den aktuelle sag, der er til revurdering i Medicinrådet, omhandler den gruppe af disse lungekræftpatienter, som er PD-L1-negative (<1 %). Ca. 300 nye patienter diagnosticeres hvert år med denne type lungekræft.

FAKTA OG BAGGRUND

- Nye data med længere opfølgningstid viser med al tydelighed, at lungekræftpatienter med et PD-L1 udtryk på <1 %, som får Keytruda (pembrolizumab) med kemoterapi, lever 7 måneder længere, sammenlignet med de patienter, der får kemoterapi alene.

- I april 2019 anbefalede Medicinrådet behandlingen til patienterne første gang, men begrænsede anbefalingen for lungekræftpatienter med de såkaldte PD L1-negative (<1%). Allerede dengang undrede Kræftens Bekæmpelse sig over afgørelsen.