Gå til sygdomsliste

Støt kræftsagen

Kun 3 pct. af vores indtægter
kommer fra det offentlige.
Dit bidrag er afgørende.

Kvinder får hjælp efter mangelfulde brystundersøgelser på Ringsted Sygehus

14-02-2019
Hundredvis af kvinder, som var under mistanke for at have brystkræft, har fået mangelfulde undersøgelser på Ringsted Sygehus. Nu er Region Sjælland klar med en plan for, hvordan kvinderne skal hjælpes.
Læge kigger på mammografiundersøgelse

Ved mistanke om brystkræft skal kvinder tilbydes tre forskellige undersøgelser. Foto: Tomas Bertelsen

Der bliver nu tilbudt hjælp til de kvinder, som ikke fået de brystundersøgelser, de skulle have haft på Ringsted Sygehus. Ifølge en redegørelse blev de nationale retningslinjer for brystkræftundersøgelser fraviget i perioden fra d. 1. marts 2013 til 24. maj 2017 pga. mangel på ressourcer. Ni kvinder har efterfølgende fået konstateret kræft.

- Det er et alvorligt svigt af kvinderne. Man har ikke fulgt de standarder, som ellers gælder på alle hospitaler. Det har betydet, at kræftsygdom ikke er blevet opdaget i tide, hvilket er dybt ulykkeligt, siger Niels Kroman, cheflæge hos Kræftens Bekæmpelse.

Udvidet undersøgelse ved mistanke om kræft
Der er forskel på, hvilke undersøgelser af brystet man som kvinde bliver tilbudt. Hvert andet år modtager alle kvinder mellem 50 og 69 år et tilbud om en mammografiscreening. Det er en forebyggende undersøgelse af kvinder, som ikke har symptomer på brystkræft. Tilbuddet om mammografiscreening består udelukkende af en mammografi, som er en røntgenundersøgelse af brysterne. 

Hvis man bliver henvist af en læge med begrundet mistanke om kræft, skal man undersøges ekstra grundigt. Man tilbydes derfor en klinisk mammografi. Det er en undersøgelse, som består af tre trin: En mammografi (røntgen), en lægeundersøgelse af brystet med hænderne samt en undersøgelse med ultralyd. Det er kvinder i denne gruppe – hvor der altså har været mistanke om kræft – som har fået mangelfulde undersøgelser på Ringsted Sygehus. De er kun blevet tilbudt en mammografi, men skulle også være undersøgt af en læge og med ultralyd.

Læs mere om de forskellige undersøgelser for brystkræft:

Undersøgelser for brystkræft

De kvinder, som er blevet fejlundersøgt i perioden fra 1. januar 2016 til 24. maj 2017, har fået et brev med et tilbud om en ny undersøgelse.

- Hvis man ikke allerede har fået en ny undersøgelse, så er det vigtigt, at man reagerer, fordi man skal være sikker på, at der ikke er overset noget, siger Niels Kroman, cheflæge hos Kræftens Bekæmpelse.

Ringsted Sygehus er desuden i gang med at gennemgå 8.700 patientforløb fra 2013 til 2017.

Hjælp til berørte kvinder

Region Sjælland har netop fremlagt en plan for, hvordan de kvinder, som har fået mangelfulde brystundersøgelser, kan få hjælp:

  • Der er oprettet en hotline for kvinder, som er berørt af sagen. På hverdage fra kl. 8-22 kan man stille spørgsmål, få rådgivning og hjælp til at klage og søge erstatning. Telefonnummeret er 54 67 22 31.
  • Kvinder, der har fået konstateret brystkræft, tilbydes en personlig samtale med afdelingen eller andre fagpersoner for at få afklaring om deres forløb og erstatningsmuligheder.
  • Berørte kvinder har mulighed for at få krisehjælp og psykologbistand.
  • Rigshospitalet hjælper med at vurdere undersøgelses- og behandlingsforløb for de kvinder, der har fået konstateret kræft i perioden.

Kvaliteten af undersøgelserne skal løftes
Ud over den konkrete hjælp til de berørte kvinder, sætter Region Sjælland gang i nogle initiativer, som skal sikre kvaliteten fremover.

Regionen har planer om at flytte den afdeling, som udfører brystkræftundersøgelserne, til Sjællands Universitetshospital. Samtidig vil der blive gennemført en løbende klinisk kontrol af 10 udvalgte patientforløb pr. måned fra marts 2019. Der vil desuden blive fulgt op på, om alle retningslinjer er opdaterede og bliver fulgt. Medarbejderne har ret og pligt til at gå til ledelsen, hvis de oplever kvalitetsproblemer.

Region Sjælland oplyser, at alle brystundersøgelser, som er foretaget efter d. 24. maj 2017, er sket efter de gældende nationale retningslinjer.

- Hvis man har symptomer fra brystet, skal man gå til sin læge, og hvis man er i tvivl, om man skal genundersøges eller har andre spørgsmål i forbindelse med de mangelfulde undersøgelser, så vil jeg opfordre til, at man ringer til sygehusets hotline, siger cheflæge Niels Kroman fra Kræftens Bekæmpelse.