Gå til sygdomsliste

Støt kræftsagen

Kun 3 pct. af vores indtægter
kommer fra det offentlige.
Dit bidrag er afgørende.

Mere bevægelse i undervisningen med Leg på streg

20-02-2019
Overvægt og inaktivitet truer især de store elevers sundhed. Og på trods af skolereformens krav om 45 min. bevægelse i skoletiden er 20 pct. overvægtige, når de forlader skolen. Kræftens Bekæmpelse lancerer i dag undervisningsværktøjet ’Leg på streg’ til udskolingen, så eleverne fra 7.-9. klasse kan få mere bevægelse i løbet af dagen.

Foto: Leg på steg

Her er der gang i en spændende Leg på streg-aktivitet.

Jo nærmere elever i folkeskolen kommer på sidste skoledag, jo mere stille sidder de. Ifølge en ny undersøgelse fra Dansk Skoleidræt bevæger kun ni pct. af eleverne i udskolingen sig hver dag i forbindelse med undervisningen. Samme undersøgelse viser, at bevægelse i undervisningen for børn i indskolingen er helt oppe på 41 pct.

Læs undersøgelsen ’Bevægelse i skoledagen’ fra Dansk Skoleidræt og Trygfonden, 2018

20 pct. af de store elever er overvægtige
Kræftens Bekæmpelses undervisningsværktøj Leg på streg kan være med til at sætte mere bevægelse i undervisningen. Leg på streg er blevet videreudviklet, så de gode erfaringer fra materialet til indskolingen og mellemtrinnet nu også kan bruges i udskolingen.

- Bevægelsen i løbet af skoledagen daler jo ældre eleverne bliver. Fra børnene starter i skole, til de går ud, sker der ifølge Børnedatabasen en stigning i antallet af overvægtige fra 12 pct. i indskolingen til 20 pct. i udskolingen. Det er derfor vigtigt med bevægelseskoncepter, som dækker alle skoleårene. Vi er glade for, at Leg på streg nu også tilbydes de største elever, siger Mette Lolk Hanak, der er forebyggelseschef i Kræftens Bekæmpelse

Læs mere i den Nationale Børnedatabase fra Sundhedsdatastyrelsen

Leg på streg giver nye knager at hænge viden på
At inddrage bevægelse som en naturlig del af den faglige undervisning i udskolingen kan være en udfordring. Det kan Maria Sanko, der underviser en 8. klasse på Pilegårdsskolen i Tårnby Kommune, skrive under på. Hun har været med til at udarbejde materialet til Leg på streg til udskolingen i samarbejde med Kræftens Bekæmpelse, og bruger det aktivt i sin undervisning.

- Vi får opfyldt bevægelseskravet på en faglig relevant måde, hvor krop og hjerne lærer sammen. Desuden giver det mulighed for at tænke undervisningen anderledes og skabe variation i en lang skoledag. Eleverne får nogle ’nye knager’ at hænge deres læring op på, når undervisningen flyttes ud af klasserummet, forklarer Maria Sanko.

Aktiviteterne er udviklet i tæt samarbejde med undervisere inden for de forskellige fag for at sikre fagligheden, og håbet er at Leg på streg bliver fast del af skemaet for alle børn i skolen. I udviklingsarbejdet er der lagt stor vægt på, at alle aktiviteter taler ind i fagenes kompetenceområder og appellerer til forskellige elevers læringsstil.

Gode bevægelsesvaner grundlægges fra barnsben
Både i indskolingen, på mellemtrinnet og i udskolingen bidrager Leg på streg til at opfylde skolereformens krav om 45 minutters bevægelse i løbet af skoledagen. Samtidig opfylder det flere af de faglige mål inden for en række fag.

Gode bevægelsesvaner grundlægges fra barnsben. Forskning viser, at en tidlig indsats øger chancerne for gode og sunde vaner senere i livet. Én af de største risikofaktorer for at udvikle kræft er overvægt, hvor fysisk aktivitet spiller en stor forebyggende rolle. Sammenhængen mellem bevægelse og sundhed er netop grunden til, at Kræftens Bekæmpelse har udviklet Leg på streg.

Find hele udskolingsmaterialet og læs mere om Legpaastreg.dk:

Udskolingsmaterialet til Leg på streg 

Fakta om Leg på streg og bevægelse i tal

  • Kombinerer fysisk aktivitet og læring
  • Foregår på tre tal- og bogstavsbaner i skolegården
  • Henvender sig til skolebørn fra 0. til 9. klasse
  • Opfylder læringsmål i fagene dansk, sprogfag, kulturfag, matematik, naturfag, samt sundheds- og seksualundervisning
  • Bruges på mere end 300 skoler og flere af landets julemærkehjem
  • Halvdelen af landets skoler kender allerede Leg på streg
  • Er udviklet af Kræftens Bekæmpelse og støttet af Nordea-fonden
  • Kun 9 pct. af eleverne bevægelser sig hver dag i udskolingen i forbindelse med undervisningen. Tallet er helt oppe på 41 pct. i indskolingen. (Dansk Skoleidræt)
  • 2 pct. er overvægtige i indskolingen. Tallet er blevet til 20 pct. i udskolingen. (Børnedatabasen)