Gå til sygdomsliste

Støt kræftsagen

Kun 3 pct. af vores indtægter
kommer fra det offentlige.
Dit bidrag er afgørende.

Ni gymnasier vil påvirke elever til at drikke mindre og have det sjovere

08-08-2019
Det sker som en del af forskningsprojektet ’Gymnasier Fuld af liv’, der skal undersøge og afprøve hvilke metoder, der bidrager bedst til at give eleverne et sundere forhold til alkohol.

Alkohol bør fylde mindre til de sociale arrangementer på gymnasierne. Foto: Kræftens Bekæmpelse og TrygFondens 'Fuld af liv'-kampagne

Der bliver drukket store mængder alkohol på mange af landets gymnasier. Det starter allerede ved introforløbet og fortsætter gymnasietiden igennem, da alkohol på de fleste gymnasier er det samlende element ved sociale sammenkomster. Ifølge rapporten ’Unges alkoholvaner i Danmark 2017´ har fire ud af 10 unge i alderen 15-25-år oplevet at blive blevet presset til at drikke mere alkohol end de har haft lyst til.

Rapporten viser også, at mere end halvdelen af danske unge ønsker en ny og sundere alkoholkultur, og det vil et nyt forskningsprojekt nu bakke op om. 

Læs hele rapporten 'Unges alkoholvaner i Danmark 2017' her

Vil skabe en sundere alkoholkultur 

17 danske gymnasier har sagt ja til at være med i ’Gymnasier Fuld af liv’, som Kræftens Bekæmpelse og TrygFondens alkoholkampagne ’Fuld af liv’ samt Statens Institut for Folkesundhed står bag. Ni gymnasier er udvalgt til at være indsatsgymnasier, mens de resterende otte gymnasier er sammenligningsgymnasier, der i år skal ”gøre som de plejer” og får tilbudt indsatsen, når projektet er afsluttet. Ved at have sammenligningsgymnasier med i projektet bliver det muligt at undersøge, om de forskellige indsatser på indsatsgymnasierne har en effekt.

Peter Dalum, der er projektchef i ’Fuld af liv’-kampagnen, ser frem til at følge med i, hvordan projektet kan rykke ved den danske alkoholkultur:

- Når vi oplever, at unge selv efterspørger en ny festkultur med mindre fokus på alkohol, er det enormt vigtigt at bakke op. Derfor er vi rigtig glade for, at så mange gymnasier har sagt ja til projektet. Det er et ambitiøst projekt, men vi tror på, at vi på den måde kan skabe bedre rammer for vores unge, siger Peter Dalum.

Ungdomsuddannelse skal ikke være lig med drikkepres

I det kommende skoleår skal de ni indsatsgymnasier arbejde med en alkoholpolitik, der blandt andet vil styrke forældresamarbejdet, uddanne sociale elevudvalg, og sikre, at de nye 1.’gere mødes uden drikkepres. Gymnasierne vil fjerne fokus fra alkohol og rette det mod fællesskabet. Det er især vigtigt i det første skoleår, hvor festkulturen for de nye elever bliver grundlagt.

- Noget af det første nye elever på gymnasierne møder, er en festkultur præget af alkohol. Det gør de typisk både til introfest og introforløb og til de efterfølgende gymnasiefester. Hver tredje ung siger, at det er svært at være en del af det sociale fællesskab, hvis man ikke drikker alkohol, når andre gør det. Derfor er det enormt vigtigt at skabe nogle rammer, hvor det både er acceptabelt, respekteret og afslappende at vælge alkohol fra eller drikke meget begrænsede mængder. På den måde kan vi skabe en bedre start for langt flere på vores ellers gode gymnasier, siger Morten Grønbæk fra Statens Institut for Folkesundhed.

Det er første gang, at et projekt som ’Gymnasier Fuld af liv’ føres ud i livet, og projektet kører i skoleåret 2019/2020.

Disse gymnasier deltager i projektet

Unges alkoholvaner

I rapporten ’Unges alkoholvaner i Danmark 2017’ kortlægges unges viden, holdninger og adfærd, når det kommer til alkohol. Rapporten bygger på data fra 1.000 unge i alderen 15-25 år, og data er indsamlet i efteråret 2017 af analysebureauet Epinion. Data er nationalt repræsentativt ift. køn, alder og region. Rapporten finder blandt andet, at:

  • Blandt unge på ungdomsuddannelser og videregående uddannelser svarer 58 %, at deres alkoholforbrug reelt steg, da de startede på en ungdomsuddannelse.
  • Hver fjerde studerende på en ungdomsuddannelse (24 %) og hver tredje studerende på en videregående uddannelse (32 %) synes, at alkohol fylder for meget på skolen/studiet.
  • 42 % af 15-25-årige har oplevet, at deres venner/veninder har forsøgt at presse dem til at drikke mere alkohol, end de havde lyst til.
  • 36 % af 15-25-årige angiver, at de er enige eller meget enige i, at det er svært at være en del af det sociale fællesskab ved sammenkomster, hvor der drikkes alkohol, hvis man ikke selv drikker alkohol.
  • Blandt 15-25-årige angiver 64 %, at de er enige eller meget enige i, at vi skal have en alkoholkultur, hvor alle accepterer et ”nej tak” til alkohol.

Rapporten ’Unges alkoholvaner i Danmark 2017’ kan læses her