Gå til sygdomsliste

Støt kræftsagen

Kun 3 pct. af vores indtægter
kommer fra det offentlige.
Dit bidrag er afgørende.

Lungehindekræft: Ny behandling godkendt

25-03-2022
Medicinrådet har vedtaget at anbefale en ny type behandling til en gruppe af mennesker med lungehindekræft. Kræftens Bekæmpelse glæder sig over beslutningen.

Adm. Direktør i Kræftens Bekæmpelse, Jesper Fisker. Foto: Tomas Bertelsen

Medicinrådet har på et rådsmøde onsdag 23. marts besluttet at anbefale en ny type behandling til visse patienter med lungehindekræft.

Der er tale om præparatet nivolumab (Opdivo) som i kombination med ipilimumab (Yervoy) nu anbefalestil en gruppe af uhelbredeligt syge patienter med lungehindekræft, hvor en operation ikke er mulig, og hvor kemoterapi ikke har stor effekt.

Adm. direktør i Kræftens Bekæmpelse, Jesper Fisker, glæder sig over Medicinrådets afgørelse. 

- Det er rigtig gode nyheder, at sundhedsvæsenet fremadrettet kan yde langt bedre hjælp til nogle af de mest sårbare kræftpatienter. Patientgruppen, som den nye behandling kan hjælpe, har i dag meget dårlige fremtidsudsigter og ringe behandlingsmuligheder. Den nye behandling vil være livsforlængende for dem. De vil få næsten et år mere med deres kære, siger Jesper Fisker.

Læs afgørelsen i sin helhed på Medicinrådets hjemmeside. 

Lungehindekræft og asbest

Lungehindekræft er en aggressiv form for kræft, der opstår i hinderne omkring lunger og brysthule. Det er mest almindeligt, at behandlingen kan bringe sygdommen i ro i en kortere eller længere periode, og lungehindekræft kan kun i sjældne tilfælde helbredes fuldstændigt. I Danmark diagnosticeres der 145 patienter om året med lungehindekræft.

Lungehindekræft er tæt korreleret med asbesteksponering 30-50 år forinden, og indånding af asbestfibre er den væsentligste årsag til kræft i lungehinden. Asbest er et ildfast mineral, som tidligere var meget anvendt i byggematerialer.

I dag kan personer, der får lungehindekræft, fordi de er blevet udsat for asbest på deres arbejde, få en økonomisk erstatning fra det offentlige. Og deres ægtefæller, partnere og børn, som blev udsat for asbeststøv i hjemmet, kan få en godtgørelse. Man har desuden mulighed for at søge om godtgørelse, hvis har været udsat for asbest fra en virksomhed i sit nærområde.

I 1954 blev asbest forbundet med lungekræft og i 1960 påvist som hovedårsag til malignt mesoteliom. Alligevel blev asbest først gradvist forbudt i Danmark i perioden 1972-1986. Først i 2005 blev anvendelsen af asbest helt forbudt i Danmark. Asbest findes stadig i mange bygninger i Danmark. Derfor er det vigtigt, at også nutidens håndværkere er klar over, at det kræver særligt beskyttelsesudstyr, når ældre bygninger skal fjernes eller renoveres.

Læs mere om lungehindekræft.

Læs mere om asbest.

Behandling kan fordoble levetiden
Patienter med lungehindekræft kan deles op i to grupper. Den ene gruppe (med ikke-epiteloid lungehindekræft) vil ifølge studier kunne få fordoblet den gennemsnitlige levetid med den nye behandling. Den anden gruppe (med epiteloid lungehindekræft) vil kun opleve begrænset effekt. Medicinrådet har besluttet at anbefale behandlingen til patienterne med ikke-epiteloid lungehindekræft.

Studier viser, at behandlingen med Nivolumab forlænger levetiden for patienter med ikke-epiteloid lungehindekræft med 9,3 måneder. En højere andel af patienterne vil desuden leve mere end tre år længere, end de gør med den nuværende standardbehandling. Det estimeres, at der årligt vil være 18 ikke-epiteloid patienter, som kunne have gavn af behandlingen.    

Både Nivolumab og ipilimumab er immunterapi, som Medicinrådet allerede har anbefalet som behandling til modermærkekræft med spredning, nyrekræft og kræft i blære/urinveje.

Hvad laver Medicinrådet?

Medicinrådet er et uafhængigt råd, der udarbejder anbefalinger af, hvilke nye lægemidler der skal være mulige standardbehandlinger på landets sygehuse. Rådet vurderer, om der er et rimeligt forhold mellem den kliniske værdi af lægemidlet og omkostningerne ved behandling med lægemidlet. Eventuelle bivirkninger indgår også i vurderingen af den kliniske værdi af lægemidlet.

Læs mere om Medicinrådets arbejde.