Gå til sygdomsliste

Støt kræftsagen

Kun 3 pct. af vores indtægter
kommer fra det offentlige.
Dit bidrag er afgørende.

Magnus mistede sin mor, da han var fire år

20-08-2021
I et totalt kaos er det vigtigt, at pædagogerne i vuggestuer og børnehaver er med til at vise vejen med en klar plan. Pædagogerne vil rigtig gerne hjælpe, men kan opleve at mangle redskaber, viser ny rapport fra Kræftens Bekæmpelse. Nyt undervisningsmateriale på vej.

I dag er det næsten fire år siden Magnus og Lauras' mor Louise døde af kræft, og familien har fundet en vej i sorgen. Den nye lillebror (i midten) er selvfølgelig også med på besøg på kirkegården. Foto: Privat

Hvert år oplever ca. 11.000 børn mellem 0-6 år, at mor eller far bliver kritisk syg. 250 af børnene må efterfølgende sige farvel til en forælder.

At miste far eller mor er en meget ulykkelig familiesituation for både det lille barn og den efterladte forælder, og det kræver noget helt særligt af daginstitutionerne.

I december 2017 mistede Mikkel Boje Middelhede sin kone Louise til brystkræft, der havde spredt sig. Sammen havde de to børn - Magnus og Laura - på henholdsvis knap fire og seks år. Men ét stod familien en kaotisk livssituation, og selvom Mikkel godt vidste, at hans kone var meget syg, så kom døden alligevel fra den ene dag til anden - uventet. 

I dag er det næsten fire år siden, hun døde.

Pædagogerne er vigtig medspiller, når mor eller far dør

Kræftens Bekæmpelses nye rapport "Små børns sorg - Erfaringer og råd fra børn, forældre og daginstitutionspersonale" viser, at det pædagogiske personale i vuggestuer og børnehave er en vigtig medspiller, når børn mister mor eller far og familien står midt i sorgen. Men den viser også, at pædagogerne ikke altid oplever at være klædt godt nok på til de svære situationer.

Det kan Mikkel godt sætte sig ind i. Men når han tænker tilbage på den ulykkelige tid, så husker han tydeligt, at han kæmpede for at overleve rent praktisk og være der for sine børn - og at han i dét kaos og set i bakspejlet, virkelig havde brug for en børnehave, hvor der var fuldstændig styr på sorgforløbet og som var et trygt sted for Magnus.

Her ses Louise med børnene Laura og Magnus på deres sidste ferie sammen. I dag har børnene og Mikkel lært at leve med sorgen, men Louise fylder meget i tankerne og vil altid gøre det. Foto: Privat.

- Jeg arbejdede en del, så det var Louise, der var børnenes primære omsorgsperson. De var meget tæt knyttede til hende. Magnus var kun knap fire år, da han mistede sin mor og havde svært ved helt at forstå, hvad døden betød. For ham var hun bare væk fra den ene dag til den anden. Han reagerede ikke rigtig på situationen, fordi han ikke forstod, hvad det hele betød.

- Jeg stod midt i et kaos og gjorde alt for, at børnene skulle komme godt igennem det. Derfor var det også vigtigt for mig, at jeg kunne aflevere ham i en børnehave, hvor han var i trygge hænder, og hvor jeg vidste, at hvis han blev ked af det, så var der nogle til at tage sig af ham og snakke med ham, fortæller Mikkel.

Og det var langt hen ad vejen også en rigtig god oplevelse at aflevere Magnus til pædagogerne. Pædagogerne var omsorgsfulde. De gik tur på kirkegården og besøgte gravstedet sammen med børnene, og der hang et billede ved Magnus' stue, hvor han sidder ved gravstenen. Men der var ikke proaktivitet eller en klar plan, fortæller Mikkel. Og det kunne give sådan en usagt usikkerhed mellem ham og personalet.

