Gå til sygdomsliste

Støt kræftsagen

Kun 3 pct. af vores indtægter
kommer fra det offentlige.
Dit bidrag er afgørende.

Landsdækkende forskning i corona hos særlig patientgruppe

20-03-2020
På rekordtid har danske læger startet et landsdækkende forskningsprojekt blandt patienter med blodsygdomme, primært kræft, som får infektion med coronavirus. Målet er at få viden, som kan bruges til at vejlede læger og sundhedsvæsen i at træffe de bedste valg for patienterne. Forskningen er støttet af Kræftens Bekæmpelse.

Læger vil nu følge alle patienter med blodsygdomme, primært kræft, der bliver indlagt på grund af coronavirus. Viden herfra skal vejlede læger og sundhedsvæsen i at træffe de bedste valg for patienterne. Foto: Colourbox

På den måde håber vi at kunne udpege de forhold, der afgør, om patienterne får et mildt eller et kompliceret forløb. Det er viden, som forhåbentlig kan fortælle os eksempelvis, hvem der har behov for særlig beskyttelse, og hvor vi skal sætte ind hos patienterne for at sikre den bedste behandling

Professor Henrik Frederiksen

Patienter med blodsygdomme – herunder kræft – er blandt dem, som er særligt udsatte for at blive alvorligt syge, hvis de bliver smittet med coronavirus. For det, at patienterne er syge i forvejen, kan i nogle tilfælde øge risikoen for at infektionen udvikler sig alvorligt. 

Endnu ved man imidlertid kun lidt om, hvad der har betydning for, hvordan infektionen udvikler sig. 

Derfor har danske læger startet et forsøg, hvor de følger alle de patienter i Danmark, som har sygdomme i blodet, og som bliver indlagt på grund af coronavirus.

Ved at følge dem, håber lægerne at blive klogere på, hvilke kendetegn hos patienten der har betydning for, hvordan deres forløb bliver. Det kan eksempelvis være patientens alder, om de lider af andre kroniske sygdomme, hvor stærkt eller svækket deres immunforsvar var, da de blev syge på grund af coronavirus, og meget mere. 

– På den måde håber vi at kunne udpege de forhold, der afgør, om patienterne får et mildt eller et kompliceret forløb. Det er viden, som forhåbentlig kan fortælle os eksempelvis, hvem der har behov for særlig beskyttelse, og hvor vi skal sætte ind hos patienterne for at sikre den bedste behandling, forklarer professor Henrik Frederiksen fra Syddansk Universitet. 

Han er formand for de danske blodlæger i Dansk Hæmatologisk Selskab og tog initiativ til den nye forskning. Det har med det samme fået opbakning fra hæmatologer landet over, og initiativet er på rekordtid blevet godkendt af de danske myndigheder. 

Det nye forsøg er designet, så det hurtigst muligt kan give svar, der kan komme patienterne til gavn. Det betyder eksempelvis, at lægerne ikke bruger ressourcer på at indsamle materiale til en biobank i form af eksempelvis blodprøver, som man ellers ofte ville gøre i denne type forsøg.

Men alligevel understreger Henrik Frederiksen, at det er vanskeligt at sige noget om, hvornår undersøgelsen kommer med resultater, der direkte kan bruges som led i forebyggelse eller behandling. 

– Vi håber at have resultater, der ruster os bedre, allerede hvis der kommer en anden bølge af coronasmitte, men det er endnu for tidligt at sige. Ellers vil resultaterne fra vores undersøgelse kunne bruges i andre epidemier, som den vi ser nu, siger Henrik Frederiksen. 

Forskning kan give viden om sundhedsvæsenet
Foruden den direkte viden om patienternes forløb håber forskerne, at den nye undersøgelse kan give viden, der kan vise, hvilken betydning organiseringen af sundhedsvæsnet har for, hvordan en udsat gruppe patienter klarer en epidemi som den nuværende. 

I Danmark har alle eksempelvis lige adgang til sundhedsvæsenet, i modsætning til andre lande som er baseret på en adgang via forsikringer, men også mange andre forhold og rutiner adskiller sig mellem de forskellige landes sundhedsvæsner. 

– Den viden, som vi nu indsamler om patienternes behandling og forløb, kan bruges som sammenligningsgrundlag, når andre lande forhåbentlig laver tilsvarende undersøgelser. Dermed vil vi eksempelvis kunne se, om den måde man organiserer sundhedsvæsnet på, har betydning for de udsatte gruppers overlevelse, siger Henrik Frederiksen.

Kræftens Bekæmpelse støtter forskningen

Det nye forskningsprojekt er støttet af Kræftens Bekæmpelse med 150.000 kr. fra strategiske midler.

– Det er det vigtigt med forskning, der samler viden, for det er den måde, vi kan sikre endnu bedre hjælp til fremtidlige patienter, siger professor Mef Nilbert, der er forskningschef hos Kræftens Bekæmpelses Center for Kræftforskning.

Hvad er hæmatologi?

Hæmatologiske sygdomme er blodsygdomme eksempelvis leukæmi og knoglemarvskræft. Du kan læse mere om disse sygdomme på blandt andet Kræftens Bekæmpelses hjemmeside 
Leukæmi (blodkræft)