Gå til sygdomsliste

Støt kræftsagen

Kun 3 pct. af vores indtægter
kommer fra det offentlige.
Dit bidrag er afgørende.

Ny forskning kobler trafikstøj og tarmkræft

05-07-2017
For første gang har forskere undersøgt sammenhængen mellem trafikstøj og en af de hyppigste kræftsygdomme i Danmark, nemlig tarmkræft. Resultaterne viser, at det øger risikoen for at udvikle tarmkræft senere i livet, hvis man er udsat for et højt niveau af trafikstøj.

Vores resultater viser, at hvis man bor i et område hvor der er meget trafikstøj, øger det risikoen for, at man senere i livet udvikler tarmkræft.

Nina Roswall, ph.d. og postdoc ved Kræftens Bekæmpelse

Den støj mange af os er udsat for i dagligdagen, har gennem noget tid været i forskernes søgelys. Støj har nemlig i flere undersøgelser vist sig at øge risikoen for en række sygdomme, som blandt andet diabetes, hjerte-karsygdomme, lymfe- og brystkræft. 

Nu har forskere for første gang set nærmere på en anden hyppig kræftsygdom, nemlig tarmkræft. Og også her ser trafikstøj ud til at spille en rolle. Det forklarer postdoc Nina Roswall fra Kræftens Bekæmpelse, der har stået i spidsen for den nye undersøgelse: 

– Vores resultater viser, at hvis man bor i et område hvor der er meget trafikstøj, øger det risikoen for, at man senere i livet udvikler tarmkræft. Tarmkræft er en sygdom, der udvikler sig langsomt, og vores undersøgelse viser, at risikoen for at blive syg, er forhøjet ti år efter, at man har boet på en adresse med meget støj, siger Nina Roswall. 

Risikoen for senere at udvikle tarmkræft stiger med 18 pct. for hver 10 dB, man er udsat for. Forskerne har vist en øget risiko for tarmkræft op til et støjniveau på 67 dB. 

Forskerne har også undersøgt støj fra tog og jernbaner, men denne type lyde påvirkede ikke risikoen for at udvikle tarmkræft. 

Viden kan forebygge sygdom
Forskerne ved ikke, hvorfor risikoen for tarmkræft øges. Men andre undersøgelser har vist, at det formentlig skyldes, at støjen enten påvirker nattesøvnen og derigennem hormoner som eksempelvis døgnrytmehormonet melatonin, eller at den udløser et stress-respons i kroppen. 

Den nye undersøgelse viser, at det ikke er alle typer tarmkræft, hvor risikoen øges. Det er især risikoen for de såkaldt distale tumorer – som er kræftknuder i slutningen af tyktarmen – som er forøget, mens støj ikke øger risikoen for kræft i endetarmen. Forskerne vurderer, at omkring 175 tilfælde af distale tumorer om året kan tilskrives trafikstøjen, men tilføjer dog at dette tal er forbundet med stor usikkerhed, da det er første studie af sin slags.

– Forskellene understreger, at der ligger biologiske mekanismer bag, som vi endnu ikke kender. Derfor er det vigtigt med mere forskning i dette område. For mere viden er nødvendig, hvis vi eksempelvis skal vide, hvordan vi bedst forebygger sygdomme hos de mennesker, der bor i områder med meget støj, siger Nina Roswall. 

Selv om de endelige årsager til støjens skadelige virkning altså ikke er fuldstændig klarlagt, er der alligevel nogle gode råd til, hvad man kan gøre, hvis man er blandt de mange, der har trafikken tæt på sit hus. 

– Hvis det er muligt, kan man måske indrette sit soveværelset i et rum, der vender væk fra vejen. Og hvis man står for at skulle skifte vinduer, kan man overveje at vælge en type, der mindsker støjen inde i huset mest muligt, siger Nina Roswall.

Resultaterne er offentliggjort her: Roswall et al.: Modelled traffic noise at the residence and colorectal cancer incidence – a cohort study. Cancer Causes Control (2017)

Læs mere om forskningen hos Kræftens Bekæmpelse

Forskere skal undersøge om støj kan give kræft

Trafikstøj øger risiko for lymfekræft

Bag om forskningen

Den nye undersøgelse er baseret på data fra 51.283 deltagerne i Kræftens Bekæmpelses store befolkningsundersøgelse, ’Kost, kræft og Helbred’. Som noget unikt på verdensplan har forskerne viden om, hvilke adresser deltagerne har boet på, fra 1987 til 2012. Ved hjælp af matematiske modeller har forskerne beregnet, hvor meget støj fra de nærliggende veje, deltagernes hjem er udsat for. 

I perioden fra 1987 til 2012 har 1.134 af deltagerne udviklet tarmkræft, og efter at have taget højde for andre faktorer, der kunne øge risikoen for tarmkræft, fandt forskerne altså frem til, at trafikstøj altså øgede risikoen for tarmkræft.