Da Louise døde, blev hverdagen vendt på hovedet - og alt var kaos. Her er det så vigtigt, at man føler ens barn er i gode hænder i daginstitutionen

Mikkel Boje Middelhede, efterladt og far til tre

Man kommer ikke langt med "Du kan bare ringe"

- Magnus blev passet godt på i børnehaven. Men modsat mit forløb med Laura - som gik i 0-klasse, da Louise døde - så var der ikke en klokkeklar plan og en kontaktperson for Magnus. Der var rigtig meget omsorg og god vilje: "Du må endelig sige til, hvis I har brug for hjælp eller der er noget, vi kan gøre". Men altså. Når man står midt i kaos, så siger man ikke til! Så er det meget bedre, at pædagogerne er mere proaktive og har en klar plan for forløbet, fortæller Mikkel.

Og det billede genkender Martin Lytje, post. doc. og forfatter til Kræftens Bekæmpelses nye rapport.

Det ér en svær situation for det pædagogiske personale, som sjældent har træning i sorgstøtte. Der kan derfor opstå usikkerhed, om man gør det rigtigt eller forkert, og det kan holde personalet tilbage.

Er du pædagog eller lærer og brug for viden og redskaber om sorg?
Se mere på OmSorgs hjemmeside

Pædagogerne selv oplever, at de har en rolle at spille i den sorgramte families liv, men at det kan være svært at navigere i den berørte families livssituation, og at de kan opleve at mangle kvalifikationer, viden og redskaber, siger Martin Lytje

- For de efterladte forældre er det vigtigt at blive mødt af et pædagogisk personale, som tør gå familien i møde og sige: "vi har styr på situationen og er klar til at hjælpe jer". Pædagogerne selv oplever, at de har en rolle at spille i den sorgramte families liv, men at det kan være svært at navigere i den berørte families livssituation, og at de mangler kvalifikationer, viden og redskaber, siger Martin Lytje.

Og det er en svær situation, det kan Mikkel sagtens se. Hvordan gør man det rigtige i en helt uvant og kaotisk situation. Men det er så vigtigt, at pædagogerne gør noget og tager initiativet og ansvaret, fortæller han.

Jeg var tæt på at falde sammen

- Jeg var tæt på at falde sammen og forsøgte at holde fuldt fokus på børnene. Selvom det udadtil kunne se ud som om, at jeg havde fuldstændig styr på det - så kan jeg garantere, at det havde jeg ikke. Men sorgen er så stor, og det påvirker alle. Og der er to små børn, der skal hjælpes igennem dét her, siger Mikkel.

- Derfor er det vigtigt, at pædagogerne signalerer: der er 100 pct. styr på tingene her i børnehaven. Vi har en plan for det her, og du kan roligt overlade dig barn til os - og se her, vi har et fast møde i kalenderen den næste tid, så vi kan fortælle dig, hvad vi oplever med dit barn, og hvordan vi håndterer det, fortæller Mikkel.

Vigtigt at børn ikke står alene med deres sorg. I 2022 lancerer Kræftens Bekæmpelse undervisningsmateriale om sorg til nuværende og kommende pædagoger

Martin Lytje, psykolog, post. doc, Kræftens Bekæmpelse

Allerede i 2020 viste undersøgelse fra Kræftens Bekæmpelse, at hver anden dagsinstitutionsleder efterlyste bedre redskaber og mere uddannelse på området - og at pædagogerne ikke var godt nok rustede via deres uddannelser.

Kræftens Bekæmpelse lancerer nyt undervisningsmateriale

Derfor vil Kræftens Bekæmpelse i 2022 lancere håndbog og digitalt site, der skal give nuværende og kommende pædagoger bedre redskaber og ny viden til at blive mere sikker i de svære situationer.

Professionshøjskolen UCN har været med til at kvalificere materialet, og de udtaler:

- Vi er glade for samarbejdet og den viden, som den nye rapport er kommet med. Den bidrager til en dybere forståelse af de konsekvenser, det har for børnene og familierne, når de mister en mor eller en far. Det er vigtigt, at pædagogerne får en sikker viden og et ståsted, når de skal støtte sorgramte familier i en svær tid, fortæller Anne Krogh, Uddannelseschef Professionshøjskolen UCN.

Her ses Magnus og Mikkel sammen i dag. Magnus er syv år og går til psykolog og storesøster i sorggruppe. Det er vigtigt at tale om det, siger Mikkel. Foto: Privat

At pædagogerne i dag ikke føler sig godt nok rustet via deres uddannelse, kommer bag på Mikkel. Derfor er han glad for, at der kommer fokus på området.

Inden Louise døde nåede familien at holde jul sammen. Så der er gode minder at tænke tilbage på.

Alligevel er der en ting, som Mikkel kan fortryde.

Tal med børnene

- Vi talte ikke nok med børnene om, at Louise skulle dø. Det var sådan en svær situation og svært at finde modet. Men jeg ville ønske, at vi havde gjort det, for jeg tror, at det er vigtigt for børnene, at de er involverede i forløbet, fordi så er de bedre mentalt forberedte. Så det vil jeg opfordre andre i samme situation til, fortæller han.

I rapporten sætter 12 helt små børn mellem 5-8 år også ord på, hvor vigtigt det er at blive involveret.

- De helt små børn vil gerne involveres i sygdomsforløbet. Ellers kan det for nogle føre til mistillid til de voksne. Der er brug for voksne - også i daginstitutionerne - der kan hjælpe dem med at forstå døden og egne reaktioner, fortæller Martin Lytje.

Magnus tegner på Louises gravsten. "Når der regner, så flyder tegningerne ned til hende". Foto: privat

- Vi er kommet videre i dag. Eller det vil sige. Man kommer selvfølgelig aldrig over det, men vi har lært at leve med sorgen. Jeg mødte Louise, da hun gik i 9. klasse, og jeg var lige startet på Handelsskole. Så heldigvis nåede vi 18 år sammen, inden hun døde.

- Louises familie er i dag også min familie og det er en stor gave for Magnus og Laura, at de har kontakt til deres mor gennem deres fortællinger, slutter Mikkel.

Råd fra rapporten - sådan tackles den svære sorg

Børnenes råd

1. Voksentrøst er vigtigt, når du er ked af det
2. En tur til gravstedet og ting fra den afdøde, kan hjælpe, når du er trist
3. Husk børn på, at sorgen ikke gør dem forkerte

De efterladte forældres råd

1. Inddrag dine børn i, hvad der foregår – også selvom det er svært
2. Du kommer ikke gennem det alene så inkluder andre
3. Hjælp fra daginstitutionen er vigtig

Daginstitutionens råd

1. Forbered jer via sorghandleplaner, inden I står i situationen
2. Tag initiativet til at skabe klare rammer for familien der står i kaotisk situation
3. Hav modet til at bruge dig selv

Download rapporten

Små børns sorg - Erfaringer og råd fra børn, forældre og daginstitutionspersonale

Ingen børn skal stå alene med deres sorg

Hver dag mister fem børn i Danmark mor eller far, og op mod 35.000 børn oplever hvert år, at mor eller far bliver indlagt med kritisk sygdom. Næsten 300.000 børn vokser op i familier med psykisk sygdom, og cirka 122.000 børn vokser op i familier med rusmiddelproblemer.

Undersøgelser viser, at børn, der ikke får hjælp til at tackle sorgen, har større risiko for psykiske lidelser, social mistrivsel og har sværere ved at gennemføre en uddannelse.

Derfor arbejder Kræftens Bekæmpelse nationalt, regionalt og kommunalt - og i samarbejde med andre - for bedre vilkår og rettigheder til alle børn, så ingen står alene.

Det mener Kræftens Bekæmpelse om Børn som pårørende